English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Infocentru  Achiziții publice  Anunțuri de achiziționare

Anunțuri de achiziționare  • Reparaţia capitală - amenajarea camerelor frigorifice în Brigada 1 şi Brigada 3 infanterie motorizată (în repetare). Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor. Licitaţie publică Nr. 16/03642

    Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

    Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/03642

    Autoritatea contractantă

    DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII

    Adresa

    mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

    Telefon/fax

    022 25 24 91 25 24 81

    Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

    TURANIN MIHAIL

    Obiectul achiziţiei

    Reparaţia capitală — amenajarea camerelor frigorifice în Brigada 1 şi Brigada 3 infanterie motorizată (în repetare).

    Cod CPV

    45315100-9

    Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

    Pe adreas electronică mihail.turanin@army.md

    Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

    mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

    Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

    De stat

    Rechizitele contului de garantare a ofertei:

    Cont de decontare

    codIBAN

    Banca

    Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat

    Cont trezorerial

    codIBAN

    Rechizitele contului de garantare a contractului:

    Cont de decontare

    codIBAN

    Banca

    Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat

    Cont trezorerial

    codIBAN

    Termenul de depunere a ofertelor

    Data va fi stabilită de către Agenţia achiziţii publice în Buletinul achiziţiilor publice

    Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

    Data va fi stabilită de către Agenţia achiziţii publice în Buletinul achiziţiilor publice

    Documentaţia de atribuire:

    1. FDA (Fişa de Date a Achiziţiei).

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare