English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Decisional Transparency  Announcements about the Public Consultation Events

Announcements about the Public Consultation Events

Announcements about the Public Consultation Events • Consultarea publică referitoare la Propunerea de Politică Publică cu privire la Profesionalizarea Armatei Naţionale

  Anunţ: Ministerul Apărării iniţiază, începînd cu 07.12.2011, consultarea publică referitoare la Propunerea de Politică Publică cu privire la Profesionalizarea Armatei Naţionale. Prin elaborarea prezentei propuneri de politică publică s-a urmărit realizarea unei expertize pertinente şi complexe a opţiunilor de profesionalizare a Armatei Naţionale, în vederea formulării unor concluzii obiective şi întemeiate cu privire la problemele cu care se confruntă una dintre cele mai importante instituţii al sectorului de securitate şi apărare al statului. Necesitatea elaborării şi adoptării prezentului proiect reiese din problema existentă în procesul profesionalizării Armatei Naţionale, şi anume: "La momentul actual, A.N. înregistrează deficienţe majore de capabilităţi, necesare pentru realizarea calitativă a misiunilor şi sarcinilor stabilite în documentele strategice în domeniul apărării". Beneficiarii propunerii de politică publică sunt: statul Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova, Armata Naţională şi militarii Armatei Naţionale.

  Proiectul prezentei propuneri de politică publică este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în conformitate cu prevederile Legii nr.780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi, Hotărârii Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

  Recomandările pe marginea proiectului, supus consultării publice, pot fi expediate pină la 23.12.2011, în adresa Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării, la numărul de fax: 234-535 sau telefon: 252-487, prin intermediul poştei electronice dpapa@army.md sau pe adresa mun. Chisinau, MD-2021, şoseaua Hinceşti 84, Ministerul Apărării (Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării).

  Notă informativă
  Propunere de Politică Publică "profesionalizarea Armatei Naţionale a Republicii Moldova"
 • Proiectul Legii privind instituirea Crucii comemorative a conflictului armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova din 1991-1992

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: aparat@army.md

General Staff

e-mail: secretariat@army.md

Social Media