English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Primii paşi în implementarea conceptului de control financiar public intern

Primii paşi în implementarea conceptului de control financiar public internCHIŞINĂU, 18 decembrie 2012 — La Ministerul Apărării s-a desfăşurat un semninar instructiv-metodic referitor la conceptul de control financiar public intern şi implementarea managementului riscurilor. La seminar au participat şefii de direcţii şi secţii ai Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale.

Reprezentanţii Direcţiei controlul financiar public intern, Petru Babuci şi Traian Harbuz, s-au referit la diverse aspecte ale conceptului managementului funanciar, componentele acestuia şi cadrul normativ din domeniu. Ei au punctat necesitatea ca fiecare manager să prezinte o dare de seamă despre cheltuielile efectuate în raport cu indicii activităţii. În baza dărilor de seamă a fiecărei structuri se va face o declaraţie a bunei guvernări care va fi ulterior plasată pe pagina web a fiecărui minister.

Un aspect nu mai puţin important în cadrul noii metodologii ar fi estimarea riscurilor în raport cu sarcinile stabilite. Astfel, pe viitor urmează ca fiecare proiect important care va fi prezentat spre aprobare să conţină un registru al riscurilor pentru ca persoana responsabilă să poată lua o decizie corectă vizavi de proiect.

Conform colonelului (r) Vitalie Bucătari, şeful Direcţiei economico-financiare, obiectivul de bază al acestui seminar a fost promovarea unui grad mai înalt de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice, ţinerea sub control a fondurilor sectorului public în interiorul entităţii, sporirii responsabilităţii manageriale şi a auditului intern.

Şeful direcţiei economico-financiare a ţinut să specifice că bugetul este limitat şi fiecare manager trebuie să ştie să planifice raţional resursele pentru a putea îndeplini obiectivele de bază ce-i revin structurii din subordine. "Acesta este un prim pas în implementarea controlului financiar în interiorul Ministerului Apărării", a conchis colonelul Vitalie Bucătari.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Rețele de socializare