English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  O nouă ședință a Consiliului Național pentru problemele veteranilor de război la Ministerul Apărării

O nouă ședință a Consiliului Național pentru problemele veteranilor de război la Ministerul ApărăriiCHIȘINĂU, 5 iunie 2020 — Membrii Consiliului Național pentru problemele veteranilor de război s-au reunit la sediul Ministerului Apărării într-o nouă ședință pentru a trece în revistă principalele măsuri întreprinse de for în domeniul protecției veteranilor și cele ce urmează să fie realizate.

Pe agenda ședinței s-au aflat subiecte cu privire la acțiunile întreprinse de Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR) ca urmare a deciziei Consiliului din data de 28 februarie curent, măsurile de consolidare a protecției sociale a veteranilor de război în perioada 2016-2020 și perspectivele de îmbunătățire a acesteia, precum și implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război și acțiunile realizate în acest sens.

Cele mai importante realizări în domeniu prezentate în cadrul ședinței au vizat desemnarea Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale responsabil de tratamentul veteranilor de război, stabilirea indemnizaţiei nominale de 500 lei soţiei/soţului sau mamei/tatălui necondiţionat persoanelor decorate post mortem cu Ordinul Republicii şi Ştefan cel Mare, dublarea alocaţiilor nominale persoanelor cu merite deosebite faţă de stat (persoanele decorate cu medalii — 50 lei; persoanele decorate cu ordine — 100 lei), majorarea pensiei pentru persoanele cu dizabilități din rândul militarilor în termen și voluntarilor (3 500 lei — grupa I, 2 500 lei — grupa II, 1 500 lei — grupa III), acordarea biletului de însoțitor invalizilor de război care au nevoie de tratament sanatorial odată pe an, acordarea dreptului invalizilor de război cu dizabilități locomotorii la importul unui automobil fără plata taxelor vamale odată la 5 ani, acordarea dreptului la privatizarea gratuită a apartamentelor pentru veteranii de război și persoanelor intern deplasate, achitarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ de peste 20 mil. lei pentru peste 400 veterani, majorarea alocației lunare de la 100 lei la 300 lei veteranilor de război, precum și restabilirea dreptului veteranilor de război la bilete sanatoriale odată la 3 ani.

Ministrul Apărării Alexandru Pînzari a menționat, la începutul discuțiilor, despre importanța organizării ședinței în contextul examinării transparente a rezultatelor activității Consiliului în domeniu. „Scopul nostru este de a vedea cum se execută deciziile noastre, cum se asigură protecția veteranilor și a examina și identifica soluții pentru perfecționarea acesteia. Ședința este una deschisă, cu participarea veteranilor de război, membrii grupurilor de lucru ale Consiliului. Dorința noastră este ca veteranii să asiste la dezbaterile problemelor, voi să vedeți că ministerele le cunosc, le studiază, caută soluții, iar noi le vom asigura controlul cu Dumneavoastră”, a spus Alexandru Pînzari.

Ministrul Apărării s-a referit în mesajul său și la acțiunile realizate de instituția de apărare în domeniul protecției veteranilor, în special pe perioada pandemiei. „Pentru a ajuta veteranii de război aflați în dificultate noi am deschis în premieră o linie telefonică 24 din 24 ‚Veteran’. Începând cu 13 martie am recepționat 192 de apeluri. Am soluționat problemele a 182 veterani: ajutor alimentar, ajutor medical, transportarea la spital, asigurarea cu cărucior și altele. Totodată, 10 apeluri au fost redirecționate către instituțiile de resort și se monitorizează. Vreau de asemenea să menționez că un grup de veterani s-au adresat să se înscrie ca voluntari pentru a lupta cu pandemia”, a spus Alexandru Pînzari.

În cadrul ședinței, membrii forului au constatat că CREPOR nu poate fi și nu va fi privatizat, iar unele discuții despre aceasta sunt un fals. CREPOR este și va fi pentru veteranii de război, iar cu sprijinul Guvernului, acesta va fi dezvoltat prin îmbunătățirea condițiilor de reabilitare a veteranilor.

Forumul a decis elaborarea și aprobarea unui Regulament privind organizarea evidenței, înscrierii în rând, consultațiilor medicale și acordarea serviciilor de reabilitare pentru veteranii de război în cadrul centrului, planificarea resurselor financiare necesare pentru acoperirea deplină a cheltuielilor de reabilitare și reparație a noului bloc CREPOR.

În același timp, Consiliul a susținut crearea în cadrul Cancelariei de Stat a Biroului pentru relații cu veteranii, instituirea Zilei Recunoștinței drept zi oficială, crearea pe lîngă Consiliu a Grupului de etică și conduită morală a veteranilor de război. Forul a examinat și posibilitățile, începînd cu 1 ianuarie 2021, de majorare a alocației lunare de stat cu 200 de lei pentru familiile celor căzuţi, creștere a alocației lunare de stat pentru invalizii de război cu 200 de lei, majorare a alocației lunare de stat pentru toți veteranii cu 200 de lei, astfel încât această alocație începând cu 2021 să fie de 500 de lei prin modificarea legii nr. 121/2001, asigurarea necondiționată a drepturilor la protecţie socială a văduvelor de război, prin excluderea termenului „inapţi de muncă” şi „nu s-au recăsătorit” din legea 190/2003 cu privire la veterani, asigurarea dreptului la polița medicală gratuită pentru veteranii de război, neangajați în câmpul muncii începând cu 1 iulie 2020.

Totodată, s-a decis ca Membrii Consiliului național pentru problemele veteranilor de război și ministerele de resort să acorde atenție continuă soluționării aspectelor de îmbunătățire a protecției sociale a veteranilor de război asigurând și conducându-se de principiul priorității — perpetuarea memoriei celor căzuți, grija față de familiile celor căzuți, văduvele de război, invalizii de război, sănătatea veteranilor, alocații și compensații veteranilor.

Consiliul naţional pentru problemele veteranilor de război, instituit prin hotărâre de Guvern, la 15 ianuarie curent, are scopul de a coordona politicile de stat, programele, planurile şi acțiunile de protecție socială a veteranilor de război, precum şi de a asigura pentru această categorie de populaţie posibilităţi egale de realizare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale.

Prima ședință a Consiliului a avut loc în luna ianuarie curent.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Rețele de socializare