English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Infocentru  Informație utilă  Învățămînt militar

Învățămînt militar

Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii, cu durata de 4 ani, în Academia Forţelor Aeriene şi Academia Militară "West Point"din SUA cu înmatriculare în anul 2018.

Informaţia necesară pentru înregistrare va fi expediată la adresele (J1@army.md; minodora.clima@army.md ), până la data de 15.11.2017. Informaţia va cuprinde următoarele date:

— Numele, prenumele, patronimicul candidatului (Date de contact);

— Data, luna, anul naşterii;

— Viza de reşedinţă;

— Instituţia în care studiază (clasa)

— Numele, prenumele, patronimicul părinţilor (Date de contact).

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea în academiile respective, sunt următoarele:

1) să aibă vârsta cuprinsă între 17 şi 23 de ani neîmpliniţi la data de 1 iulie 2018;

2) să fie un bun cunoscător al limbii engleze.

3) să fie apt, din punct de vedere medical;

4) să nu aibă antecedente penale sau să nu se afle în urmărire penală;

5) să nu fie căsătorit sau să aibă vreo obligaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii;

6) să fie bine pregătit fizic şi în domeniul academic;

7) să aibă calităţi de lider cu o conduită morală şi civică corectă în societate;

8) să nu facă parte din partide, organizaţii şi formaţiuni politice, organizaţii non-politice interzise prin lege, culte sau secte religioase a căror credinţe sunt în contradicţie cu reglementările specifice îndeplinirii serviciului militar (va declara pe propria răspundere în cererea de înregistrare);

9) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că după admiterea în instituţia de învăţămînt militar va renunţa la această calitate (va declara pe propria răspundere în cererea de înregistrare).

În cadrul concursului, candidaţii vor susţine Testul de cunoaştere a limbii engleze (ALCPT, TOEFL), pregătirea fizică şi unul din Testele de aptitudini generale (SAT/ACT).

Atenţie! Obligatoriu! Persoanele care intenţionează să participe la concurs, trebuie să acceseze site-ul http://www.eac.md/testing/sat/ şi să se înregistreze în vederea susţinerii testului SAT sau ACT pînă la data de 02 noiembrie 2017.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învăţămînt militar din SUA pot fi obţinute contactând reprezentantul J1Direcție personal, locotenent major Victor Vîrlan, la numărul de telefon: +373 22252323.

Link-uri utile: http://www.usafa.af.mil; http://www.westpoint.edu.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare