English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Ministerul Apărării  Structuri  Secția coordonare politici publice şi integrare europeană

Secția coordonare politici publice şi integrare europeană

Misiunea

Secția coordonare politici publice și integrare europeană asigura procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice și a documentelor de planificare, în vederea creșterii eficienței și eficacității politicilor publice și asigurării alinierii politicilor sectoriale la standardele și cerințele de aderare la Uniunea Europeană în domeniile de activitate atribuite Ministerului Apărării.

Datele de contact: tel. (022) 25-20-77

Domeniile de activitate ale subdiviziunii:

1) Coordonarea și oferirea suportului metodologic aferent procesului de elaborare de către subdiviziunile structurale ale aparatului central al ministerului a documentelor de politici publice, conform domeniilor de activitate și funcțiilor atribuite în competența ministerului;

2) Coordonarea procesului de elaborare a politicilor publice în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene și monitorizarea implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană;

3) Asigurarea și coordonarea procesului de monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice și a documentelor de planificare;

4) Asigurarea examinării concluziilor/recomandărilor din cadrul evaluărilor/analizelor impactului documentelor de politici publice elaborate conform domeniilor de activitate atribuite în competența ministerului și integrarea acestora, după caz, în următorul ciclu de modificare/elaborare a cadrului de politici publice;

5) Coordonarea și monitorizarea respectării principiilor transparenței în procesul decizional în cadrul ministerului

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: [email protected]

Marele Stat Major

e-mail: [email protected]

Rețele de socializare