English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Transparența Decizională  Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice • Consultarea publică referitoare la Propunerea de Politică Publică cu privire la Profesionalizarea Armatei Naţionale

  Anunţ: Ministerul Apărării iniţiază, începînd cu 07.12.2011, consultarea publică referitoare la Propunerea de Politică Publică cu privire la Profesionalizarea Armatei Naţionale. Prin elaborarea prezentei propuneri de politică publică s-a urmărit realizarea unei expertize pertinente şi complexe a opţiunilor de profesionalizare a Armatei Naţionale, în vederea formulării unor concluzii obiective şi întemeiate cu privire la problemele cu care se confruntă una dintre cele mai importante instituţii al sectorului de securitate şi apărare al statului. Necesitatea elaborării şi adoptării prezentului proiect reiese din problema existentă în procesul profesionalizării Armatei Naţionale, şi anume: "La momentul actual, A.N. înregistrează deficienţe majore de capabilităţi, necesare pentru realizarea calitativă a misiunilor şi sarcinilor stabilite în documentele strategice în domeniul apărării". Beneficiarii propunerii de politică publică sunt: statul Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova, Armata Naţională şi militarii Armatei Naţionale.

  Proiectul prezentei propuneri de politică publică este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în conformitate cu prevederile Legii nr.780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi, Hotărârii Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

  Recomandările pe marginea proiectului, supus consultării publice, pot fi expediate pină la 23.12.2011, în adresa Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării, la numărul de fax: 234-535 sau telefon: 252-487, prin intermediul poştei electronice [email protected] sau pe adresa mun. Chisinau, MD-2021, şoseaua Hinceşti 84, Ministerul Apărării (Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării).

  Notă informativă
  Propunere de Politică Publică "profesionalizarea Armatei Naţionale a Republicii Moldova"
 • Proiectul Legii privind instituirea Crucii comemorative a conflictului armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova din 1991-1992

  Anunţ: Ministerul Apărării iniţiază, începînd cu 5.12.2011, consultarea publică referitoar la proiectul de lege privind instituirea medaliei „Crucea comemorativă a conflictului armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova din 1991-1992”.

  Recomandările pe marginea proiectului, supus consultării publice, pot fi expediate pînă la 19.12.2011, în adresa Direcţiei management resurse umane, la numărul de fax: 252-457 sau telefon: 252-166, prin intermediul poştei electronice [email protected] sau pe adresa mun. Chişinău, MD-2021, şoseaua Hînceşti 84 (Direcţia management resurse umane).

  Notă informativă
  Proiectul de lege privind instituirea medaliei „Crucea comemorativă a conflictului armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova din 1991-1992”.
  Descrierea heraldică a medaliei „Crucea comemorativă a conflictului armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova din 1991-1992”.

   

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare