English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Transparența Decizională  Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice • Proiectui HG „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizaţiei unice de asigurare militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară”

  Anunţ: Ministerul Apărării, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizaţiei unice de asigurare militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară”.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 19.01.2018, pe suport de hârtie şi/sau în format electronic în adresa persoanei de contact: Gleb Coca, Ministerul Apărării, e-mail: [email protected], tel.: 022 252145.

  Notă informativă
  Proiectul de hotărîre de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizaţiei unice de asigurare militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară”
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război” (versiunea actualizată)

  Anunț: Ministerul Apărării iniţiază, începând cu data de 28 noiembrie 2017, consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”.

  Scopul proiectului este reevaluarea numărului de cetățeni ai Republicii Moldova — participanți la diferite războaie și conflicte armate, atribuirea/reconfirmarea statutului de veteran de război, precum şi sporirea gradului de protecție și siguranță a actului ce confirmă calitatea de veteran de război, în virtutea realizării şi asigurării aplicabilităţii egale a drepturilor şi garanţiilor reflectate în legislaţia naţională asupra grupului de persoane, care întrunesc exigențele ce confirmă statutul de veteran.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este argumentată prin prisma prevederilor art. 5 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum și de necesitatea implementării acțiunilor planificate în Planul „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Dispoziția Guvernului nr. 52-d din 19 aprilie 2016.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt reglementarea principiilor generale cu privire la tipul și modelul legitimației de veteran de război, categoriile de persoane cărora le poate fi atribuit statutul de veteran de război, activitatea Comisiei interdepartamentale responsabilă de asigurarea schimbării și a modului de atribuire a legitimației de veteran de război, modul de perfectare, eliberare, înmânare, retragere, evidență și păstrare a legitimației de veteran de război, obligațiile titularului legitimației de veteran de război.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova care fac parte din categoria participanţilor la război și persoanelor asimilate participanţilor la război, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt evaluarea numărului real de veterani de război, excluderea cazurilor de atribuire a statutului de veteran de război persoanelor care nu dispun de acest drept, majorarea esențială a nivelului de protecție și siguranță a legitimației de veteran de război, asigurarea unui cadru normativ adecvat, care va reglementa modul de atribuire/reconfirmare a statutului de veteran de război, procedura de eliberare a legitimațiilor de veteran de război, ceea ce va garanta respectarea prevederilor Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate până pe data de 11 decembrie 2017, pe adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățământ militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: [email protected], la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Notă informativă (versiunea actualizată)
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război” (versiunea actualizată)
  Notă informativă
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei Militare şi Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2018-2022”

  Anunţ: Ministerul Apărării al Republicii Moldova iniţiază, începând cu data de 07 decembrie 2017, consultarea publică a proiectului Strategiei Militare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Militare pentru anii 2018-2022.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 05.01.2018, pe adresa dl. Anatolie ZAVTUR ([email protected]; nr. de telefon: 022 25 20 05) şi/sau a dl. Gheorghe BOBEICA ([email protected]; nr. de telefon: 022 25 23 19) sau pe adresa: Ministerul apărării, str. şos. Hînceşti 84, Marele Stat Major al AN.

  Anunțul
  Notă informativă și anexele
  Proiectul de hotărîre de Guvern „cu privire la aprobarea Strategiei Militare şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2018-2022
  Strategia Militară
  Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022
 • Proiectul de hotărîre de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei, militarilor prin contract ai Armatei Naţionale”

  Anunţ: Ministerul Apărării, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei, militarilor prin contract ai Armatei Naţionale”.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 20.11.2017, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Gleb Coca, Ministerul Apărării, e-mail: [email protected], tel.: 022 252145.

  Notă informativă
  Proiectul de hotărîre de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei, militarilor prin contract ai Armatei Naţionale”
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală”

  Anunţ: Ministerul Apărării inițiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală”.

  Avizele, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate până pe data de 18 decembrie 2017, în adresa Departamentului dotări, dlui Roman CUȚÎI, pe suport de hârtie și în format electronic pe e-mail: [email protected], tel.022-25-22-02.

  Proiectul și nota informativă se anexează.

  1) Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală”.

  2) Nota-informativă la proiectul hotărârii de Guvern

  Notă informativă
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului  public-privat  pentru  construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală”
 • Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 692 din 30 august 2017”

  Anunţ: Ministerul Apărării, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 692 din 30 august 2017”.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 19.11.2017, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Gleb Coca, Ministerul Apărării, e-mail: [email protected], tel.: 022 252145.

  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 692 din 30 august 2017”

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare