English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Pacificatorii blochează lucrările de reparaţie

Pacificatorii blochează lucrările de reparaţie


CHIŞINĂU, 19 Iulie, 2012 -Comisia Unificată de Control (CUC) în şedinţa din 19 iulie a luat act de materialele prezentate pentru ziarul „Миротворец” şi a aprobat planul programului festiv consacrat celor 20 de ani de introducerea forţelor mixte de menţinere a păcii. Membrii CUC au aprobat o grupă de observatori militari din partea Ucrainei în cadrul schimbului contingentului ucrainean.

Un subiect mai delicat abordat în cadrul şedinţei CUC a fost blocarea la 17 iulie de către un post de pacificare a lucrărilor de reparaţie a podului de la Gura-Băcului – Bîcioc. Membrii delegaţiei CUC a Republicii Moldova au ţinut să menţioneze inadmisibilitatea blocării lucrărilor paşnice de reconstrucţie a podului de către cei care sînt chemaţi să contribuie la revenirea lucrurilor în albia pînă la evenimentele sîngeroase din raioanele de est ale Republicii Moldova. Membrii delegaţiei noastre şi-au exprimat regretul, că delegaţia transnistreană s-a eschivat de la luarea deciziei pe marginea problemei vizate şi speră că cei responsabili îşi vor aduce contribuţia pentru soluţionarea pozitivă a problemei. Ei au înmînat celorlalte delegaţii o adresare vizavi de incidentul produs. Textul integral al acesteia îl reporoducem în rîndurile de mai jos.

„В дополнении к нашей информации в ОКК (№ 025 от 30 мая с. г.) сообщаем, что в адрес делегации РМ в ОКК поступило обращение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Молдова по факту блокирования 17 июля с.г. миротворческим постом ремонтных работ на мосту Гура-Быкулуй – Бычок.

В соответствии с протокольным решением заседания экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства сторон от 5 июля 2012 г., где обсуждался ход работ, направленных на возможности открытия движения по мосту через реку Днестр у сел Гура-Быкулуй – Бычок и автодороге М 14, 17 июля с.г., для проведения соответствующих ремонтных работ прибыли представители Мостдорстрой из Новых-Анен (старший группы Аний Петр).

Старший поста КПП № 11 (правый) не позволил проведение этих работ мотивируя якобы отсутствием соответствующего решения ОВК. Раннее, при проверке экспертными группами технического состояния моста и прилегающей инфраструктуры подобные инциденты не имели место.

Исходя из вышеизложенного, в интересах содействия открытию движения по мосту через реку Днестр, предлагаем членам ОКК принять решение о разрешение проведения ремонтных работ на данном участке Зоны безопасности”.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare