English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Proiectul Strategiei Naţionale de Apărare a fost prezentat pentru consultare publică

Proiectul Strategiei Naţionale de Apărare a fost prezentat pentru consultare publică


CHIŞINĂU, 17 august 2016 — Ministerul Apărării a lansat marţi, 16 august, pentru consultare publică, proiectul Strategiei Naţionale de Apărare (SNA). Documentul a fost elaborat de un grup de lucru interdepartamental (GLI), format din reprezentanţi ai 23 de ministere și instituții cu atribuţii în domeniul apărării.

SNA este un document de politici care stabileşte modalitatea de realizare a funcţiilor instituţiilor statului în scopul asigurării apărării naţionale.

Documentul defineşte contextul strategic al mediului de securitate, oferă o descriere a situaţiei curente în domeniu, identificând riscurile şi ameninţările pe dimensiunea de apărare şi expune viziunea strategică şi obiectivele politicii de apărare, căile şi resursele necesare pentru realizarea acestora.

Proiectul SNA a fost publicat pe pagina oficială a instituţiei www.army.md, iar propunerile şi sugestiile urmează a fi prezentate până la 31.08.2016, la adresa ion.tinevschi@army.md, vlad.pruteanu@army.md, telefon de contact: 25 23 54.

După finalizarea consultărilor publice, grupul de lucru interdepartamental va ajusta documentul în baza recomandărilor şi îl va prezenta spre aprobare membrilor Comisiei de Stat pentru elaborarea SNA la următoarea şedinţă, care va avea loc în luna septembrie.

Pentru realizarea SNA, membrii acesteia au desemnat un grup de lucru interdepartamental, din care fac parte reprezentanţi ai Consiliului Suprem de Securitate, Parlamentului, Guvernului, autorităților publice centrale și locale, societăţii civile şi mediului academic cu atribuţii în domeniul apărării.

Comisia pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Apărare a fost constituită la 13 mai 2016, în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2068-VII.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: aparat@army.md

Marele Stat Major

e-mail: secretariat@army.md

Rețele de socializare