English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Marele Stat Major  Misiune

Misiune


Misiunea


 
Marele Stat Major al Armatei Naţionale este organul central al Armatei Naţionale care are misiunea de a asigura şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale comanda militară a armatei.

 

Organizarea activităţii Marelui Stat Major al Armatei Naţionale


 
În scopul asigurării apărării naţionale şi executării altor misiuni, determinate de destinaţia Armatei Naţionale, Marele Stat Major efectuează planificarea strategică a întrebuinţării trupelor Armatei Naţionale în acţiuni de luptă şi alte operaţii, asigură comanda militară a forţelor antrenate în aceste acţiuni, planifică şi organizează pregătirea organelor de conducere a comandamentelor Armatei Naţionale şi a unităţilor militare ale armatei în vederea executării misiunilor ce le revin.
 
Domeniile cele mai importante ale activităţii Marelui Stat Major al Armatei Naţionale sînt: planificarea acţiunilor de luptă şi de alt gen; menţinerea şi perfecţionarea capacităţii de luptă şi mobilizare a trupelor; pregătirea operativă de luptă şi mobilizare.
 
La anunţarea mobilizării Forţelor Armate în baza Marelui Stat Major al Armatei Naţionale se constituie Statul Major General al Forţelor Armate. Statul Major General al Forţelor Armate este organul principal care asigură Comandamentului Suprem (condus de Preşedintele Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forţelor Armate) comanda Forţelor Armate la pregătirea şi executarea misiunilor de apărare a ţării.
 
Şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al  Armatei Naţionale, execută conducerea activităţii direcţiilor şi secţiilor independente ale Marelui Stat Major direct sau prin intermediul locţiitorului său, directorul Marelui Stat Major care asigură coordonarea activităţilor structurilor menţionate.
 
Şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale execută conducerea trupelor şi a unităţilor de asigurare logistică prin intermediul comandamentelor armatei: Forţelor Terestre, Forţelor Aeriene şi Logistic.
 
Şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale de asemenea exercită conducerea administrativă a contingentului armatei, completarea cu efectiv şi pregătirea acestuia, dotarea cu tehnică şi armament, asigurarea cu resurse tehnico-materiale din cadrul Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii ce execută misiunile stabilite de Comisia Unificată de Control în zona de securitate din raioanele de est ale Republicii Moldova.
 
Locţiitorul şefului Marelui Stat Major, director al Marelui Stat Major, şefii de direcţii şi secţii independente, comandanţii comandamentelor Armatei Naţionale sînt numiţi în funcţie de ministrul Apărării la propunerea şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale.

 

Istoric


 
24 aprilie 1992 – conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 84-5 este înfiinţat Marele Stat Major

 

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Rețele de socializare