Ministerul Apararii
 
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Serviciul e - Transformare

Serviciul e - Transformare

Misiunea:


Asigurarea sincronizării politicilor şi strategiilor din domeniul apărării cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi obiectivelor Ministerului Apărării, creşterii performanţei sale operaţionale.

Şef serviciu Alexandru BURUC, tel 0-22-25-23-17, email: alexandru.buruc@army.md

Organizarea activităţii Serviciului e — Transformare


Serviciul este structura de interfaţă a Ministerului Apărării cu structurile guvernamentale, organele administraţiilor publice centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii de profil din ţară pe probleme specifice e-Transformării.

Serviciul contribuie la îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare prin utilizarea tehnologiei informaţiei (în continuare — TI).

Serviciul are următoarele funcţii de bază:

  1. coordonarea procesului e — Transformare la nivelul Ministerului Apărării;
  2. elaborarea/implementarea politicilor de dezvoltare TI în domeniul apărării şi standardelor pentru transformarea tehnologică, sincronizarea acestora cu obiectivele programului e — Transformare precum şi implementarea agendei e-guvernării;
  3. facilitarea proceselor şi a modului de organizare pentru prestarea serviciilor publice calitative în format electronic;
  4. facilitarea informării cetăţenilor privind sectorul securităţii şi apărării;
  5. coordonarea aplicării/utilizării tehnologiilor moderne (TI) pentru eficientizarea activităţii Ministerului Apărării;
  6. crearea bazelor de date specifice.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare