English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Resources  Career  Contract-based employment

Contract-based employment

 • Încadrarea în serviciul militar prin contract în Armata Națională

  În serviciul militar prin contract pot fi încadraţi cetăţenii Republicii Moldova care corespund cerinţelor medicale şi profesional-psihologice pentru serviciul militar la o specialitate militară concretă, precum şi nivelului de pregătire fizică, au studii medii de cultură generală, gimnaziale, liceale, medii de specialitate sau superioare.

  Vîrsta-limită de încadrare în serviciul militar prin contract este de 40 de ani.

  Selectarea candidaţilor pentru încadrarea în serviciul militar prin contract se efectuează de către:

  — centrul militar unde aceştia sunt luaţi în evidenţă militară;

  — unitatea militară.

  Etapele de încadrare cetăţenilor din rezerva Forţelor Armate, care au împlinit vîrsta de 18 ani:

  — Candidatul depune o cerere pe numele comandantului centrului militar, unde se află în evidenţă militară, sau pe numele comandantului unităţii militare.

  — în cazul corespunderii cerinţelor de încadrare în serviciul militar prin contract candidatul primeşte îndreptare la comisia medico-militară pentru efectuarea examinării medicale privind aptitudinea către îndeplinirea serviciului militar prin contract. Totodată se efectuează examinarea corespunderii candidatului conform cerinţelor de selectare moral-psihologice pentru specialitatea de evidenţă militară concretă;

  — se pregăteşte şi se înaintează setul de documente pentru perfectarea dreptului de acces la secret de stat.

  Aprecierea corespunderii candidatului, aflat în rezerva neinstruită a Forţelor Armate, la funcţia pentru care este preconizat se efectuează în cadrul cantonamentelor de 55 de zile, desfăşurate în unitatea respectivă.

  — Comandantul (şeful) unităţii militare (instituţiei) face demersul către comandamentul superior în vederea permiterii încadrării candidatului în serviciul militar prin contract.

  — În cazul aprobării demersului privind încadrarea candidatului în serviciul militar prin contract de către

  Ministrul apărării, precum şi după adoptarea deciziei comisiei medico-militare centrale privind aptitudinea către îndeplinirea serviciului militar prin contract, se emite ordinul comandantului (şefului) unităţii militare (instituţiei), care are dreptul la încadrarea în serviciul militar prin contract a categoriei respective de militari.

  — după primirea informaţiei referitor la decizia luată, candidatul se prezintă în centrul militar de evidenţă, pentru efectuarea nemijlocită a încadrării în serviciul militar prin contract.

  — comandantul centrului militar de evidenţă a candidatului încadrat în serviciul militar prin contract, prin ordinul de zi pe centrul militar, perfectează încadrarea, cu eliberarea dispoziţiunii şi asigură prezentarea în aceeaşi zi a militarului în cauză la unitatea corespunzătoare.

  — militarul încadrat în serviciul militar prin contract se prezintă în unitatea militară (instituţie), unde se emite ordinul comandantului (şefului) unităţii militare (instituţiei ) cu privire la includerea acestuia în listele unităţii (instituţiei) militare, precum şi se încheie contractul de îndeplinire a serviciului militar prin contract.

  Etapele de încadrare a militarilor în termen, după şase luni de serviciu militar sau a militarilor în termen redus, după îndeplinirea serviciului, fără eliberarea din serviciul militar:

  — Militarul care îndeplineşte serviciul militar în termen sau în termen redus şi doreşte să se încadreze în serviciul militar prin contract depune în mod ierarhic un raport pe numele comandantului (şefului) unităţii militare;

  — candidatul primeşte îndreptare la comisie medico-militară pentru efectuarea examinării medicale privind aptitudinea către îndeplinirea serviciului militar prin contract. Totodată se efectuează examinarea corespunderii candidatului cerinţelor de selectare moral-psihologice pentru specialitatea de evidenţă militară concretă;

  — compatibilitatea candidatului şi funcţiei la care este preconizat se examinează de către comisia de atestare a unităţii militare, care în decurs de trei zile, înaintează recomandările sale comandantului (şefului) unităţii militare pentru luarea deciziei;

  — se pregăteşte şi se înaintează setul de documente pentru perfectarea dreptului de acces la secret de stat."

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

General Staff

Social Media