DIRECŢIA

INSPECŢIE GENERALĂ

CERERE DE INTERVENŢIE A DIRECŢIEI INSPECŢIE GENERALĂ

Protecţia informaţiei este asigurată prin Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

TEMEI LEGAL: În baza ordinului Ministrului apărării nr. 270 din 23 iunie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei inspecţie generală a Ministerului Apărării.
SCOP PRINCIPAL: A asigura necesarul de informaţie pentru investigarea problemelor existente şi pentru a oferi un răspuns solicitanţilor sau/şi a lua măsuri în vederea înlăturării neajunsurilor existente.
DIRECŢII DE UTILIZARE: Informaţia respectivă este folosită exclusiv în scopurile îndeplinirii misiunilor, funcţiilor şi atribuţiilor Direcţiei inspecţie generală; pentru tratarea reclamaţiilor sau pentru a răspunde solicitărilor de acordare a asistenţei; pentru a oferi consultaţii sau informaţii necesare.

Completarea rubricilor marcate cu asterix (*) este opțională. Totuşi, lipsa unor informaţii complete poate provoca dificultăţi în identificarea solicitantului, îndeplinirea acţiunilor solicitate şi soluţionarea problemei.

*Nume
*Prenume
*Grad Militar
*Funcţia
*Instituţia/Unitatea militară
*Adresa de email
*Telefon de contact
Acţiuni solicitate
(În ce mod consideraţi că Direcţia Inspecţie Generală ar putea să vă ajute?)
Descrierea problemei
(Cum s-a declanşat situaţia?)
Eu sunt nu sunt de acord ca informaţia mea să fie dezvăluită în afara instituţiei Direcţiei inspecţie generală în scopul soluţionării problemei redate. Înţeleg că refuzul meu de a-mi fi dezvăluită informaţia poate crea dificultăţi în soluţionarea problemei sau poate conduce la nesoluţionarea acesteia!
Aceste informaţii sunt oferite pentru a solocita asistenţă, a evita cazurile de încălcare a legislaţiei care afectează persoanele vizate sau pentru a examina circumstanţele care au impact negativ asupra imaginii Armatei Naţionale şi autorităţii militaruui în societate. Persoanele care furnizează conştient şi intenţionat informaţii eronate prin completatrea formularului în cauză sunt pasibili de pedepse în limita cadrului legal.
*Introduce-ţi codul din imagine