English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Transparența Decizională  Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice • Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

  Anunţ: Ministerul Apărării iniţiază, începînd cu data de 09.07.2012, consultarea publică a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

  Scopul proiectului este asigurarea protecţiei sociale echitabile a militarilor eliberaţi din serviciu fără dreptul la pensie militară şi a femeilor-militari care se află în perioada concediului de îngrijire a copilului şi a militarilor.

  Necesitatea elaborării şi adoptării prezentului proiect este condiţionată de lacunele din legislaţie, apărute în legătură cu excluderea perioadei aflării în serviciul militar prin contract (precum şi în serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi şi perioada de studii în instituţiile militare de învăţămînt) pentru calcularea stagiului de cotizare a militarului. Aceasta nu permite militarilor de a beneficia de dreptul constituţional de protecţie socială în următoarele împrejurări:

  — în caz de eliberare din serviciu fără dreptul la pensie militară, serviciul militar nu este inclus în perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare şi nici în stagiul de cotizare în serviciul public, respectiv, aflarea în serviciul militar nu va putea fi inclusă la calcularea pensiei generale;

  — în cazul aflării femeilor-militari în concediul de îngrijire a copilului se achită o indemnizaţie echivalentă cu cea a persoanelor nelucrătoare (şomeri, studenţi), drept urmare a neincluderii serviciul militar prin contract în perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare (şi nici în stagiul de cotizare în serviciul public).

  Recomandările urmează să fie transmise pînă la data de 27 iulie 2012, în scris, pe suport de hîrtie — la adresa: Ministerul Apărării al Republicii Moldova, şos.Hînceşti 84, mun.Chişinău, MD-2021, (Direcţia juridică), prin fax: (22) 252-247 sau la adresa de e-mail: [email protected]. Persoana de contact: Viorel Remeşovschi, tel: (22) 252-118.
  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii Guvernului “Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”
  Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

   

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare