English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Infocentru  Instituții  Agenția pentru Știință și Memorie Militară
ContacteLegislațieInstituțiiÎntreprinderi de statInformație utilăPrevenirea CorupțieiAchiziții publiceCarierăTeste de verificareLink-uri utile

Agenția pentru Știință și Memorie Militară


La etapa actuală Armata Naţională a trecut la o etapă calitativ nouă în cercetarea istoriei militare şi promovarea elementelor de cultură prin apariţia Centrului de Cultură şi Istorie Militară, organizat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 623, din 18 august 2011, sediul central fiind amplasat în edificiul armatei de pe str. Thighina 47.

Centrul işi propune intensificarea unei cercetari fundamentale in acestă ramură a ştiinţei şi respectiv cercetări în domeniu de etnografie şi cultură naţională, diversificarea activităţilor culturale prin iniţierea diferitor proiecte cognitive şi de agrement.

Instituţia are ca obiectiv: popularizarea istoriei militare, a personalităţilor militare marcante prin studii si lucrari monografice; sprijinirea dezvoltarii cercetării stiintifice in cadrul instituţiei militare prin promovarea tematicilor necunoscute din istoria naţională. Organizarea de manifestări culturale la evenimente marcante din istoria naţională, de cultivare a frumosului prin expoziţii de artă, sculptură, un sprijin metodic pentru instituţiile de cultură din teritoriu.

Centrul este menit sa asigure un dialog viu dintre cercetarea istorica şi promovarea culturii locale, naţională si europeană. Instituţia organizează manifestari stiintifice şi culturale: simpozioane, sesiuni, expoziţii, concerte, serate de agrement etc.

Activitatea centrului se bazează în principal pe activitatea cadrelor militare, specialiştilor centrului şi activitatea cercetătorilor care se vor determina să stabilească de comun acord tema de activitate pentru realizarea onor obiective, concomitent este pus accentul pe colaborarea cu Instituţii de prestigiu în domeniile respective din ţară şi strainatate.

Instituţia are menirea de a stabili relaţii şi de a implimenta acorduri în domeniul de eternizare a eroilor şi îngrijire a mormintelor, prin intermediul Serviciului Cultul Eroilor care activează în cadrul centrului. Construirea acestor obiective la nivelul societăţii civile, schimbul de idei cu instituţii similare din ţară şi străinătate.

Valorificarea rezultatelor activităţii are loc prin intermediul Revistei de Istorie Militară „Cohorta” şi a unor monografii, culegeri de studii, cărţi de autor, materiale promoţionale, volume conţinând lucrările conferinţelor şi simpozioanelor organizate.

Instituţia subordonată organic Ministerului Apărării, mai are drept misiune, alături de cercetarea fundamentală în domeniile istoriei militare şi culturii, furnizarea expertizei de specialitate către factori şi organisme de decizie politico-militară. Perfecţionarea pregătirii personalului armatei prin valorificarea rezultatelor cercetării în domeniile de interes şi aplicarea lor în învăţământul militar.

O ramură importantă a instutuţiei o constituie Istoriografia şi muzeografia militară ce reprezintă o direcţie nouă în ştiinţa istorică şi muzeografică din actualul teritoriu al Republicii Moldova, fiind reprezentată prin secţia ştiinţă şi respectiv Muzeul Militar.

Această direcţie în cercetare îşi are începutul în anul 1994 prin apariţia muzeului militar. Un imperativ esenţial pentru colaboratorii acestui muzeu este promovarea ştiinţei istorice militare precum şi reflectarea evoluţiei artei militare naţionale. Acesta apare ca o instituţie ştiinţifică avînd ca obiectiv colectarea şi conservarea bunurilor cultural-istorice şi valorificarea lor prin expunerea în scop de instruire şi agrement al publicului.

Din primele zile ale activităţii Muzeul contribuie semnificativ la selectarea, restabilirea şi conservarea materialelor de interes militar.

Perioada de formare a muzeului poate fi caracterizată prin eforturile susţinute de a aduna, selecta şi cataloga obiectele, precum şi prin îmbogaţirea fondului iniţial. În urma investigaţiilor şi săpăturilor arheologice au fost acumulate fonduri importante care completează patrimoniul acestuia. Importanţa apariţiei unui muzeu militar a fost menţionată şi totodată susţinută de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova. În prezent expoziţia muzeului este dispusă în patru săli, în ordine cronologică. Instituţia mai dispune şi de o expoziţie de tehnică militară şi armament în aer liber şi un complex memorial Capul de Pod Şerpeni.

Centru de Cultură şi Istorie Militară devine astăzi o instituţie de prestigiu de ştiinţă şi cultură, prin organizarea de expoziţii permanente şi temporare, simpozioane, sesiuni, conferinţe tematice, spectacole, cercuri de interese, diverse activităţi de agrement etc.

Acordarea serviciilor ce ţin de activitatea muzeelor:

Agenția pentru Știință și Memorie Militară acordă servicii societăţii prin intermediul Muzeului Militar. Cetăţenii Republicii Moldova şi oaspeţii ţării noastre pot vizita sălile de expoziţie ale instituţiei muzeale amplasate pe str. Tighina 47 şi Complexul Memorial „Capul de Pod Şerpeni”.

Programul practicat: Zilnic, orele 9-17.

Tarifele aplicabile:

Intrare muzeu – 3 lei copii, 10 lei matur

Ghidaj – 40 lei grup

Film (foto) – 10 lei

 *Gratis pentru copiii de pînă la şapte ani, militari, veterani ai războaielor.

Colonel Ciobanu Vitalie - telefon de contact : 022 27 23 12; 022 27 30 34; istorie_militara@yahoo.com

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Rețele de socializare