Ministerul Apararii
 
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Direcţia Management Resurse Umane

Direcţia Management Resurse Umane

Misiunea


Direcţia Management Resurse Umane are misiunea de elaborare, promovare şi monitorizare a politicilor, precum şi de realizare a managementului în domeniul resurselor umane.

Șef interimar locotenent-colonel Alexandru ROMAN - telefon de contact : 022 25 21 32; alexandru.roman@army.md

 

Organizarea activităţii Direcţiei Management Resurse Umane  


 
Direcţia Management Resurse Umane asigură planificarea instituţională a resurselor umane din cadrul Armatei Naţionale, coordonează reglementările privind activitatea instituţiilor de învăţămînt militar, inclusiv pregătirea cadrelor militare. În acelaşi timp, Direcţia înaintează propuneri de completare a funcţiilor de conducere din cadrul organelor de conducere militară, unităţilor militare şi instituţiilor din subordinea ministerului, acţionează fără tergiversări în cazurile de încălcare a drepturilor personalului din gestiune la nivel de relaţii de serviciu, perfectează actele referitoare la lucrul cu personalul, păstrează şi administrează corect şi conform destinaţiei documentele (informaţiile) cu caracter confidenţial şi secret.
 
Direcţia Management Resurse Umane are următoarea structură:
 
  • Secţia management carieră;
  • Secţia politici resurse umane şi învăţămînt militar;
  • Secţia planificare resurse umane;
  • Serviciul resurse umane.

 

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare