Ministerul Apararii
 
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Serviciul relaţii publice

Serviciul relaţii publice

Misiunea


 
Serviciul Relaţii Publice (SRP) este o unitate de informare şi relaţii cu presa care are misiunea de a contribui în mod activ şi permanent la promovarea şi apărarea valorilor Armatei Naţionale prin furnizarea promptă către cetăţeni şi organizaţii a informaţiilor publice privind activitatea Ministerului Apărării.   
 
Locotenent-colonel Diana Grădinaru - telefon de contact : 022 25 20 90; diana.gradinaru@army.md
 

Organizarea activităţii Serviciului Relaţii Publice


 
Activitatea de relaţii publice constituie o funcţie distinctă a conducerii şi constă în stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii bune între Ministerul Apărării, ca instituţie publică, şi cetăţenii Republicii Moldova. În timp de pace,activitatea de relaţii publice vizează obţinerea înţelegerii şi sprijinului public pentru instituţia militară, printr-o informare publică oportună, corectă şi completă. Pe timpul situaţiilor de criză şi în timp de război,activitatea de relaţii publice urmăreşte cu prioritate ca publicul să beneficieze de un flux continuu, oportun şi corect de informaţii publice despre activităţile şi operaţiile desfăşurate de forţele armatei în scopul cîştigării sprijinului pentru operaţiile militare.
 

Activitatea de informare publică în Ministerul Apărării este reglementată de Legea privind accesul la informaţie Nr. 982 – XIV din 11.05.2000 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Relaţii Publice.

 

Principiile Ministerului Apărării în domeniul informării publice


Ministerul Apărării urmăreşte ca, prin difuzarea de informaţii corecte, complete şi oportune, să ofere opiniei publice, personalului armatei, mass-media, organismelor guvernamentale şi nonguvernamentale, posibilitatea de a analiza şi înţelege problematica domeniului apărării şi siguranţei naţionale.

Pentru realizarea acestui obiectiv, informarea publică se va desfăşura în conformitate cu următoarele principii:
 
 
1. Prevederile Constituţiei Republicii Moldova referitoare la dreptul la informaţie a tuturor cetăţenilor vor fi respectate, atît în litera cît şi în spiritul lor.
 
2. Informaţiile solicitate de mass-media, de diferite organizaţii sau de simpli cetăţeni vor fi puse la dispoziţie în mod oportun şi complet, în măsura în care nu intră sub incidenţa legilor şi reglementărilor referitoare la protecţia informaţiilor militare.
 
3. Întregul personal al armatei şi membrii familiilor acestora vor beneficia de un flux permanent de informaţii generale şi militare publice nedistorsionate în nici un fel.
 
4. Informaţiile nu vor fi declarate ca secrete sau împiedicate în vreun mod de a ajunge la cunoştinţa opiniei publice numai pentru a proteja organismul militar de critici sau alte situaţii neplăcute.
 
5. Difuzarea informaţiilor poate fi refuzată numai în cazurile cînd acest fapt ar afecta negativ securitatea şi apărarea naţională, siguranţa sau intimitatea unor militari sau civili din cadrul armatei.
 
6. Politica de informare publică a Ministerului Apărării exclude categoric propaganda de orice fel.

 

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare