English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Armata Naţională a făcut progrese cu resurse modeste

Armata Naţională a făcut progrese cu resurse modesteCHIŞINĂU, Decembrie 12, 2011 — Armata Naţională a îndeplinit cu succes toate misiunile trasate pentru anul 2011 şi a continuat procesul de modernizare în limita resurselor disponibile. Concluzia respectivă a fost făcută luni, 12 decembrie, în cadrul şedinţei Consiliului Colegial al Ministerului Apărării la care a participat preşedintele interimar al R. Moldova, Comandant Suprem al Forţelor Armate, Marian Lupu.

Şeful statului a declarat că conducerea ţării apreciază eforturile depuse de militarii Armatei Naţionale, atît în ţară, cît şi în afara hotarelor.

"Pe parcursul acestui an, Armata Naţională a progresat. Poate nu cu viteza pe care ne — am fi dorit — o cu toţii, pe motivul lipsei resurselor financiare", a afirmat Comandantul Suprem, precizînd că armata este dependentă de situaţia financiară a statului.

Marian Lupu a subliniat că infracţiunile care s-au produs în Armata Naţională în 2011 au avut consecinţe, iar disciplina şi respectarea regulamentelor militare trebuie să fie îmbunătăţite în Armata Naţională.

"Demiterile care au fost operate în Armata Naţională au avut la bază abateri serioase de la disciplina militară. În ciuda deficienţelor existente, totuşi, vreau să constat că armata a păşit ferm pe calea modernizării, pe calea corelării intereselor ei cu cele a întregii societăţi", a accentuat Comandant Suprem al Forţelor Armate.

Ministrul Apărării a afirmat la rîndul său că Armata Naţională şi-a îndeplinit misiunile chiar şi în condiţiile unui buget de criză.

"Bugetul alocat Ministerului Apărăii a avut un caracter social şi a acoperit necesităţile armatei doar parţial. Cu toate acestea, Ministerul Apărării a început europenizarea domeniul militar nu în vorbe, ci în fapte", a accentuat Vitalie Marinuţa.

Ministrul Apărării a subliniat că vestimentaţia veche, de croială sovietică, a fost înlocuită cu o uniformă militară elegantă şi comodă.

"Au fost modificate uniformele de instrucţie şi de paradă. De asemenea, a fost cusută în premieră uniforma de gală pentru ofiţeri şi ţinuta pentru misiunile în zone cu climă toridă", a specificat ministrul Apărării.

Totodată, a specificat ministrul Apărării, în consens cu alte structuri de forţă ale statului, Ministerul Apărării a modificat pasul de defilare.

"Am renunţat la pasul ceremonial prusac moştenit de la armata roşie. Aceasta înseamnă că sub aspectul formei, dar şi a conţinutului, Armata Naţională se sincronizează cu armatele occidentale, deoarece, în esenţă, noul pas de defilare reprezintă modelul european", a evidenţiat Vitalie Marinuţa.

Ministrul Apărării a subliniat că la 27 august, Ministerul Apărării a organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale cea mai amplă parada militară cu tehnică militară din istoria R. Moldova. De asemenea, potrivit lui Vitalie Marinuţa, o realizare majoră a anului 2011 a fost adoptarea Strategiei Securităţii Naţionale. În consecinţă, Ministerul Apărării a demarat procedura de elaborare a Strategiei Militare Naţionale. Proiectul acestui document se află actualmente în proces de avizare la ministerele de resort, urmînd să fie prezentat spre examinare şi aprobare factorilor de decizie.

Şeful interimar al Marelui Stat Major, general de brigadă Vitalie Stoian, a afirmat la rîndul său că în afară de pregătirea efectivului pentru îndeplinirea misiunilor conform destinaţiei, Armata Naţională a obţinut rezultate notabile şi în cadrul procesului de distrugere a stocurilor de muniţii învechite. În total, în cadrul proiectului de nimicire a muniţiilor cu termenul de păstrare expirat, geniştii Armatei Naţionale au nimicit 106 bombe de aviaţie. Totodată, geniştii Armatei Naţionale au executat 222 misiuni de dezamorsare a obiectelor explozibile pe teritoriul R. Moldova şi au nimicit 2207 obiecte explozibile.

Generalul Stoian a adăugat că Armata Naţională a avut o contribuţie substanţială inclusiv la nimicirea pesticidelor inutilizabile din R. Moldova. Un pas concret în această direcţie este operaţiunea de pregătire pentru evacuarea şi distrugerea a 200 tone de deşeuri de pesticide depozitate în raioanele Ocniţa, Căuşeni şi Cantemir. De remarcat că pe teritoriul R. Moldova există încă alte circa 5949 tone de pesticide, iar Ministerul Apărării poartă în prezent negocieri cu diferiţi subiecţi internaţionali care să susţină lichidarea deşeurilor de pesticide.

Totodată, în plan internaţional, Armata Naţională a detaşat şapte ofiţeri care participă în calitate de observatori în misiunile ONU din Coasta de Fildeş, Liberia şi Sudan. De asemenea, personalul navigant şi tehnic al Forţelor Aeriene, continuă să participe la misiunea UNAMA (United Nations Assitance Mission in Afganistan). Specialiştii Armatei Naţionale au efectuat pe parcursul anului 370 ore de zbor şi au executat diferite misiuni de sprijin logistic, evacuare şi transport aerian de urgenţă.

De menţionat că ordinea de zi a şedinţei Consiliului Colegial al Ministerului Apărării a inclus trei rapoarte de referinţă pentru domeniul de apărare. Este vorba despre bilanţul activităţii Armatei Naţionale în anul 2011, evaluarea implementării politicilor de apărare în anul 2011 şi concepţia activităţii organelor de conducere, marilor unităţi şi unităţi militare întru implementarea politicilor de apărare în anul 2012.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare