English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Tiraspolul se opune comemorării comune a celor decedaţi în conflict

Tiraspolul se opune comemorării comune a celor decedaţi în conflictÎntruniți în ședință ordinară la 22 februarie, membrii Comisiei Unificate de Control (CUC) au reușit să aprobe 14 rapoarte restante ale Comandamentului Militar Unificat. Deși se anunța a fi o ședință productivă în final membrii CUC s-au lovit de poziția obstrucţionistă a delegației regiunii transnistrene în CUC.

Instrucția observatorilor militari, aprobată printr-o decizie anterioară CUC, a provocat polemici aprinse. Delegația regiunii transnistrene din nou a insistat asupra revizuirii textului propunerilor la instrucţie elaborate anterior de grupul de lucru, pe motiv că s-a pierdut originalul acestuia. În replică Ion Solonenco, co-președinte CUC din partea Republicii Moldova, a ținut să specifice că cei care mizează pe faptul ca instrucția observatorilor militari să nu fie funcțională, probabil, au ce ascunde. Ținînd să sublinieze importanța acestui act, reprezentantul Ucrainei în CUC, a specificat că în aceste condiţii părţile vor continua să folosească imperfecțiunile existente pentru a bloca ieșirea observatorilor militari atunci cînd nu le este convenabil. Ca rezultat vom avea o zonă prost monitorizată, unde fiecare ar putea să facă ceea ce crede de cuviință.

Amintim că la ședința precedentă delegația Rusiei, reprezentanţii Ucrainei și misiunii OSCE în CUC s-au adresat către părţile implicate în conflict pentru comemorarea la 2 martie, prin posibile slujbe comune de pomenire, a persoanelor decedate în conflictul din 1992. Diplomații delegaţiilor menţionate au chemat participanții ca la asemenea manifestaţii să aibă o atitudine tolerantă unii faţă de alţii. Textul adresării se redă integral.

„16” февраля 2012 года

В Объединенную контрольную комиссию

Совместное обращение делегации России,

представителей Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК

В марте 2012 г. исполняется 20 лет со времени трагических событий в Дубоссарском районе, повлекших гибель и страдания людей. В этой связи мы выражаем искренние соболезнования семьям, родственникам и близким погибших и с пониманием относимся к намерению людей почтить их память по сложившейся православной традиции.

Вместе с тем, учитывая события годичной давности в Коржево и испытывая озабоченность возможностью осложнения ситуации в Зоне безопасности в ходе предстоящих в марте с.г. траурных шествий, обращаемся к органам власти всех уровней обеих сторон конфликта на Днестре с предложением о проведении 2 марта 2012 г. совместных поминальных мероприятий в память о погибших (одним из которых могла бы, например, стать совместная заупокойная служба), заблаговременном информировании ОКК о местах и времени их проведения и призываем всех участников к толерантному отношению друг к другу.

Надеемся, что это послужит укреплению диалога и доверия между сторонами конфликта, а для нового поколения станет примером недопущения подобных трагедий в будущем.

 

Această adresare a intermediarilor și garanților către părţi în conflict a fost luată în furci de delegaţia în CUC ai regiunii transnistrene care au calificat-o lipsită de etică și bun simț. Aceștia au ținut să accentueze că „nu se uneşte ceea ce nu poate fi unit” prin ce din nou au tensionat atmosfera şedinţei şi au provocat dezbateri la tema în cauză.

La finalul şedinţei copreşedintele CUC Ion Solonenco, a difuzat participanţilor la CUC o adresare prin care le-a informat că partea moldovenească susţine declaraţia Rusiei, Ucrainei și misiunii OSCE din 16 februarie 2012 şi a apelat pentru neadmiterea posibilelor provocări, tensionării situaţiei şi asigurării ordinii în Zona de securitate prin competenţele Comandantului sectorului centru-nord al zonei de securitate, grupelor de observatori în cooperare cu organele de asigurare a ordinii publice a părţilor. Adresarea se prezintă integral mai jos.


Объединенная Контрольная Комиссия

Делегация Республики Молдова

№ ОКK — 4

" 22 ″ февраля 2012 г.

Сопредседателю ОКК от Российской Федерации

С.А. Горлову

Сопредседателю ОКК от Приднестровья

О.Л. Белякову

Представителю Украины в ОКК Т.Л. Кремповичу

Представителю Миссии ОБСЕ в ОКК

Й.С. Тотевски

Уважаемые сопредседатели и представители Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК,

Молдавская делегация в ОКК доводит до Вашего сведения, что в контексте намеченных мемориальных мероприятий по павшим в вооруженном конфликте на Днестре в районе с. Коржова, поддерживает совместное обращение делегации России, представителей Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК от 16 февраля с.г. к органам власти всех уровней обеих сторон конфликта о проведении 2 марта 2012 г. совместных поминальных мероприятий. Местные органы власти Дубэссарского района и с. Коржова готовы участвовать в их организации и проведении. Полагаем целесообразным проведение и траурных салютов с привлечением военнослужащих СМС.

В целях недопущения возможных провокаций и осложнения ситуации во время проведения указанных мероприятий на данном участке Зоны Безопасности, обращаемся к Вам с просьбой о содействии в обеспечении правопорядка 2 марта с.г. в с. Коржова полномочиями Военного коменданта Центрального и Северного участков Зоны Безопасности и группами военных наблюдателей СМС во взаимодействии с правоохранительными органами сторон.

С уважением.

Сопредседатель ОКК от Республики Молдова И. Солоненко

În ședință a fost aprobat în calitate de membru CUC din partea delegației organelor constituționale ale Republicii Moldova domnul Ion Bodrug.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: aparat@army.md

Marele Stat Major

e-mail: secretariat@army.md

Rețele de socializare