English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Direcţia politici de dezvoltare a resurselor umane şi învăţămînt militar

Direcţia politici de dezvoltare a resurselor umane şi învăţămînt militar

Misiunea

Direcţia politici de dezvoltare a resurselor umane şi învăţămînt militar are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului Apărării prin promovarea şi monitorizarea implementării în cadrul Armatei Naţionale şi autorităţilor administrative din subordinea ministerului a politicilor publice şi reglementărilor cu privire la: dezvoltarea resurselor umane, învăţămîntul în domeniul milităriei, protecţia socială a militarilor, reconversia profesională a militarilor, asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, simbolurile corporative ale Armatei Naţionale.

Telefon de contact: (022) 25-23-22

 

Organizarea activităţii

Direcţia politici de dezvoltare a resurselor umane şi învăţămînt militar: iniţiază, elaborează, coordonează, promovează şi monitorizează implementarea politicilor publice, actelor legislative şi normative cu privire la dezvoltarea resurselor umane, învăţămîntul în domeniul milităriei, protecţia socială a militarilor şi membrilor familiilor lor, reconversia profesională şi adaptarea socială a militarilor, nediscriminarea şi asigurarea egalităţii de gen, simbolurile corporative ale Armatei Naţionale; oferă expertiză de specialitate în cadrul procesului de avizare a proiectelor de documente de politici şi acte legislative/normative cu relevanţă pentru domeniile de competenţă ale Ministerului Apărării, elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi parvenite spre examinare în cadrul direcţiei; acordă asistenţă informaţională şi metodologică în domeniile de competenţă; asigură transparenţa decizională şi consultarea publică a proiectelor de decizii elaborate în cadrul direcţiei.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare