English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Regimul de la Tiraspol profanează simbolurile Republicii Moldova

Regimul de la Tiraspol profanează simbolurile Republicii Moldova


CHIŞINĂU, Martie 04, 2011 - Delegaţia organelor constituţionale ale Republicii Moldova a părăsit în semn de protest şedinţa Comisiei Unificate de Control (CUC) din 3 martie curent. Membrii delegaţiei noastre au depus eforturi considerabile de a soluţiona problemele apărute în urma incidentului din 2 martie din localitatea Corjova, dar fără nici un rezultat.

Reţinerea ilegală a primarului din satul Corjova, raionul Dubăsari, Valeriu Miţul şi a consilierului local, Iurie Coţofan, după parastasul de pomenire a celor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru din anii 1992-1992, a constituit principalul subiect de discuţii în agenda şedinţei. În opinia membrilor CUC din partea organelor constituţionale, reprezentanţii structurilor de forţă ale regiunii transnistrene au comis o serie de încălcări flagrante a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi acţiuni de batjocură faţă de simbolica de stat - drapelul Republicii Moldova, subiect co-participant al procesului de pacificare. Inacţiunea şi incapacitatea altor delegaţii şi participanţi ai CUC de a interveni pentru eliberarea reprezentanţilor administraţiei publice locale constituţionale provoacă nedumeriri, dar sugerează despre ineficienţa operaţiunii de pacificare. Delegaţia organelor constituţionale ale Republicii Moldova a ţinut să amintească că nu vrea să admită ca situaţia în Zona de Securitate să fie controlă de alte structuri, decît Forţele de Menţinere a Păcii.

Ion Solonenco, co-preşedinte CUC din partea organelor constituţionale ale Republicii Moldova, a ţinut să specifice că acest „show” cu pretext politic al regimului de la Tiraspol, cu reţinerea şi arestarea aleşilor locali, este primul incident de acest gen. Situaţia devine şi mai alarmantă, reieşind din faptul că aceştia au fost reţinuţi în timpul unei procesiuni de pomenire a celor căzuţi. Încercarea delegaţiei transnistrene de a atribui acestui eveniment o alură politică nu este altceva decît tendinţa Tiraspolului de a intimida organele constituţionale ale Republicii Moldova.

Incidentul capătă o conotaţie aparte dacă amintim că delegaţia regiunii transnistrene a dat citirii în şedinţă unei adresări prin care se încearcă să se învinuiască Republica Moldova de „organizarea unor dezordini în masă” în Zona de Securitate. Membrii delegaţiei noastre cred că prin astfel de comportament ei au dorit să dea situaţiei o altă întorsătură în speranţa de a demonstra că ei sînt corecţi. Mai mult decît atît, încearcă să impună decizia unei instanţe ilegale de judecată transnistrene de a li se acorda primarului şi alesului local şapte zile de arest „pentru dezordini în masă” conform legilor unui regim nerecunoscut şi cu acordul tacit al garanţilor în soluţionarea diferendului transnistrean. Impunerea deciziilor pseudoinstanţelor de judecată vine după pronunţarea altor sentinţe eronate şi condamnarea unor cetăţeni nevinovaţi incomozi Tiraspolului. Ultimele dintre acestea fiind cazurile Cazac şi Vardanean.

Incapacitatea mediatorilor şi garanţilor de a contribui la rezolvarea problemelor stringente în Zona de Securitate constituie o susţinere indirectă a unui regim neconstituţional, care pe zi ce trece încearcă să cucerească teritorii noi. Prin acţiunile sau inacţiunile demonstrate de către ceilalţi subiecţi ai procesului de pacificare se creează premise pentru ca toată situaţia să fie controlată în Zona de Securitate de către organele de forţă, subordonate regimului de la Tiraspol. Membrii delegaţiei din partea organelor constituţionale ale Republicii Moldova au ţinut să specifice că doresc ca în Zona de Securitate să fie respectate legile dreptului umanitar internaţional şi ca fiecare subiect să contribuie ca misiunea de pacificare să fie cu adevărat eficientă.

Înainte de părăsirea şedinţei membrii delegaţiei noastre au înmînat celorlalţi membri CUC o adresare prin care îşi exprimă îngrijorare vizavi de situaţia creată şi au cerut eliberarea cît mai grabnică a cetăţenilor arestaţi, precum şi scuzele de rigoare din partea celor ce au profanat simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Textul integral al adresării îl publicăm mai jos. (Textul îl inserăm în limba rusă – limba de lucru în CUC).
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Делегации Республики Молдова в ОКК в связи с инцидентом в н.п. Коржова Дубэсарского района, на Центральном участке Зоны БезопасностиДелегация Республики Молдова в ОКК выражает серьёзную озабоченность в связи с событиями, имевшими место 2 марта 2011 года на Центральном участке Зоны Безопасности, в н.п. Коржова Дубэсарского района, способными спровоцировать серьезное осложнение обстановки в зоне ответственности СМС.

Представители силовых структур Приднестровского региона РМ допустили ряд грубых нарушений прав и свобод граждан, а также оскорбительные действия в отношении государственной символики – флага Республики Молдова, одной из сторон миротворческой операции. В ходе заранее спланированной акции, без согласования с военным комендантом Центрального участка Зоны Безопасности, ОВК и ОКК, силовые структуры Приднестровского региона, применив силовое воздействие, задержали примара н.п.Коржова, Валерия Мицула и советника примэрии, Юрия Коцофан. Указанные должностные лица были незаконно арестованы, доставлены в региональные неконституционные судебные учреждения, где их по вымышленному обвинению в «оказании сопротивления представителям органов правопорядка», приговорили к семи суткам лишения свободы.

Верхом цинизма является факт проведения провокационных действий и незаконный арест представителей местной администрации в День поминовения погибших в вооруженном конфликте 1991–1992 г.г., после состоявшейся поминальной службы, на пороге церкви н.п. Коржова, Дубэсарского р-на.

Вызывает недоумение, что ни одна из структурных составляющих миротворческой операции не отреагировала своевременно на творимое беззаконие в Зоне Безопасности. Выезд военных наблюдателей был заблокирован приднестровской стороной более чем на 4 часа, а военный комендант ЦУ ЗБ приступил к исполнению своих обязанностей только после непосредственного обращения Сопредседателя ОКК от РМ к руководству делегации Российской Федерации. Но и это крайне запоздалое и ограниченное подключение структур миротворческой операции не дало определённых результатов: задержанные представители администрации н.п. Коржова, В.Мицул и Ю.Коцофан, не были освобождены, а наблюдатели и военный комендант ЦУ ЗБ не смогли получить полную, достоверную и объективную информацию об инциденте.

Делегация РМ в ОКК полагает, что дальнейшее осуществление миротворческой операции в Приднестровском регионе РМ непосредственно зависит от того, сумеют ли ОКК и ОВК настоять на строгом и безусловном выполнении её участниками требований документов, регламентирующих проведение операции.

В целях восстановления стабильности на Центральном участке Зоны Безопасности, а также обеспечения свобод и прав граждан, делегация РМ в ОКК предлагает участникам миротворческой операции предпринять все необходимые меры для незамедлительного освобождения В.Мицула и Ю.Коцофан.

Также требуем от должностных лиц Приднестровского региона РМ, спровоцировавших и принимавших участие в данном инциденте, принести извинения за оскорбления, нанесенные государственной символике Республики Молдова.

 


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare