English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Incident tragic în vizorul CUC

Incident tragic în vizorul CUC


Şedinţa ordinară a Comisiei Unificate de Control (CUC) din 31 mai a fost dominată de polemici pe marginea situaţiei la postul de la Vadul lui Vodă unde la îceputul anului curent a avut loc un incident tragic. Delegaţia organelor constituţionale ale Republicii Moldova regretă că reprezentanţii regiunii transnistrene n-au făcut concluziile de rigoare pentru a evita pe viitor situaţii similare. Ba mai mult decît atît au desfăşurat un şir de acţiuni avînd drept scop destabilizarea situaţiei în Zona de Securitate. Reieşind din situaţia creată delegaţia noastră a înmînat celorlalţi membri CUC un apel care vizează problema în cauză (apelul îl inserăm în rîndurile de mai jos).

APELUL

Delegaţiei Republicii Moldova în CUC referitor la măsurile de consolidare a încrederii şi de stabilizare a situaţiei la Punctul de Control 9 (stâng) a Trupelor Mixte de Menţinere a Păcii.

Deciziile şedinţelor extraordinare a Comisiei Unificate de Control din 2 şi 13 ianuarie curent, convocate cu ocazia incidentului tragic de la 1 ianuarie 2012, care s-a produs la Punctul de control (postul) 9, (stâng) a trupelor pacificatoare şi a provocat o reacţie dură a populaţiei şi organelor publice locale din raionul Dubăsari a RM, au permis stabilizarea situaţiei, calmarea spiritelor în rândul populaţiei şi asigurarea îndeplinirii în continuare a sarcinilor funcţionale de către efectivul postului 9 (stâng).

Indiferent de rezultatele atinse, reprezentanţii contingentului militar pacificator a regiunii transnistrene au comis unele acţiuni unilaterale, având drept scop modificarea infrastructurii postului vizat, ce contravine deciziilor CUC, aprobate în cadrul şedinţelor indicate şi a provocat agitaţia populaţiei, condiţionând astfel, destabilizarea situaţiei la sectorul dat al Zonei de Securitate.

Având drept scop restabilirea situaţiei compromisă prin acţiunile respective a reprezentanţilor contingentului militar transnistrean, la 17 mai CUC din nou a examinat cazul, adoptând o decizie, prin care a obligat în prezenţa reprezentanţilor Ucrainei şi a Misiunii OSCE în RM, părţile participante la operaţiune, a se abţine de la comiterea acţiunilor unilaterale la Sectorul Centru a ZS, în special la postul de control 9 (stâng) şi a evita abordări tendenţioase în mass-media pe marginea situaţiei la acest post.

Este regretabil, că la 25 mai curent mai multe mijloace informaţionale au publicat un şir de declaraţii şi comentarii ale Co-preşedintelui CUC din partea regiunii transnistrene O. Beleacov şi ale conducătorilor structurilor de forţă din regiune, care conţin acuzaţii nefondate şi inventate la adresa părţii moldoveneşti, cât şi declaraţii eronate, care denaturează evenimentele ce au avut loc la postul 9 (stâng).

Trezesc nedumerire şi comentariile unor participanţi la operaţiunea de pacificare, apărute în presă, referitor la o măsură consacrată consolidării încrederii reciproce, care ar fi avut loc la Odesa şi în realitate nu a fost desfăşurată.

Delegaţia RM în CUC apreciază astfel de acţiuni ale reprezentanţilor regiunii transnistrene ca dezinformare premeditată, efectuată cu scopul de a induce în eroare opinia publică şi le consideră contraproductive, subversive pentru imaginea Operaţiunii de pacificare, efectuată în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Având drept scop consolidarea încrederii între participanţi la operaţiunea de pacificare, stabilizarea situaţiei la Sectorul Centru din Zona de Securitate, excluderea pe viitor a interpretării eronate a evenimentelor şi acţiunilor părţilor, delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control propune:

1. Delegaţiile în CUC vor asigura executarea necondiţionată a deciziilor şedinţelor extraordinare din 02 şi 13 mai 2012, care au permis până în prezent asigurarea regimului statutar de efectuare a sarcinilor de serviciu şi a condiţiilor decente de trai ale efectivului la postul 9 (stâng).

2. Având ca scop consolidarea încrederii reciproce şi stabilizarea situaţiei la postul 9 (stâng), delegaţia Republicii Moldova în CUC exprimă disponibilitatea de a-şi însuşi asigurarea logistică şi funcţionarea integrală a postului 9 (stâng) şi propune examinarea acestei chestiuni la recenta şedinţă a CUC.

3. Părţile pe viitor se vor abţine de la publicarea faptelor şi evenimentelor, care nu au fost supuse examinării în cadrul şedinţelor CUC şi, respectiv, nu au fost apreciate în modul respectiv, ce ar însemna abţinerea de la acţiuni, care pot fi tratate ca fenomene de confruntare de ordin propagandistic şi informaţional.

În situaţia în care propunerile sus-expuse vor fi acceptate şi realizate de către Comisia Unificată de Control, partea moldovenească îşi asumă obligaţiunea de a forma relaţiile efectivului postului 9 (stâng) cu populaţia locală şi autorităţile publice astfel, încât acestea să contribuie la menţinerea şi consolidarea autorităţii Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii.

Sursă: Delegaţia organelor constituţionale ale Republicii Moldova în CUC


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: aparat@army.md

Marele Stat Major

e-mail: secretariat@army.md

Rețele de socializare