English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Fără arme în Zona de Securitate

Fără arme în Zona de Securitate


 

În perioada lucrărilor de primăvară s-au înteţit cazurile depistării obiectelor explozibile şi muniţiilor. Foarte multe chemări de dezamorsare a obiectelor explozibile sînt înregistrate în Zona de Securitate a Republicii Moldova. Majoritatea obiectelor explozibile şi muniţiilor sînt din perioada celui de-al doilea război mondial şi conflictului armat din primăvara-vara anului 1992. O cantitate impunătoare de armament şi muniţii se mai găseşte în mod ilegal la persoanele domiciliate în localităţile Zonei de Securitate. Reieşind din această situaţie Comisia Unificată de Control (CUC) la propunerea lui Ion Solonenco, co-preşedinte CUC din partea organelor constituţionale ale Republicii Moldova, a făcut o adresare repetată de predare benevolă a armamentului şi muniţiilor deţinute ilegal. Textul integral al acesteia îl inserăm în rîndurile de mai jos.
 
"В рамках исполнения "Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года, правоохранительными органами сторон осуществляется комплекс мер, в том числе и профилактического характера, по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боевых припасов у населения. Как результат – произошло существенное сокращение регистрации преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а фактов их хищения в последнее время не зарегистрировано.
Вместе с тем, Объединенная контрольная комиссия в ходе своих заседаний по-прежнему сталкивается с фактами выявления бесхозных или незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в зоне безопасности.
В целях снижения уровня возможных тяжких последствий, связанных со случаями бесконтрольного оборота вооружений в зоне безопасности, ОКК призывает жителей обоих берегов р. Днестр добровольно сдавать правоохранительным органам сторон при содействии Совместных миротворческих сил незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие предметы, запрещенные к гражданскому обороту.
В этой связи Объединенная контрольная комиссия разъясняет гражданам, проживающим в зоне безопасности, что, согласно действующим нормам уголовного права на обоих берегах Днестра, лица, добровольно сдающие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной, административной и иной ответственности.
ОКК выражает надежду, что реализация предлагаемых мер позволит существенно сократить незаконный оборот указанных опасных предметов в зоне безопасности и, тем самым, окажет содействие повышению уровня стабильности и взаимного доверия сторон".

Sursa: delegaţia organelor constituţionale ale Republicii Moldova în CUC

 


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare