Ministerul Apararii
 
Acasă  Infocentru  Informație utilă  Învățămînt militar

Învățămînt militar

„Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii în instituţiile de învăţămînt peste hotare cu înmatriculare în anul 2017, precum:

Republica Elenă (Grecia)


 

Oferă un loc de studii în cadrul Academiei Militare a Forţelor Terestre.

Informaţia necesară pentru înregistrare va fi remisă pe adresele roman.natrasevschi@army.md sau iurii.andrusca@army.md în următoarea componenţă:

— Numele, prenumele, patronimicul candidatului;

— Data, luna, anul naşterii;

— Viza de reşedinţă;

— Date de contact, (numărul de telefon domiciliu/mobil);

— Numele, prenumele, patronimicul părinţilor (date de contact);

— Adresa electronică (e-mail);

— Instituţia în care studiază, (clasa).

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea în academiile respective, sunt următoarele:

1) să aibă vîrsta cuprinsă între 17 şi 24 de ani neîmpliniţi la data de 31 decembrie 2017;

2) să fie un bun cunoscător al limbii engleze (scriere, citire, vorbire).

3) să fie apt, din punct de vedere medical şi fizic pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt militar;

4) să nu aibă antecedente penale sau să fie în urmărire penală;

5) să nu fie căsătorit sau să aibă vreo obligaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii menţionate, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

— Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

— Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză,

— Copia paşaportului (biometric);

— Certificatul medical privind starea de sănătate (în Centrul militar teritorial în care candidatul se află la evidenţă);

— Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise până la data de 16.06.2017.

 

Republica Turcia


 

Oferă două loc de studii în cadrul Academiei Militare a Forţelor Terestre.

Informaţia necesară pentru înregistrare va fi remisă pe adresele roman.natrasevschi@army.md sau iurii.andrusca@army.md în următoarea componenţă:

— Numele, prenumele, patronimicul candidatului;

— Data, luna, anul naşterii;

— Viza de reşedinţă;

— Date de contact, (numărul de telefon domiciliu/mobil);

— Numele, prenumele, patronimicul părinţilor (date de contact);

— Adresa electronică (e-mail);

— Instituţia în care studiază, (clasa).

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea în academiile respective, sunt următoarele:

1) să aibă vîrsta cuprinsă între 17 şi 24 de ani neîmpliniţi la data de 31 decembrie 2017;

2) să fie un bun cunoscător al limbii engleze (scriere, citire, vorbire).

3) să fie apt, din punct de vedere medical şi fizic pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt militar;

4) să nu aibă antecedente penale sau să fie în urmărire penală;

5) să nu fie căsătorit sau să aibă vreo obligaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru studii la Academia Militară a Forţelor Terestre din Turcia, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

— Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

— Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză,

— Copia paşaportului (biometric);

— Certificatul medical privind starea de sănătate (în Centrul militar teritorial în care candidatul se află la evidenţă);

— Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii.

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise până la data de 26.05.2017.

 

România


1. Studii de licenţă:

„Pentru participarea la concursul de admitere la studii în cadrul Academiei Tehnice Militare, facultatea ‚Inginerie’, specialitatea ‚Blindate, automobile şi tractoare’, a depus dosarul candidatul:

— CUHARENCO Mihai — Centrul militar teritorial Soroca.

În urma probelor eliminatorii desfăşurate în cadrul instituţiei de învăţămînt respective, candidatul a fost declarat ‚RESPINS’ din considerente de nereuşită.

Pentru Academia Forţelor Aeriene din or. Braşov, la specialităţile: ‚Managementul traficului aerian’ şi ‚Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană’, nu a fost înregistrat nici un candidat.

Pentru Universitatea Naţională de Apărare ‚Carol I’, facultatea ‚Comandă şi stat major’, specialitatea ‚Logistică’, au depus dosare 4 candidaţi:

— SALCOCI Andrei — student anul I al Academiei Militare a Forţelor Armate;

— COLESNIC Ion — student anul I al Academiei Militare a Forţelor Armate;

— TATAROI Alexandru — student anul I al Academiei Militare a Forţelor Armate;

— BULGARU Dumitru — Centrul militar al municipiului Chişinău.

În baza rezultatelor obţinute la probele naţionale, precum şi în urma susţinerii examenelor de admitere în cadrul instituţiei, candidatul BULGARU Dumitru a fost declarat ‚ADMIS’ pentru studiile respective.”

2. Studii liceale (Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”):

„În urma susţinerii examenelor de admitere, toţi candidaţii înaintaţi au fost declaraţi ‚RESPINS’ din considerente de nereuşită.”

Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi,
tel.: +373 22 252210, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.

  

Oferă Armatei Naţionale opt locuri la studii în instituţiile sale de învăţămînt militar, după cum urmează:

Academia Tehnică Militară:

— Studii universitare de licenţă, în domeniul „Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, programul de studii „Transmisiuni” — 1 loc;

— Studii universitare de licenţă în domeniul „Inginerie civilă”, programul de studii „Construcţii şi fortificaţii” — 1 loc;

— Studii universitare de licenţă în domeniul „Inginerie de armament, rachete, muniţii”, programul de studii „Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului” — 1 loc;

— Studii universitare de licenţă în domeniul „Ingineria autovehiculelor”, programul de studii „Blindate, automobile şi tractoare” — 1 loc;

— Studii universitare de licenţă în domeniul „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, programul de studii „Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate” — 1 loc;

— Studii universitare de licenţă în domeniul „Inginerie aerospaţială”, programul de studii „Aeronave şi motoare de aviaţie” — 1 loc.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”:

— Studii universitare de licenţă, în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii „Managementul traficului aerian”, arma „Aviaţie nenaviganţi” — 1 loc;

— Studii universitare de licenţă, în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii „Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană”, arma „Rachete şi artilerie antiaeriană” — 1 loc.

Înscrierea candidaţilor la examenele de admitere la studii în Academia Tehnică Militară (ATM) şi în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA), se face pe baza dosarului de candidat şi necesită să conţină următoarele documente:

— Copia legalizată a certificatului de naştere sau a traducerii acestuia în limba română, dacă este cazul;

— Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau a traducerii acesteia în limba română, dacă este cazul (conform prevederilor legale, candidaţii care finalizează studiile în anul 2017 se pot înscrie la examenul de admitere în baza adeverinţei eliberate de instituţia de învăţământ prin care se atestă promovarea examenului de bacalaureat. Însă, la înmatricularea în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat, în original);

— Copia paşaportului;

— Certificatul medical privind starea de sănătate, emis cu cel mult două luni înainte de data înscrierii (în Centrul militar teritorial în care candidatul se află la evidenţă);

— Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

Dosarele candidaţilor pentru studiile universitare de licenţă urmează a fi transmise până la data de 02.06.2017.

Informaţii suplimentare privind admiterea în instituţiile de învăţămînt militar de peste hotare pot fi obţinute contactînd reprezentantul Direcţiei management resurse umane a Ministerului Apărării, maior Roman Natraşevschi, la numărul de telefon: +373 22 252210, +373 22 252453 sau e-mail: roman.natrasevschi@army.md, iurii.andrusca@army.md.

 

Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii liceale în instituţiile de învăţământ din România cu înmatriculare în anul 2017, precum:

M.Ap.N. al României oferă Armatei Naţionale 2 locuri la studii liceale în cadrul Colegiului Naţional Militar ‚Ştefan cel Mare’, în anul 2017.

Înscrierea candidaţilor la examenul de admitere pe locul repartizat la Colegiul Naţional Militar ‚Ştefan cel Mare’ (CNM) se face pe baza dosarului candidatului, ce va conţine următoarele documente:

— Copia legalizată a certificatului de naştere sau a traducerii acestuia în limba română (dacă este cazul);

— Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ din RM la care este înmatriculat candidatul, din care să reiasă că este elev în anul final şi media generală a anilor de studii gimnaziale (luând în calcul doar semestrul I din anul final);

— Copia paşaportului;

— Certificatul medical privind starea de sănătate, care să confirme posibilitatea de a urma studiile în altă ţară şi care să fie emis cu cel mult două luni înainte de data plecării la studii;

— Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

— Informaţii suplimentare referitoare la admitere se pot vizualiza pe site-ul CNM la adresa www.colmil_sm.forter.ro/admitere.php.

Dosarele completate ale candidaţilor urmează a fi transmise în Direcţia management resurse umane a Ministerului Apărării, prin intermediul centrelor militare, până la data de 16.03.2017.

Informaţia necesară pentru înregistrare va fi remisă pe adresa natalia.gadirca@army.md.”

 

„Pentru aplicarea la studii în cadrul Colegiului Naţional Militar ‚Ştefan cel Mare’ din Câmpulung Moldovenesc, România, au fost înregistraţi 5 candidaţi, după cum urmează:

— BĂLĂNEL Cristian;

— BRAGARENCO Cristian;

— IGNATIUC Adrian;

— SPOIALĂ Octavian;

— PAVLIUC Cătălin.

În urma susţinerii probei naţionale eliminatorii privind nivelul de cunoaştere a limbii române, pregătirea fizică şi evaluarea psihologică, dosarele acestora au fost completate şi expediate pentru examinare în adresa Colegiului respectiv.

Ulterior, admiterea în instituţia respectivă urmează să fie organizată şi desfăşurată de către partea română, în perioada 25-26.05.2017, prin susţinerea probei de concurs (examen) la disciplinele ‚Limba şi literatura romană’ şi ‚Matematică’.”

Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi,
tel.: +373 22 252210, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.

 

Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii în Academia Forţelor Aeriene şi Academia Militară "West Point"din SUA cu înmatriculare în anul 2017.Informaţia necesară pentru înregistrare va fi remisă la adresele roman.natrasevschi@army.md sau dmru@army.md, pînă pe data de 04.11.2016, în următoarea componenţă:

— Numele, prenumele, patronimicul candidatului;

— Data, luna, anul naşterii;

— Viza de reşedinţă;

— Date de contact, (numărul de telefon domiciliu/mobil);

— Numele, prenumele, patronimicul părinţilor;

— Adresa electronică (e-mail);

— Instituţia în care studiază, (clasa).

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea în academiile respective, sunt următoarele:

1) să fie cetăţean al Republicii Moldova şi să nu deţină cetăţenia altui stat;

2) să aibă vîrsta cuprinsă între 17 şi 23 de ani neîmpliniţi la data de 1 iulie 2017;

3) să fie un bun cunoscător al limbii engleze contemporane (scriere, citire, vorbire).

4) să fie apt, din punct de vedere medical, pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt militar (aptitudinea candidatului este determinată de comisiile medico-militare abilitate, în corespundere cu cerinţele în vigoare);

5) nu are antecedente penale sau nu se află în urmărire penală;

6) să nu fie căsătorit sau să aibă vreo obligaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii;

7) să fie bine pregătit fizic şi în domeniul academic, cu recomandarea pozitivă de către conducătorul ultimei instituţii în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea;

8) să aibă calităţi de lider cu o conduită morală şi civică corectă în societate;

9) să nu facă parte din partide, organizaţii şi formaţiuni politice (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);

10) să nu facă parte din organizaţii non-politice interzise prin lege (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);

11) să nu aparţină unor culte sau secte religioase a căror credinţe sunt în contradicţie cu reglementările specifice îndeplinirii serviciului militar (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);

12) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că după admiterea în instituţia de învăţămînt militar va renunţa la această calitate (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere).

În cadrul concursului, candidaţii vor susţine Testul de cunoaştere a limbii engleze (ALCPT, TOEFL) şi Testul de Aptitudini Şcolare/de Colegiu (SAT/ACT). Totodată, aceştia vor susţine probe la pregătirea fizică conform standardelor americane.

Durata studiilor la instituţiile militare de învăţămînt superior din SUA este de patru ani, iar cheltuielile de şcolarizare sunt acoperite integral de guvernul american.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învăţămînt militar din SUA pot fi obţinute contactînd reprezentantul Direcţiei management resurse umane a Ministerului Apărării, maior Roman Natraşevschi, la numerele de telefon: +373 22 252210 sau e-mail: roman.natrasevschi@army.md.

Linkuri utile: http://www.usafa.af.mil; http://www.westpoint.edu."

Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi,
tel.: +373 22 252210, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.

„La data de 8 şi 11 noiembrie 2016, a avut loc testarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze, conform standardului ALCPT, succedată de intervievarea candidaţilor de către reprezentanţii Ambasadei SUA în RM.

Din 32 candidaţi înregistraţi, au fost selectaţi 8 candidaţi pentru continuarea concursului de admitere la studii în instituţiile respective, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru admitere la concurs şi au obţinut punctajul maxim la test, după cum urmează:

— ŞMÎGALIOVA Anastasia — 110 puncte (TOEFL);

— HANGANU Mihai — 93 puncte (ALCPT);

— CROITORU Alexei — 93 puncte (ALCPT);

— CUPCIC Igor — 92 puncte (ALCPT);

— TOMA Vlad — 91 puncte (ALCPT);

— APOSTOL Cătălin — 87 puncte (ALCPT);

— GORCEAC Tudor — 86 puncte (ALCPT);

— COCIORVA Roman — 85 puncte (ALCPT).

Următoarea etapă a concursului constă în susţinerea testelor SAT, TOEFL şi pregătirea fizică.”

 

În urma susţinerii probelor de admitere la studii, dosarele candidaţilor au fost completate şi expediate în adresa academiilor pentru examinare şi selectarea, în baza rezultatelor obţinute, a cîte un candidat pentru fiecare instituţie.

La data de 25 aprilie 2017, Ministerul Apărării a fost informat despre nominalizarea candidaţilor finali, de către conducerea instituţiilor de învăţămînt militar din SUA, după cum urmează:

  1.   Academia Militară „West Point” – APOSTOL Cătălin;
  2.   Academia Forţelor Aeriene – HANGANU Mihai.

Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi,
tel.: +373 22 252210, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.

 

Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii în domeniul Ingineriei şi Sistemelor de Apărare în cadrul Universităţii Helmut Schmidt din Germania, în anul 2017.


 

Programul respectiv include studii de licenţă cu durata de 2 ani 3 luni (7 semestre), cu posibilitatea de a participa ulterior la un program de master, cu durata de 1 an 9 luni (5 semestre), iar cheltuielile legate de instruire sunt acoperite integral de către Ministerul Apărării a Republicii Federale Germania, precum şi cel al Republicii Moldova.

Informaţia necesară pentru înregistrare va fi remisă pînă la data de 23.02.2017 pe adresele roman.natrasevschi@army.md sau dmru@army.md în următoarea componenţă:

— NPP al candidatului;

— Data, luna, anul naşterii;

— Viza de reşedinţă (domiciliu);

— Date de contact (nr. de telefon domiciliu/mobil);

— Adresa electronică (e-mail);

— Instituţia în care studiază sau a studiat (profilul).

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea la studiile respective, sunt următoarele:

1) să fie cetăţean al Republicii Moldova şi să nu deţină cetăţenia altui stat;

2) vorbire fluentă a limbii engleze conform standardului STANAG 6001 nivel 3332;

3) absolvent al unei instituţii de învăţămînt liceal/colegiu (cu posedarea diplomei de bacalaureat);

4) vîrsta cuprinsă între 18 — 23 ani inclusiv;

5) să fie apt, din punct de vedere medical (de către Comisia medico-militară), pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt militar;

6) nu are antecedente penale sau nu se află în urmărire penală;

7) să fie necăsătorit, fără obligaţii de întreţinere a unuia sau mai multor copii;

8) să fie bine pregătit fizic, cu recomandarea pozitivă de către conducătorul instituţiei de învăţămînt în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea;

9) să nu facă parte din organizaţii politice, org. non-politice interzise prin lege.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învăţămînt militar din Germania pot fi obţinute contactînd reprezentantul Direcţiei management resurse umane a Ministerului Apărării, maior Roman Natraşevschi, la numerele de telefon: +373 22 252210 sau e-mail: roman.natrasevschi@army.md.

Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi,
tel.: +373 22 252210, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.

„La data de 23.02.2017 a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru studiile în cauză. Astfel, nu a fost înregistrat nici un candidat pentru programul respectiv.”

 

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare