English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Zona de Securitate: probleme de transparenţă

Zona de Securitate: probleme de transparenţă


CHIŞINĂU, Mai 13, 2011 — La şedinţa Comisiei Unificate de Control (CUC) din 12 mai, tentativa delegaţiei organelor constituţionale ale Republicii Moldova de a aborda subiectul transparenţei în Zona de Securitate din nou a eşuat. CUC nu dispune de informaţii veridice cu privire la prezenţa şi dotarea cu armament a formaţiunilor militare transnistrene în zona de responsabilitate a forţelor de pacificare şi sarcinile acestora.

Potrivit lui Ion Solonenco, co-preşedinte CUC din partea Republicii Moldova problema a fost abordată în repetate rînduri de delegaţia noastră, reieşind din faptul că Tiraspolul nu şi-a onorat obligaţia de a-şi retrage formaţiunile militare din Zona de Securitate în conformitate cu acordul din 1992.

În şedinţă membrii delegaţiei noastre au specificat că observatorii militari au atestat prezenţa în zonă a formaţiunilor militare transnistrene, deseori înarmaţi. De asemenea, au fost documentate cazuri de deplasare prin Zona de Securitate a coloanelor de tehnică militară, inclusiv blindată, cu semne distinctive ale formaţiunilor militare transnistrene, precum şi cazuri de desfăşurare a cantonamentelor militare. În opinia experţilor, aceste acţiuni unilaterale reprezintă o încălcare flagrantă a prevederilor Acordului din 1992, deoarece nu sînt coordonate cu Comisia Unificată de Control. Deşi e un subiect care cere o rezolvare urgentă, propunerea delegaţiei noastre a fost respinsă de delegaţia transnistreană.

În aceeaşi şedinţă membrii CUC au luat act de două rapoarte ale Comandamentului Militar Unificat. Unul vizează săptămîna care a precedat şedinţa, iar al doilea staţiona pe agenda CUC din 2009 şi viza întărirea infrastructurii aşa-numiţilor grăniceri transnistreni. După lungi insistenţe s-a reuşit soluţionarea acestei probleme stringente.

Membrii CUC au discutat despre instalarea unilaterală şi ilegală a unui post staţionar de aşa-numiţi grăniceri transnistreni în locul unui post al forţelor mixte de menţinere a păcii.

Membrii CUC au luat act de informaţia privind desemnarea domnului Moris Dunan în calitate de observator din partea Misiunii OSCE în Moldova. La finele şedinţei membrii delegaţiei noastre au înaintat o adresare ce vizează deschiderea unei secţii de votare în satul Corjova, raionul Dubăsari pentru asigurarea dreptului constituţional al locuitorilor acestei localităţi. Textul integral al acestei adresări îl inserăm mai jos.

Обращение

делегации Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии

в связи с предстоящими 5 июня 2011 года всеобщими местными выборами

Настоящим, доводим до вашего сведения, что Постановлением Парламента Республики Молдова № 51 от 31 марта 2011 г., на 5 июня 2011 г. назначено проведение всеобщих местных выборов. Соответствующим постановлением Центральной Избирательной Комиссии РМ было принято решение об открытии участка для голосования в н.п. Коржова, района Дубэсарь, находящегося в Зоне Безопасности, для обеспечения жителям данного населенного пункта конституционного права избирать и быть избранными.

В целях создания необходимых условий для свободного участия граждан в выборах и недопущения возможной конфронтации в зоне ответственности Совместных Миротворческих Сил, обращаемся с просьбой к делегациям и представителям в ОКК содействовать обеспечению правопорядка в период проведения выборов в н.п. Коржова полномочиями Военного коменданта Центрального и Северного участков Зоны Безопасности, группами военных наблюдателей, другими силами и средствами СМС, во взаимодействии с правоохранительными органами сторон.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare