English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Transparența Decizională  Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice • Propunerii de Politică Publică cu privire la Sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract

  Anunţ: Ministerul Apărării iniţiază, începând cu 31.10.2012, consultarea publică referitoare la Propunerea de Politică Publică cu privire la sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract. Prin elaborarea prezentei propuneri de politică publică s-a urmărit realizarea unei expertize pertinente şi complexe a opţiunilor de sporire a atractivităţii serviciului militar prin contract, pentru categoria de sergenţi şi soldaţi a AN, în vederea propunerii decidenţilor politici a unei soluţii viabile pentru problema identificată. Astfel încât prin selectarea unei sau altei opţiuni să facem posibil ca profesia de militar să fie dorită şi valorificată de populaţie, îndeosebi de tineri, ca orice alta de acelaşi nivel tehnic din viaţa civilă.

  Necesitatea elaborării şi adoptării prezentului proiect reiese din problema existentă în AN, şi anume: " a capacităţilor reduse de a menţine/completa efectivul de sergenţi şi soldaţi angajaţi prin contract (cu resurse umane capabile să însuşească arta militară). Problema identificată şi expusă se referă în principal la categoria de soldaţi şi sergenţi. Beneficiarii propunerii de politică publică sunt: statul Republica Moldova, cetăţenii Republicii Moldova, Armata Naţională şi militarii Armatei Naţionale.

  Proiectul prezentei propuneri de politică publică este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în conformitate cu prevederile Legii nr.780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi, Hotărârii Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

  Recomandările pe marginea proiectului, supus consultării publice, pot fi expediate pină la 16.11.2012, în adresa Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării, la numărul de fax: 234-535 sau telefon: 252-487, prin intermediul poştei electronice [email protected] sau pe adresa mun. Chişinău, MD-2021, şoseaua Hinceşti 84, Ministerul Apărării (Direcţiei politica de apărare si planificare a apărării).

   

  Nota informativă

  Propunere de Politică Publică “Sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract”

 • CODUL MILITAR al Republicii Moldova

  Anunţ: Ministerul Apararii iniţiază, începînd cu 29.10.2012 consultarea publică a proiectului CODULUI MILITAR al Republicii Moldova. Avizele, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului de cod, pot fi expediate pînă la 30.11.2012, în adresa Direcţiei Juridice, D-lui Alexandru Milcenco, pe suport de hîrtie şi în format electronic (pe adresa [email protected]), la numărul de telefon 022-252-424. Proiectul şi nota informativă sînt disponibile pe pagina oficială web a MA: www.army.md.

  Nota informativă

  Cuprins

  Codul militar (Titlul I)

  Codul militar (Titlul II-IV)

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare