English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Consiliul național pentru problemele veteranilor de război s-a întrunit la Ministerul Apărării

Consiliul național pentru problemele veteranilor de război s-a întrunit la Ministerul ApărăriiCHIȘINĂU, 9 decembrie 2021 — Consiliul național pentru problemele veteranilor de război s-a reunit astăzi, la Ministerul Apărării, în prima ședință de lucru în componență nouă.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte cu privire la protecția socială a veteranilor, problemele cu care se confruntă, eliberarea legitimațiilor de tip nou, dar și acțiunile planificate pentru Ziua de comemorare a celor căzuți în Războiul din Afganistan marcată la 15 februarie și Zile memoriei din 2 martie.

În cadrul şedinţei, ministrul Apărării Anatolie Nosatîi, care este şi preşedintele Consiliului, a apreciat acțiunile realizate până în prezent de membrii forului pentru îmbunătățirea situației veteranilor de război, specificând că mai sunt multe de făcut la acest capitol. În același context, Anatolie Nosatîi a menționat interesul Guvernului Republicii Moldova față de veterani și problemele acestora. „Guvernul nou numit s-a implicat activ în soluționarea problemelor veteranilor de război. Astfel, a fost modificată Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, fiind majorat cuantumul alocaţiei lunare de stat pentru veteranii de război până la 750 lei. Totodată, a fost prelungit termenul de schimbare a legitimațiilor de model vechi cu cele de model nou, pînă la data de 31 decembrie 2022”, a spus ministrul Nosatîi.

Ministrul Apărării și-a exprimat convingerea că prin eforturi comune și conlucrarea eficientă dintre instituțiile responsabile, Consiliul va reuși să-și realizeze obiectivele ce vizează bunăstarea veteranilor de război din țara noastră.

La ședința de astăzi, cei prezenți au aprobat componența nominală a grupurilor de lucru sectoriale în cadrul Consiliului și coordonatorilor acestora. Totodată, s-a decis că Comisia interdepartamentală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război va asigura în continuare procesul de confirmare/reconfirmare a statutului de veteran de război și eliberare a legitimațiilor de tip nou.

Alte decizii au vizat înaintarea de către membrii forului a propunerilor pentru perfecționarea cadrului normativ și legislativ în domeniul îmbunătățirii protecției sociale a veteranilor de război și soluționării problemelor cu care se confruntă, precum și examinarea necesității elaborării unui act normativ nou sau modificării Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani.

De asemenea, s-a convenit că instituțiile responsabile vor acorda o atenție sporită susținerii financiare și materiale a Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR) pentru eficientizarea activității acestuia în asigurarea reabilitării veteranilor de război.

În același context, va fi examinată posibilitatea instituirii unui fond de rezervă pentru susținerea veteranilor de război aflați în dificultate, dar și alocării surselor financiare necesare pentru acordarea spațiului locativ veteranilor de război.

Consiliul, instituit prin hotărâre de Guvern, la 15 ianuarie 2020, are scopul de a coordona politicile de stat, programele, planurile şi acțiunile de protecție socială a veteranilor de război, precum şi de a asigura pentru această categorie de populaţie posibilităţi egale de realizare a drepturilor şi libertăţilor constituţionale.

Din data de 19 noiembrie curent, Consiliul național pentru problemele veteranilor de război are o componență nouă, din acesta făcând parte secretarii generali ai ministerelor nou create, conducătorii autorităților publice, precum și președinții unor asociații ai veteranilor de război.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare