English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Proiectul Strategiei Naţionale de Apărare supus expertizei

Proiectul Strategiei Naţionale de Apărare supus expertizeiCHIŞINĂU, 23 august 2016 — Membrii grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Apărare (SNA) au prezentat astăzi experţilor în securitate şi apărare din mediul asociativ şi academic proiectul SNA. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul Centrului de Informare şi Documentare privind NATO (CID NATO) de la Chişinău.

Scopul activităţii a fost creşterea gradului de implicare a societăţii civile în procesul de elaborare a documentelor strategice în domeniul asigurării apărării naţionale a Republicii Moldova.

În cadrul şedinţei, proiectul Strategiei a fost supus dezbaterilor, în vederea obținerii schimbului de informații, opinii, recomandări.

Secretarul de Stat al Ministerului Apărării, Aurel Fondos, a prezentat proiectul SNA, referindu-se la conţinutul documentului, baza legală, importanţa acestuia, procesul de elaborare, precum şi la acţiunile care urmează a fi desfăşurate.

La rândul lor, experţii au sugerat că documentul necesită îmbunătăţiri la unele capitole pentru a corespunde pe deplin noilor evoluții pe arena regională, dar și în interiorul Republicii Moldova.

Aurel Fondos a specificat că recomandările vor fi analizate de membrii grupului de lucru. Aceştia vor ajusta documentul şi îl vor prezenta spre aprobare membrilor Comisiei de Stat pentru elaborarea SNA la următoarea şedinţă, care va avea loc în luna septembrie.

De notat că Ministerul Apărării a lansat la 16 august curent pentru consultare publică proiectul Strategiei Naţionale de Apărare (SNA). Documentul a fost elaborat de un grup de lucru interdepartamental (GLI), format din reprezentanţi ai 23 de ministere și instituții cu atribuţii în domeniul apărării.

SNA este un document de politici care stabileşte modalitatea de realizare a funcţiilor instituţiilor statului în scopul asigurării apărării naţionale.

Documentul defineşte contextul strategic al mediului de securitate, oferă o descriere a situaţiei curente în domeniu, identificând riscurile şi ameninţările pe dimensiunea de apărare şi expune viziunea strategică şi obiectivele politicii de apărare, căile şi resursele necesare pentru realizarea acestora.

Proiectul SNA a fost publicat pe pagina oficială a instituţiei www.army.md, iar propunerile şi sugestiile urmează a fi prezentate până la 31.08.2016, la adresa ion.tinevschi@army.md, vlad.pruteanu@army.md, telefon de contact: 25 23 54.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: aparat@army.md

Marele Stat Major

e-mail: secretariat@army.md

Rețele de socializare