English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Raportul Curţii de Conturi discutat la Consiliul Colegial al Ministerului Apărării

Raportul Curţii de Conturi discutat la Consiliul Colegial al Ministerului ApărăriiChişinău — 15 iunie, 2012 — „Raportul Curţii de Conturi privind auditul regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Apărării, unele unităţi militare şi instituţii subordonate demonstrează că resursele alocate instituţiei militare n-au fost gestionate corect în totalitate, iată de ce se impune o atitudine mai exigentă din partea factorilor de decizie responsabili de acest sector”. Declaraţia aparţine ministrului Apărării şi a fost făcută azi, 15 iunie, în cadrul şedinţei Consiliului Colegial al Ministerului Apărării, care a avut ca temă examinarea raportului Curţii de Conturi şi măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru înlăturarea neajunsurilor.

Potrivit şefului direcţiei economico-financiare a Ministerului Apărării, colonel (r) Vitalie Bucătari, echipa de audit a efectuat evaluarea asupra întocmirii şi prezentării rapoartelor financiare în conformitate cu normele legale, asigurarea utilizării regulamentare a mijloacelor publice alocate ministerului, precum şi administrarea raţională a patrimoniului de stat, aflat în gestiune. Totodată, echipa de audit a evaluat activitatea asupra bunei guvernări, prin implementarea adecvată a sistemului de management financiar şi control, în scopul obţinerii unei asigurări rezonabile ca obiectivele entităţilor să fie realizate prin eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, conformitatea lor cu legislaţia, asigurarea integrităţii activelor şi pasivelor.

Conform raportului echipei de audit, în aparatul central al Ministerului Apărării, precum şi în majoritatea unităţilor şi instituţiilor militare, evidenţa contabilă, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă a situaţiei financiare şi a celei patrimoniale, fiind întocmite în conformitate cu regulile generale obligatorii ale contabilităţii şi de raportare financiară în sectorul public. Totuşi, au fost depistate o serie de iregularităţi şi neconformităţi la efectuarea cheltuielilor, ţinerea evidenţei contabile, precum şi la administrarea patrimoniului public.

În acest sens, pentru înlăturarea neajunsurilor identificate, cît şi pentru sporirea eficientă a regularităţii în activitatea structurilor aparatului central al Ministerului Apărării, Marelui Stat Major, comandamentelor, altor unităţi şi instituţii militare, Consiliul Colegial a decis elaborarea unui plan de lichidare a lacunelor pe toate segmentele oglindite în raportul Curţii de Conturi şi informarea conducerii ţării despre măsurile întreprinse.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: aparat@army.md

Marele Stat Major

e-mail: secretariat@army.md

Rețele de socializare