Ministerul Apararii
 
Home  Decisional Transparency  Announcements about the Decision-Making Startup

Announcements about the Decision-Making Startup

Announcements about the Decision-Making Startup

 • proiectul ordinului comun al Ministerului Educației și Ministerului apărării cu privire la desfăşurarea studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” la specialităţi duble

  Notă informativă
  Proiectul ORDINULUI Cu privire la desfăşurarea studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” la specialităţi duble
 • Ministerul Apărării inițiază procedura de avizare a proiectului HG cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat, modificarea destinaţiei acestora şi completarea Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012

  Notă informativă
  Proiectul HG cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat, modificarea destinaţiei acestora şi completarea Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012
 • Ministerul Apărării inițiază procedura de avizare a proiectului Strategiei Naționale de Apărare

  Notă informativă
  STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
  Anunț: Având în vedere schimbările mediului de securitate internaţional şi regional, Republica Moldova a iniţiat la începutul anului 2015, cu suportul partenerilor externi , un proces complex de reformare a sectorului de securitate şi apărare. O condiţie primordială a acestui proces este proiectarea cadrului strategic de planificare a apărării, prin elaborarea unui set de documente strategice, interdependente şi subordonate între ele, după cum urmează: Strategia securităţii naţionale (SSN), Strategia naţională de apărare (SNA) şi Strategia militară (SM).

   

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

General Staff

Social Media