English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Protecţia socială a veteranilor de război, în atenţia Consiliului Național de profil

Protecţia socială a veteranilor de război, în atenţia Consiliului Național de profilCHIŞINĂU, 21 mai 2021 — Membrii Consiliului Național pentru problemele veteranilor de război s-au întrunit astăzi la Ministerul Apărării în a doua ședință ordinară de lucru din acest an pentru a discuta acțiunile întreprinse în domeniul asigurării protecției sociale a veteranilor și a identifica noi soluții în acest sens.

La şedinţa, care a avut loc într-un format restrâns, au fost prezenţi ministrul Apărării în exerciţiu, Victor Gaiciuc, reprezentanţi ai instituţiilor de resort, precum şi veterani de război, membri ai grupurilor de lucru ale Consiliului.

Pe agenda evenimentului s-au regăsit subiecte importante, cum ar fi asigurarea drepturilor veteranilor şi invalizilor de război cu bilete de tratament sanatorial gratuit, măsurile întreprinse în trimestrul I al anului curent în contextul Dispoziției Guvernului nr. 204-d din 31 decembrie 2020 „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni ‚Memorie. Onoare. Respect’ pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirea protecției sociale și de drept a veteranilor de război pentru perioada 2021-2023”, precum și problemele de confirmare/reconfirmare a statutului de veteran de război şi eliberare a legitimaţiilor de tip nou.

În rezultatul discuţiilor, ministrul Apărării, care a prezidat şedinţa, a dispus ca membrii Consiliului să înainteze Biroului relații cu veterani al Cancelariei de Stat propuneri și opinii în vederea necesității modificării Legii nr.190/2003 Cu privire la veterani, precum și a Hotărârii Guvernului nr.190/2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor” și a altor acte normative din domeniu.

Totodată, membrii forului au decis că autoritățile publice centrale şi instituțiile responsabile de implementarea acțiunilor din Planul de acțiuni „Memorie. Onoare. Respect” vor continua realizarea acțiunilor și vor informa Consiliul trimestrial despre măsurile întreprinse la acest capitol, iar instituţiile de resort vor coopera mai intens cu reprezentanții asociațiilor de veterani privind implicarea lor în realizarea acțiunilor din Planul respectiv.

În același timp s-a convenit înaintarea unui demers către Guvernul în exercițiu privind alocarea resurselor financiare pentru reparația Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR), instituție care oferă servicii de reabilitare pentru veteranii de război.

Consiliul, instituit prin hotărâre de Guvern, la 15 ianuarie 2020, are scopul de a coordona politicile de stat, programele, planurile şi acțiunile de protecție socială a veteranilor de război, precum şi de a asigura pentru această categorie de populaţie posibilităţi egale de realizare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale.

Prima şedinţă a forului din acest an a avut loc în luna februarie curent.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare