English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Transparența Decizională  Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice

 • Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.885/2005

  Anunţ: Ministerul Apărării, începând cu data de 08.08.2019, iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.885/2005, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate până la 08.09.2019, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Marin TRONCIU, Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului Armatei Naţionale, e-mail: minodora.clima@army.md , tel.: 022252135.

  Proiectul hotărîrii de Guvern
  Notă informativă
 • Proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2019 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2019 - ianuarie 2020”

   

  Anunţ: Ministerul Apărării, începând cu data de 22.07.2019, iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2019 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2019 - ianuarie 2020, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate până la 05.08.2019, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Minodora GALAȘAN, Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului Armatei Naţionale, e-mail: minodora.clima@army.md, tel.: 022252323.

   

  Proiectul Hotărîrii de Guvern
 • Proiectul de decret al Președintelui Republicii Moldova privind modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 5 iulie 2019, inițiază consultarea publică a proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova.

  Scopul principal al proiectului constă în ajustarea cadrului normativ conex (în speță – Decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 178/1992 și nr. 580/2010) în contextul operării amendamentelor la Legea nr. 1123/1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova și Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din prevederile art. II alin. (2) al Legii nr. 114/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123/1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova și art. V alin. (1) al Legii nr. 232/2018 pentru modificarea unor acte legislative.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează:

  - reglementarea modului de purtare și descrierea însemnelor de grad militar pentru efectivele de sergenți și soldați ai Armatei Naționale;

  - reglementarea modului de purtare a distincțiilor de stat de tip „cruce”.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, care fac parte din următoarele categorii: militari prin contract, militari în termen, militari în termen redus, rezerviști, studenți ai instituțiilor de învățămînt în domeniul milităriei.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt asigurarea respectării legislației naționale cu privire la simbolurile publice.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 10 iulie 2019, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Proiectul Decretului
  Notă informativă
 • Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072),

  Anunţ: Ministerul Apărării, începând cu data de 05.07.2019, iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern pentru completarea anexei nr.2211 a Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate până la 21.07.2019, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Ion MARJINEAN, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, e-mail: ion.marjinean@army.md, tel.: 022252125.

  Proiectul hotărîrii de Guvern
  Notă informativă
 • Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. unic 300/MA/2019)

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 28 iunie 2019, inițiază consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. unic 300/MA/2019).

  Scopul principal al proiectului constă în ajustarea cadrului normativ conex (în speță – HG nr. 587/2003, HG nr. 897/2003, HG nr. 864/2005, HG nr. 650/2006, HG nr. 941/2006, HG nr. 1042/2007, HG nr. 387/2010 și HG nr. 980/2010) în contextul adoptării unor acte legislative noi sau operării amendamentelor la actele legislative existente.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din prevederile:

  - art. IX alin. (4) al Legii nr. 184/2018 pentru modificarea unor acte legislative;

  - art. V alin. (4) lit. b) al Legii nr. 232/2018 pentru modificarea unor acte legislative;

  - art. 30 alin. (3) lit. b) al Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează:

  - implementarea mecanismului de acordare a concediului paternal bărbaților care îndeplinesc serviciul militar;

  - punerea în aplicare a noului sistem de grade militare destinate efectivelor de sergenți și soldați;

  - ajustări în corespundere cu prevederile sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar;

  - crearea condițiilor optime pentru activitatea catedrelor militare din cadrul instituțiilor de învățămînt superior publice;

  - perfecționarea mecanismului de management al cadrelor militare și a mecanismului de încorporare în serviciul militar în termen și în cel cu termen redus;

  - stimularea procesului de reconversie profesională și adaptare socială a militarilor prin contract.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, care fac parte din următoarele categorii: militari prin contract, militari în termen, militari în termen redus, rezerviști, recruți, cadre didactice ale catedrelor militare, studenți ai instituțiilor de învățămînt în domeniul milităriei ș.a.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt asigurarea unui management eficient al cadrelor militare prin instituirea unor mecanisme administrative viabile de gestionare a resurselor umane.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 5 iulie 2019, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Proiectul hotărîrii de Guvern
  Notă informativă
 • Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la înființarea în municipiul Bălți a operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți la datorie pentru integritatea Republicii Moldova

  Proiectul hotărîrii de Guvern
  Notă informativă
 • Proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.885/2005, se anexează

  Anunţ: Ministerul Apărării, începând cu data de 04.04.2019, iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.885/2005, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate până la 02.05.2019, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Marin TRONCIU, Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului Armatei Naţionale, e-mail: minodora.clima@army.md, tel.: 022252135.

   

  Proiectul hotărîrii de Guvern
  Notă informativă
 • Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la legitimațiile veteranilor serviciului militar

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 20 februarie 2019, inițiază consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la legitimațiile veteranilor serviciului militar.

  Scopul principal al proiectului constă în asigurarea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor serviciului militar.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din prevederile art. 5 și art. 10 ale Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează principiile generale cu privire la tipul și modelul legitimației de veteran al serviciului militar, categoriile de persoane cărora le poate fi atribuit statutul de veteran al serviciului militar, modul de confecționare, eliberare, înmînare, retragere, evidență, păstrare și nimicire a legitimației de veteran al serviciului militar, stabilirea obligațiilor pentru titularul legitimației de veteran al serviciului militar.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, care întrunesc condițiile necesare pentru a le fi atribuit statutul de veteran al serviciului militar.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt realizarea şi asigurarea aplicabilităţii egale a drepturilor şi garanţiilor reflectate în legislaţia naţională asupra grupului de persoane, care întrunesc exigențele ce confirmă statutul de veteran al serviciului militar.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 5 martie 2019, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Proiectul hotărîrii de Guvern
  Notă informativă
 • Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 15 februarie 2019, inițiază consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003.

  Scopul principal al proiectului constă în aducerea actelor normative ale Guvernului în concordanță cu prevederile Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din prevederile art. II alin. (2) al Legii nr. 198/2018 pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează amendamente în vederea completării lit. a) și c) ale punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003, prin includerea în categoriile de beneficiari de alocaţie nominală pentru merite deosebite faţă de stat a persoanelor decorate cu cruci — distincții de stat, în corespundere cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, decorați cu distincții de stat de tip „cruce”, cărora le-a fost stabilită pensia în conformitate cu legislaţia naţională sau care beneficiază de alocaţii sociale de stat, stabilite conform Legii nr.499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt asigurarea mecanismului de implementare a unor măsuri suplimentare de protecție socială pentru cetățenii Republicii Moldova care au participat la misiuni și operații internaționale.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 25 februarie 2019, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Proiectul hotărîrii de Guvern
  Notă informativă
 • Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu raţie alimentară a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 1 februarie 2019, inițiază consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu raţie alimentară a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace.

  Scopul principal al proiectului constă în asigurarea unui nivel adecvat de protecţie socială a militarilor prin contract și asigurarea condiţiilor materiale necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, aceste măsuri fiind orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din obiectivele incluse în:

  — Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 153/2011;

  — Strategia naţională de apărare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de apărare pentru anii 2018-2022, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 134/2018;

  — Strategia militară şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 961/2018;

  — Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova — NATO pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736/2017;

  — Programul „Armata Profesionistă 2018-2021”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 601/2018.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează restabilirea dreptului militarilor prin contract ai Armatei Naționale de a beneficia de compensație bănească în schimbul rației alimentare, stabilirea cazurilor cînd militarii prin contract nu beneficiază de compensaţia nominalizată, precum și operarea unor modificări cu caracter redacţional.

  Beneficiarii proiectului sunt militarii prin contract ai Armatei Naționale.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt îmbunătăţirea nivelului de protecţie socială a militarilor prin contract, majorarea nivelului de atractivitate a serviciului militar, atragerea şi menţinerea în serviciul militar a resurselor umane profesioniste.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 15 februarie 2019, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Proiectul hotărîrii de Guvern
  Notă informativă
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2018 - ianuarie 2019 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2019”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începând cu data de 30.01.2019, iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2018 — ianuarie 2019 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2019”, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate până la 13.02.2019, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Minodora GALAȘAN, Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului Armatei Naţionale, e-mail: minodora.clima@army.md, tel.: 022252323.

  Proiectul hotărîrii de Guvern
 • Proiectul de decret al Președintelui Republicii Moldova privind conferirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 3 ianuarie 2019, inițiază consultarea publică a proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind conferirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”.

  Scopul principal al proiectului constă în reglementarea modului de conferire a Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din prevederile art. 29 alin. trei din Legea nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova și Legii nr. 289 din 29 noiembrie 2018 privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează modul de conferire a Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”, procedura de înmînare şi modul de purtare a acesteia, precum și aprobarea modelului legitimației aferente Crucii comemorative.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, care au participat la acțiunile de luptă din Afganistan în perioada 24 decembrie 1979 — 15 februarie 1989 în cadrul contingentului limitat al trupelor militare sovietice în Afganistan și dețin statutul de veteran de război în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. f) al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt stimularea veteranilor de război — participanți la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989).

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 10 ianuarie 2019, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

   

  Proiectul Decretului
  Notă informativă
 • Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la operarea unor modificări în Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ militarilor prin contract ai Armatei Naționale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.694/2018.

  Anunţ: Ministerul Apărării iniţiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la operarea unor modificări în Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ militarilor prin contract ai Armatei Naționale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.694/2018.

  Avizele, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului de hotărâre, pot fi expediate în adresa Direcţiei planificare resurse financiare și tehnico-materiale, domnului Dumitru Ili, pe suport de hârtie şi/sau în format electronic pe adresa de e-mail: dumitru.ili@army.md, până în data de 04 ianuarie 2019.

  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la operarea unor modificări în Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ militarilor prin contract ai Armatei Naționale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.694/2018.
  Nota informativă
 • Proiectul de ordin al Ministrului apărării „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, dispozitivelor militare şi a mijloacelor speciale”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 15.12.2018, iniţiază consultarea publică a:

  — Proiectului de ordin al Ministrului apărării „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, dispozitivelor militare şi a mijloacelor speciale”. Nota de argumentare la proiectul de ordin se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului de ordin, pot fi expediate pînă la 4.01.2019, pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Serghei CIUB, Direcţia juridică a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, tel.0-22-25-20-94, e-mail: serghei.ciub@army.md

   

  Proiectul de ordin al Ministrului apărării „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, dispozitivelor militare şi a mijloacelor speciale”
  Nota de argumentare

   

 • Proiectul de ordin al Ministrului apărării „Privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 14.12.2018, iniţiază consultarea publică a:

  — Proiectului de ordin al Ministrului apărării „Privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie”. Nota de argumentare la proiectul de ordin se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului de ordin, pot fi expediate pînă la 28.12.2018, pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Serghei CIUB, Direcţia juridică a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, tel.0-22-25-20-94, e-mail: serghei.ciub@army.md

   

  Proiectul Procesului-verbal cu privire la contravenţie
  Notă de argumentare

   

 • Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 5 decembrie 2018, inițiază consultarea publică a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în speță — Legea securităţii statului nr. 618/1995, Legea nr. 619/1995 privind organele securităţii statului, Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor şi Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare).

  Scopul principal al proiectului constă în îmbunătăţirea nivelului de protecţie socială a militarilor prin contract, majorarea nivelului de atractivitate a serviciului militar, asigurarea condiţiilor materiale necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerea şi menţinerea în serviciul militar a resurselor umane profesioniste, consolidarea potenţialului şi sporirea profesionalismului militarilor prin recompensarea adecvată a performanţelor profesionale individuale şi colective, precum şi motivarea/stimularea efectivului în raport cu volumul responsabilităţilor conferite prin lege, aceste măsuri fiind orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din obiectivele incluse în Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 153/2011, Strategia naţională de apărare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de apărare pentru anii 2018-2022, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 134/2018, Strategia militară şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 961/2018, Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova — NATO pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736/2017, Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890/2016, Programul „Armata Profesionistă 2018-2021”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 601/2018.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează:

  — includerea Ministerului Apărării în organele securităţii statului;

  — îmbunătățirea nivelului de protecție socială a militarilor prin contract;

  — perfecționarea managementului cadrelor militare;

  — consolidarea disciplinei militare.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova care îndeplinesc serviciului militar prin contract în Forțelor Armate, în mod direct, precum și restul populației Republicii Moldova, în mod indirect, dat fiind faptul că structurile militare sunt responsabile de asigurarea securității militare a statutului, apărării naționale și siguranței cetățenilor.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt asigurarea unui cadru legislativ adecvat, care va reglementa modul de îndeplinire a serviciului militar şi statutul militarilor, va oferi garanţii legislative întru funcţionarea eficientă şi viabilă a întregului sistem naţional de apărare, prin urmare, fiind realizate liniile directorii ale reformei sectorului de securitate naţională, accentul fiind pus pe modernizarea sistemului de management al cadrelor militare şi majorarea nivelului de calitate a vieţii pentru efectivul Forţelor Armate.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 21 decembrie 2018, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

   

  Proiectul legii
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
  Notă informativă
 • Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 7 noiembrie 2018, inițiază consultarea publică a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Scopul principal al proiectului constă în asigurarea unor măsuri suplimentare de protecție socială a cetățenilor Republicii Moldova cu merite deosebite față de stat.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din necesitatea excluderii inechităților între beneficiarii de alocații de stat pentru merite deosebite față de stat — deținători ai distincților de stat „Ordinul Republicii” sau ordinul „Ştefan cel Mare” și, respectiv, cei decorați sau care dețin (soţia/soţul, cetăţeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu) distincţia de stat a fostei U.R.S.S., și anume — ordinul „Steaua Roșie” echivalată cu distincţiile de stat ale Republicii Moldova menționate supra, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Parlamentului
  nr. 533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează operarea unor amendamente menite se asigură faptul că deținătorii ordinului „Steaua Roșie” a fostei U.R.S.S. vor primi alocație de stat nu în mărime de 100 lei lunar, ci în mărime de 500 lei lunar, similar deținătorii distincțiilor de stat „Ordinul Republicii”, ordinul „Ştefan cel Mare”, a distincții de stat a fostei U.R.S.S. — ordinul „Slava Muncii” de clasele I, II şi III și, respectiv, titlului de Erou al Muncii Socialiste.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, care au fost decorați cu ordinul „Steaua Roșie” (200 de persoane).

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt excluderea inechităților sociale între diferite categorii de beneficiari de alocații de stat pentru merite deosebite față de stat

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 20 noiembrie 2018, în adresa domnului Alexandru ROMAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.roman@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-22 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

   

  Proiectul legii
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
  Notă informativă
  Anunț
 • Proiectul de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 30 octombrie 2018, inițiază consultarea publică a proiectului de lege pentru privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”.

  Scopul principal al proiectului constă în marcarea a 30 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare sovietice din Afganistan.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din prevederile Planului activităţilor de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie), aprobat prin Dispoziția Guvernului nr. 126-d din 24 octombrie 2018.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează instituirea Crucii comemorativă „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1978-1989)”, aprobarea modelului și statutului acesteia.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, care au participat la acțiunile de luptă din Afganistan în perioada 24 decembrie 1979 — 15 februarie 1989 în cadrul contingentului limitat al trupelor militare sovietice în Afganistan și dețin statutul de veteran de război în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. f) al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt stimularea veteranilor de război — participanți la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 9 noiembrie 2018, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

   

  Proiectul legii
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”
  Notă informativă
  Calculul cheltuielilor estimative
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea locuinţelor de serviciu personalului Ministerului Apărării şi obiectivelor de menire social-culturală”

  Anunţ: Ministerul Apărării inițiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea locuinţelor de serviciu personalului Ministerului Apărării şi obiectivelor de menire social-culturală”.

  Avizele, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate în adresa Departamentului dotări, d-ei Stela ALEXANDROV, pe suport de hârtie și în format electronic pe e-mail: stela.alexandrov@army.md, tel.022-25-22-02, până la data de 02.11.2018

   

  Notă informativă
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea locuinţelor de serviciu personalului Ministerului Apărării şi obiectivelor de menire social-culturală”
 • Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.

  Anunţ: Ministerul Apărării iniţiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.

  Avizele, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului de hotărâre, pot fi expediate în adresa Direcţiei planificare resurse financiare și tehnico-materiale, domnului Dumitru Ili, pe suport de hârtie şi în format electronic pe adresa de e-mail: dumitru.ili@army.md, până în data de 01 noiembrie 2018.

   

  Notă informativă
  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.
 • Proiectul hotărîrii de Guvern "Cu privire la detaşarea candidaţilor Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali"

  Anunţ: Ministerul Apărării al Republicii Moldova iniţiază, începând cu data de 03 august 2018, consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la detaşarea candidaţilor Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali”.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 10.08.2018, pe adresa dl. Anatolie ZAVTUR (anatolie.zavtur@army.md; nr. de telefon: 022 25 20 05) şi/sau a dl. Dumitru RAŞCULIOV (dumitru.rasculiov@army.md; nr. de telefon: 022 25 21 54) sau pe adresa: Ministerul apărării, str. şos. Hînceşti 84, Marele Stat Major al AN.

   

   

  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii de Guvern "Cu privire la detaşarea candidaţilor Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali"
 • Proiectul hotărîrii de Guvern „cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2018-ianuarie 2019”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începând cu data de 19.07.2018, iniţiază consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2018-ianuarie 2019”, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate până la 10.08.2018, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Minodora GALAȘAN, Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului Armatei Naţionale, e-mail: minodora.clima@army.md, tel.: 022252323.

   

  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii de Guvern „cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2018-ianuarie 2019”

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Rețele de socializare