Ministerul Apararii
 
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Direcţia generală politică de apărare şi planificare a apărării

Direcţia generală politică de apărare şi planificare a apărării

Misiunea


Direcţia generală politică de apărare şi planificare a apărării are misiunea de a coordona procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor sectoriale, intersectoriale şi naţionale, la nivel de organ central de specialitate, de a asigura aplicarea politicilor de apărare şi planificare integrată a apărării, precum şi de a coordona cooperarea politico-militară internaţională.

Colonel Alexandru HAREA — telefon de contact: 022 252050; alexandru.harea@army.md

 

Organizarea activităţii Direcţiei generale politică de apărare şi planificare a apărării


Direcţia este structura de interfaţă a Ministerului Apărării cu structurile guvernamentale, organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii de profil din ţară şi străinătate pe probleme politico-militare, activând în acest domeniu în limitele competenţei acordate de Ministrul apărării.

Direcţia generală politică de apărare şi planificare a apărării exercită următoarele atribuţii de bază:

 • elaborează (ajustează) şi monitorizează implementarea documentelor de politici publice naţionale şi sectoriale în domeniul apărării naţionale;
 • coordonează procesul de elaborare a politicilor publice iniţiate de către subdiviziunile interne sau alte autorităţi publice centrale;
 • examinează şi avizează proiecte de documente de politici, acte legislative şi normative, precum şi documente care conţin rezultatele evaluării politicilor, elaborate de alte subdiviziuni interne;
 • reprezintă, în limitele competenţei sale, interesele Ministerului Apărării în cadrul activităţilor internaţionale în baza acordurilor şi înţelegerilor convenite şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organele şi organizaţiile similare din alte state şi organisme internaţionale interesate;
 • elaborează îndrumări ministeriale privind politica, limitările legale, protecţia forţei, riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale;
 • elaborează şi monitorizează implementarea documentelor de directivă subsidiare în domeniul planificării apărării, resurselor de apărare şi cooperării internaţionale;
 • elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea procesului de planificare a apărării;
 • monitorizează implementarea obiectivelor de parteneriat;
 • monitorizează procesul de implementare a programelor de asistenţă tehnică externă;
 • coordonează procesul de planificare a resurselor de apărare cu programele bugetare existente la nivel naţional;
 • stabileşte obiectivele strategice şi direcţiile prioritare de cooperare internaţională în domeniul apărării;
 • planifică, monitorizează şi evaluează activităţile de cooperare internaţională în domeniul apărării;
 • monitorizează activitatea Corpului de ataşaţi militari acreditaţi în Republica Moldova, Oficiului de Cooperare Militară SUA în Republica Moldova şi asigură interacţiunea acestora cu instituţiile Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale;
 • gestionează activitatea ataşaţilor militari ai Republicii Moldova peste hotare şi a reprezentanţilor militari ai Republicii Moldova la organizaţii şi structuri internaţionale de profil.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare