English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Tiraspolul insistă pe provocări

Tiraspolul insistă pe provocări


CHIŞINĂU, 6 Septembrie 2012 — După o pauză de o lună de zile, Comisia Unificată de Control (CUC) la 6 septembrie şi-a reluat activitatea. Prin decizia CUC, locotenent-colonelul Serghei Laşov a fost aprobat în calitate de comendant al sectorului de sud al Zonei de Securitate. Prin aceeaşi decizie au fost aprobaţi în calitate de observatori militari din partea Federaţiei Ruse locotenent-coloneii Andrei Cozari şi Igor Sokol, precum şi maiorii Alexei Lîsenco şi Alexei Babii. În aceeaşi şedinţă s-a luat act de şapte rapoarte ale Comandamentului Militar Unificat, celelalte întrebări fiind transferate pentru şedinţele viitoare.

Membrii delegaţiei noastre au ţinut să atenţioneze ceilalţi membri CUC că, deşi a trecut mai bine de un an de cînd organele de forţă transnistrene au sechestrat ilegal ştampila cu stema de stat a primăriei satului Corjova şi drapelul de stat al Republicii Moldova, se creează impresia că în prezenţa pacificatorilor, reprezentanţii Tiraspolului fac ce cred de cuviinţă fără a fi pedepsiţi. Membrii delegaţiei noastre sînt de părerea că actuala stare de lucruri este una anormală ori situaţia creată subminează autoritatea misiunii de pacificare în raioanele de est ale Republicii Moldova.

În opinia membrilor CUC din partea organelor constituţionale ale Republicii Moldova, este anormală şi tendinţa Tiraspolului de a revizui instrucţia observatorilor militari, aprobată printr-o decizie CUC anterioară, ce ar crea un precedent pentru revizuirea tutror actelor comsiei.

În şedinţă s-a menţionat şi despre un incident ce a avut loc la mijlocul lunii august în imediata apropiere de satul Cocieri cînd dintr-o maşină cu numere speciale transnistrene au coborît cîteva persoane şi verificau mijlocele de transport şi actele cetăţenilor, invocînd existenţa unui presupus hotar între Republica Moldova şi regiunea transnistreană. Membrii delegaţiei noastre au atenţionat că aceasta constituie o încălcare flagrantă a acordurilor din 1992 şi 1998, cît şi a hotărîrilor CUC, fiind şi o barieră serioasă în libera circulaţie a cetăţenilor.

O altă încălcare grosolană admisă din partea administraţiei raionelor de est ale Republicii Moldova este şi adresarea şefului secţiei de miliţie din Bender S. Hanchevici. În adresarea sa către cetăţenii oraşului acesta aminteşte că, în conformitate cu constituţia aşa-numitei republici moldoveneşti nistrene, asigurarea ordinii de drept o asigură exclusiv doar miliţia transnistreană. În aşa fel, el cheamă oamenii la nesupunere faţă de poliţie şi organele constituţionale ale ţării, dar şi la încălcarea acordului din 1992. Membrii delegaţiei noastre au ţinut să accentueze faptul că membrii CUC trebuie să ia atitudine faţă de declaraţia lui Hanchevici, deoarece poate provoca reale tensiuni în Zona de Securitate. În context, delegaţia noastră a înmînat celorlalţi membri o adresare în care îşi exprimă poziţia în situaţia creată. Textul integral al acesteia îl inserăm în rîndurile de mai jos.

Уважаемые Сопредседатели, Представители Миссии ОБСЕ и Украины в ОКК!

Делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии распространило 05 октября 2011 года под № 142 Заявление по поводу деструктивной позиции приднестровской стороны в отношении деятельности объединённой оперативно — следственной группы в Районе с повышенным режимом безопасности г. Бендеры, в котором обратилась с призывом к делегациям в ОКК оценить создавшуюся ситуацию и принять меры направленные на безусловное выполнение положений документов, регламентирующих проведение Миротворческой операции и недопущение возможного осложнения обстановки в Зоне Безопасности.

Мы надеялись на то, что наш письменный призыв был принят во внимание и приднестровская сторона воздержится от односторонних действий ведущих к обострению обстановки в Зоне Безопасности. Но, к сожалению, приходиться в очередной раз акцентировать внимание Объединенной Контрольной Комиссии на то, что 29 августа 2012 года в средствах массовой информации которые контролируются приднестровскими властями было опубликовано очередное обращение руководителя УВД г. Бендеры, Ханкевича С.П. с призывом о неповиновении граждан сотрудникам ООСГ от полиции, действующих на законных основаниях в Районе с повышенным режимом безопасности, г. Бендеры. Соответствующая реакция со стороны жителей г. Бендеры отфиксирована.

Действия руководителя ООСГ от милиции, мы расцениваем как полное пренебрежение, либо игнорирование основополагающих документов миротворческой операции в Приднестровском регионе Республики Молдова.

Как иначе можно трактовать цитату из текста обращения Ханкевича: „Напоминаем, что в соответствии с Конституцией ПМР правоохранительную деятельность на территории нашего государства выполняют исключительно сотрудники городских и районных отделов внутренних дел МВД ПМР”. В данном обращении не доводится до сведения жителей г. Бендер положения Статьи 3 Соглашения „О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова” от 21 июля 1992 года, пункта 3 Решения ОКК № .5 от 31.07.1992г. (о создании оперативно-следственной группы из состава полиции Молдовы и милиции Приднестровья), Приложения № 2 к Протоколу ОКК № 15 от 14. 08.1992г. (Временного положения об основных принципах деятельности правоохранительных органов в зонах с повышенном режимом безопасности Приднестровского региона Республики Молдова), пункта 2 Протокола ОКК № 61 от 09.02.1993г. (утверждение количественного состава оперативно — следственной группы полиции и милиции ) и др.

Такого рода деструктивные действия могут негативно повлиять на сложившейся, по нашему мнению, положительный характер работы рабочей группы по укреплению доверия между сторонами в правоохранительной сфере и сфере безопасности, которая в результате проведения под эгидой Миссии ОБСЕ Конференции на высоком уровне в июне 2012 года в г. Роттах — Эгерне, Германия, разработала ряд конструктивных рекомендаций по вопросам укрепления взаимодействия между полицией и милицией в борьбе с преступностью и обеспечении правопорядка на обеих берегах Днестра.

Во избежание возможных негативных последствий в зоне ответственности миротворческих сил, делегация Республики Молдова считает необходимым обратиться к Приднестровской делегации в ОКК с просьбой о предоставлении к очередному заседанию ОКК разъяснений в отношении следующего:

— Являются ли действия Ханкевича С.П. официальной позицией Приднестровской стороны в вопросе обеспечения Объединённой Контрольной Комиссией поддержания правопорядка в г. Бендеры, как Район с повышенным режимом безопасности, или появившееся в средствах массовой информации обращение можно расценивать как какое-то недоразумение, либо как техническую ошибку?

Учитывая важность затронутого вопроса считаем целесообразным обратиться и к делегациям Российской Федерации, Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК с просьбой оценить складывающуюся ситуацию и предложить меры по недопущению возможных конфронтаций в г. Бендеры, Районе с повышенным режимом безопасности".


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Rețele de socializare