English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Decisional Transparency  Announcements about the Public Consultation Events

Announcements about the Public Consultation Events

Announcements about the Public Consultation Events

 • Proiectul de ordin al Ministrului apărării „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, dispozitivelor militare şi a mijloacelor speciale”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 15.12.2018, iniţiază consultarea publică a:

  — Proiectului de ordin al Ministrului apărării „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, dispozitivelor militare şi a mijloacelor speciale”. Nota de argumentare la proiectul de ordin se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului de ordin, pot fi expediate pînă la 4.01.2019, pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Serghei CIUB, Direcţia juridică a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, tel.0-22-25-20-94, e-mail: serghei.ciub@army.md

   

  Proiectul de ordin al Ministrului apărării „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, dispozitivelor militare şi a mijloacelor speciale”
  Nota de argumentare

   

 • Proiectul de ordin al Ministrului apărării „Privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 14.12.2018, iniţiază consultarea publică a:

  — Proiectului de ordin al Ministrului apărării „Privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie”. Nota de argumentare la proiectul de ordin se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului de ordin, pot fi expediate pînă la 28.12.2018, pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Serghei CIUB, Direcţia juridică a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, tel.0-22-25-20-94, e-mail: serghei.ciub@army.md

   

  Proiectul Procesului-verbal cu privire la contravenţie
  Notă de argumentare

   

 • Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 5 decembrie 2018, inițiază consultarea publică a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în speță — Legea securităţii statului nr. 618/1995, Legea nr. 619/1995 privind organele securităţii statului, Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor şi Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare).

  Scopul principal al proiectului constă în îmbunătăţirea nivelului de protecţie socială a militarilor prin contract, majorarea nivelului de atractivitate a serviciului militar, asigurarea condiţiilor materiale necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerea şi menţinerea în serviciul militar a resurselor umane profesioniste, consolidarea potenţialului şi sporirea profesionalismului militarilor prin recompensarea adecvată a performanţelor profesionale individuale şi colective, precum şi motivarea/stimularea efectivului în raport cu volumul responsabilităţilor conferite prin lege, aceste măsuri fiind orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din obiectivele incluse în Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 153/2011, Strategia naţională de apărare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de apărare pentru anii 2018-2022, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 134/2018, Strategia militară şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 961/2018, Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova — NATO pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736/2017, Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890/2016, Programul „Armata Profesionistă 2018-2021”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 601/2018.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează:

  — includerea Ministerului Apărării în organele securităţii statului;

  — îmbunătățirea nivelului de protecție socială a militarilor prin contract;

  — perfecționarea managementului cadrelor militare;

  — consolidarea disciplinei militare.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova care îndeplinesc serviciului militar prin contract în Forțelor Armate, în mod direct, precum și restul populației Republicii Moldova, în mod indirect, dat fiind faptul că structurile militare sunt responsabile de asigurarea securității militare a statutului, apărării naționale și siguranței cetățenilor.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt asigurarea unui cadru legislativ adecvat, care va reglementa modul de îndeplinire a serviciului militar şi statutul militarilor, va oferi garanţii legislative întru funcţionarea eficientă şi viabilă a întregului sistem naţional de apărare, prin urmare, fiind realizate liniile directorii ale reformei sectorului de securitate naţională, accentul fiind pus pe modernizarea sistemului de management al cadrelor militare şi majorarea nivelului de calitate a vieţii pentru efectivul Forţelor Armate.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 21 decembrie 2018, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

   

  Proiectul legii
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
  Notă informativă
 • Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 7 noiembrie 2018, inițiază consultarea publică a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Scopul principal al proiectului constă în asigurarea unor măsuri suplimentare de protecție socială a cetățenilor Republicii Moldova cu merite deosebite față de stat.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din necesitatea excluderii inechităților între beneficiarii de alocații de stat pentru merite deosebite față de stat — deținători ai distincților de stat „Ordinul Republicii” sau ordinul „Ştefan cel Mare” și, respectiv, cei decorați sau care dețin (soţia/soţul, cetăţeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu) distincţia de stat a fostei U.R.S.S., și anume — ordinul „Steaua Roșie” echivalată cu distincţiile de stat ale Republicii Moldova menționate supra, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Parlamentului
  nr. 533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează operarea unor amendamente menite se asigură faptul că deținătorii ordinului „Steaua Roșie” a fostei U.R.S.S. vor primi alocație de stat nu în mărime de 100 lei lunar, ci în mărime de 500 lei lunar, similar deținătorii distincțiilor de stat „Ordinul Republicii”, ordinul „Ştefan cel Mare”, a distincții de stat a fostei U.R.S.S. — ordinul „Slava Muncii” de clasele I, II şi III și, respectiv, titlului de Erou al Muncii Socialiste.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, care au fost decorați cu ordinul „Steaua Roșie” (200 de persoane).

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt excluderea inechităților sociale între diferite categorii de beneficiari de alocații de stat pentru merite deosebite față de stat

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 20 noiembrie 2018, în adresa domnului Alexandru ROMAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.roman@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-22 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

   

  Proiectul legii
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
  Notă informativă
  Anunț
 • Proiectul de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 30 octombrie 2018, inițiază consultarea publică a proiectului de lege pentru privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”.

  Scopul principal al proiectului constă în marcarea a 30 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare sovietice din Afganistan.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din prevederile Planului activităţilor de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie), aprobat prin Dispoziția Guvernului nr. 126-d din 24 octombrie 2018.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează instituirea Crucii comemorativă „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1978-1989)”, aprobarea modelului și statutului acesteia.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, care au participat la acțiunile de luptă din Afganistan în perioada 24 decembrie 1979 — 15 februarie 1989 în cadrul contingentului limitat al trupelor militare sovietice în Afganistan și dețin statutul de veteran de război în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. f) al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt stimularea veteranilor de război — participanți la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 9 noiembrie 2018, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

   

  Proiectul legii
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”
  Notă informativă
  Calculul cheltuielilor estimative
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea locuinţelor de serviciu personalului Ministerului Apărării şi obiectivelor de menire social-culturală”

  Anunţ: Ministerul Apărării inițiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea locuinţelor de serviciu personalului Ministerului Apărării şi obiectivelor de menire social-culturală”.

  Avizele, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate în adresa Departamentului dotări, d-ei Stela ALEXANDROV, pe suport de hârtie și în format electronic pe e-mail: stela.alexandrov@army.md, tel.022-25-22-02, până la data de 02.11.2018

   

  Notă informativă
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea locuinţelor de serviciu personalului Ministerului Apărării şi obiectivelor de menire social-culturală”
 • Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.

  Anunţ: Ministerul Apărării iniţiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.

  Avizele, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului de hotărâre, pot fi expediate în adresa Direcţiei planificare resurse financiare și tehnico-materiale, domnului Dumitru Ili, pe suport de hârtie şi în format electronic pe adresa de e-mail: dumitru.ili@army.md, până în data de 01 noiembrie 2018.

   

  Notă informativă
  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.
 • Proiectul hotărîrii de Guvern "Cu privire la detaşarea candidaţilor Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali"

  Anunţ: Ministerul Apărării al Republicii Moldova iniţiază, începând cu data de 03 august 2018, consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la detaşarea candidaţilor Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali”.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 10.08.2018, pe adresa dl. Anatolie ZAVTUR (anatolie.zavtur@army.md; nr. de telefon: 022 25 20 05) şi/sau a dl. Dumitru RAŞCULIOV (dumitru.rasculiov@army.md; nr. de telefon: 022 25 21 54) sau pe adresa: Ministerul apărării, str. şos. Hînceşti 84, Marele Stat Major al AN.

   

   

  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii de Guvern "Cu privire la detaşarea candidaţilor Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali"
 • Proiectul hotărîrii de Guvern „cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2018-ianuarie 2019”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începând cu data de 19.07.2018, iniţiază consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2018-ianuarie 2019”, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate până la 10.08.2018, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Minodora GALAȘAN, Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului Armatei Naţionale, e-mail: minodora.clima@army.md, tel.: 022252323.

   

  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii de Guvern „cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2018-ianuarie 2019”

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: aparat@army.md

General Staff

e-mail: secretariat@army.md

Social Media