English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  CUC incapabilă să rezolve problemele Zonei de Securitate

CUC incapabilă să rezolve problemele Zonei de Securitate


CHIŞINĂU, Noiembrie 11, 2011 – Sesiunea a şaptea a şedinţei extraordinare a Comisiei Unificate de Control (CUC) a început cu poziţia obstrucţionistă a părţii transnistrene în vederea revenirii la situaţia iniţială a negocierilor la 25 octombrie 2011. Aspectul dat ar însemna că posturile de grăniceri şi migraţie introduse şi instalate fără acordul CUC în vecinătatea localităţii Pohrebea şi pe malul stîng al barajului hidrocentralei de la Dubăsari să rămînă la locurile de amplasare ilegală. Suplimentar s-a propus de instalat încă 3 posturi de pacificatori (două posturi în vecinătatea localităţii Pohrebea şi unul pe malul drept al barajului hidrocentralei de la Dubăsari).

Pentru aşi confirma poziţia, delegaţia transnistreană a manifestat o abordare neconstructivă, motivîndu-şi acţiunile neîntemeiate de blocare a activităţii CUC prin perceperea greşită a rolului şi statutului acestuia pe marginea subiectelor examinate. Eforturile reprezentanţilor Federaţiei Ruse, Ucrainei, misiunii OSCE (eforturi sprijinite şi de delegaţia organelor constituţionale ale Republicii Moldova) implicate în operaţiunea de menţinere a păcii privind elaborarea unor decizii de compromis şi care prevăd lichidarea posturilor de grăniceri şi migraţie şi evitarea pe viitor a acţiunilor care ar putea provoca tensionarea situaţiei în regiune, au fost totalmente ignorate.

Reprezentanţii Federaţiei Ruse au atenţionat delegaţia transnistreană asupra imposibilităţii de a ajunge la o decizie constructivă şi a asigura stabilitatea în Zona de Securitate în modul în care această delegaţie abordează prerogativele CUC. Însă nici această avertizare a reprezentantului statului garant n-a fost acceptată de partea transnistreană.

Reieşind din situaţia creată, delegaţia Republicii Moldova a intervenit cu o declaraţie privind aprecierea situaţiei în vederea incapacităţii CUC de a adopta o decizie pentru soluţionarea problemei în cauză şi perfecţionarea mecanismului de pacificare existent, cît şi adaptarea acestuia în conformitate cu normele internaţionale. Textul integral al acestei declaraţii îl inserăm mai jos.

Următoarea şedinţă CUC va avea loc pe data de 15 noiembrie curent.

З А Я В Л Е Н И Е

делегации РМ в Объединенной Контрольной Комиссии

"О проблемах Миротворческой операции в Приднестровском регионе республики Молдова".

Делегация Республики Молдова в ОКК неоднократно обращала внимание партнеров на ряд негативных тенденций появившиеся в ходе реализации миротворческой операции.

Дальнейшее увеличение приднестровской стороной количества постов с соответствующей инфраструктурой, рост численности задействованного личного состава и расширение решаемых ими задач в зоне ответственности СМС, создают препятствия по эффективной реализации ОКК основных положений Соглашения 1992 года — демилитаризации, подержании мира и стабильности в ЗБ, обеспечения свободного передвижения людей и грузов и др. Предпринимаемые усилия представителей стран гарантов и посредников по сближению позиций сторон в разрешении указанных проблем, наталкиваются на нежелание приднестровской стороны идти к принятию взаимоприемлемых решений.

Приходится, к сожалению, констатировать, что все попытки вернуть ситуацию в рамки миротворческой операции заканчивались заявлениями приднестровской делегации о том, что эти вопросы не является компетенций ОКК, и что их сторона выставит столько постов, сколько и где она сочтет необходимым. В этих же целях, безосновательно спекулирует одной из статей Соглашения 1998 года, которой Стороны в переговорном процессе якобы узаконили присутствие и действия пограничных войск в Зоне Безопасности.

Весомую лепту в подрыве основ эффективности миротворческой операции вносят и волюнтаристские методы, практикуемые делегацией Приднестровского региона в определении компетенций ОКК, а также действия направленные на ограждение ОКК и ОВК от обеспечения соблюдения прав человека в зоне безопасности. В этом же направлении выстраивается и практика избирательного задействования приднестровской стороной Военных наблюдателей. В этих условиях молдавская сторона инициировала совершенствование Инструкции военных наблюдателей, предложив и позицию, предусматривающую обязательный выезд наблюдателей по требованию одного из старших воинских начальников.

В последние время делегация Приднестровья в ОКК последовательно пытается ограничить компетенцию ОКК по управлению процессами в Зоне Безопасности, безосновательно относя их исключительно к одной стороне. При этом участники ОКК не проявили необходимой твердости принять на себя то, что совершенно справедливо отнесено руководящими документами к компетенции миротворческой операции, наделенной как соответствующими правами, так и средствами по их реализации. В итоге, приднестровская сторона упорно пытается достигнуть поставленной цели — свести миротворческую деятельность к удовлетворению узких интересов силовых структур региона.

Таким образом, вольное толкование нормативных документов одной стороной привели к нынешнему положению, когда Объединенная Контрольная Комиссия оказывается не в состоянии обеспечить принятие и реализацию взаимоприемлемого решения даже по повестке дня экстренного заседания. Приднестровская сторона, не воспринимает предлагаемые многочисленные компромиссные решения, невзирая на то, что эти компромиссы предложены представителями стран гарантов и миссии ОБСЕ.

На справедливость наших оценок, указывает и Совместное заявление делегации России, представителей Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК от 20 октября 2011 года, проникнутое озабоченностью обстановкой, складывающейся в Зоне Безопасности. Для нормализации ситуации, подписанты предлагают сторонам не допускать любых действий, которые могут дестабилизировать обстановку в Зоне Безопасности и руководствоваться исключительно существующими на сегодняшний день соглашениями и решениями ОКК. Данная настоятельная рекомендация была полностью проигнорирована приднестровской стороной, что и привело к сложившейся тревожной ситуации. Семь рабочих встреч экстренного заседания и без результативные попытки принять решение по рассматриваемому вопросу, показали что приднестровская делегация настолько игнорирует решения ОКК, что это исключает саму вероятность принятия каких-то согласованных решений.

С учетом изложенного, делегация РМ заявляет, что дальнейшее игнорирование приднестровской стороной базовых документов миротворческой операции и решений ОКК, и не всегда принципиальная позиция ОВК, ведут не только к разбалансированию элементов и принципов деятельности Совместных Миротворческих Сил, но и к неспособности ОКК управлять этими процессами и обеспечивать мир и стабильность в Зоне Безопасности.

В сложившейся ситуации делегация РМ настаивает на продолжении работы экстренного заседания ОКК в данном режиме до принятия окончательного решения. В противном случае будет окончательно подтверждена недееспособность ОКК и необходимость повышения эффективности существующих миротворческих механизмов и их усовершенствования в соответствии с общепризнанными международными стандартами.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare