English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Întrebări Frecvente  Analiza Strategică a Apărării

Analiza Strategică a Apărării

"Întrebările frecvente" din compartimentul Analiza Strategică a Apărării

Dacă nu ați găsit răspunsul necesar - adresați întrebarea cu ajutorul formei de expediere a Mesajelor

 • Ce este Analiza Strategică a Apărării (ASA)?

  Răspuns: 

  ASA este o inventariere detaliată a întregului sistem de apărare, care va face posibilă identificarea punctelor forte şi slabe ale sistemului. În baza rezultatelor finale se vor propune schimbări conceptuale şi organizaţionale în dezvoltarea capabilităţilor de apărare, care ar satisface necesităţile de securitate ale statului.

 • Ce scop are ASA?

  Răspuns:

   Analiza Strategică a Apărării urmează să evalueze în ansamblu corelarea adecvată a următoarelor aspecte:

  pericolele reale existente la adresa securităţii statului;

  interesele şi obiectivele naţionale în domeniul apărării;

  resursele disponibile şi suficienţa acestora pentru realizarea obiectivelor;

  mijloacele existente cu care se propune de a realiza obiectivele trasate.

 • Cînd a fost iniţiat proiectul ASA?

  Răspuns:

  Intenţia de a desfăşura ASA a fost reflectată în Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) RM – NATO (obiectivul 2.1.2. al Programului Naţional de implementare a Planului IPAP, Hotărârea Guvernului nr.1506 din 29.12.2006).

  Cu suportul experţilor Echipei de consultanţă în domeniul dezvoltării sectorului de securitate (SSDAT) din Regatul Unit al Marii Britanii Republica Moldova a lansat procesul ASA la finele 2007.
 • Care sînt mecanismele de implementare ASA?

  Răspuns:

  Prin Decretul Preşedintelui RM nr.1339-IV din 18.10.2007 a fost creată Comisia de Stat pentru desfăşurarea ASA (CS ASA).

  Comisia este condusă de Ministrul apărării şi include factorii de decizie din Consiliul Suprem de Securitate, Parlamentul RM, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul Trupelor de Carabinieri), Serviciul Grăniceri, Serviciul Informaţii şi Securitate, Ministerului de Finanţe, Marele Stat Major al Armatei Naţionale.
   
  În cadrul CS ASA au fost create 4 grupuri de lucru (GL) inter-ministeriale la nivel de experţi pe diferite domenii:

  Contextul strategic (GL 1);

  Sistemul de apărare (GL 2);

  Resurse de apărare (GL 3);

  Managementul apărării (GL 4).

 • Care sînt etapele de desfăşurare?

   Răspuns:

  Conform planului aprobat de Comisia de Stat , ASA cuprinde 3 etape:

  etapa I – evaluarea capabilităţilor actuale a FA;

  etapa II – evaluarea contextului strategic şi mediului internaţional şi elaborarea îndrumărilor politice;

  etapa III – în baza îndrumărilor politice şi misiunilor stabilite pentru FA, elaborarea cerinţelor faţă de capabilităţi necesare (structura de forţe, organizarea sistemului de comandă şi control, infrastructura, costuri, cadrul legislativ), precum şi planurilor de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Rezultatele Analizei Strategice vor fi expuse în Documentul Final al ASA.

   

 • Ce s-a realizat pînă în prezent?

  Răspuns:

  Cu suportul experţilor britanici, grupurile de lucru au elaborat baza conceptuală şi metodologică, efectuarea evaluării sistemului de apărare naţional, şi anume:

  Liniile directorii pentru desfăşurarea ASA (GL 1)

  Metodologia de evaluare a capabilităţilor FA RM (GL 2);

  Metodologia de evaluare a costurilor aferente capabilităţilor FA RM (GL 3);

  Metodologia de evaluare a cadrului legislativ în domeniul apărării (GL 4).

  În baza metodologiilor menţionate au fost elaborate 2 rapoarte intermediare: referitor la capabilităţile actuale ale FA RM şi referitor la cadrul legal şi normativ în domeniul apărării.

  În prezent, procesul Analizei Strategice a Apărării a ajuns la faza finală, care a cuprins întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea expedierii documentul final ASA pentru considerare în adresa Consiliului Suprem de Securitate.

  Urmare a şedinţei la Consiliul Suprem de Securitate (CSS) din 6 aprilie 2011, documentul final al Analizei Strategice a Apărării (ASA) a fost adoptat de principiu. Ministerul Apărării va prezenta conceptul de implementare a recomandărilor documentului final ASA pe termen mediu (3-5 ani), corelat cu resursele aprobate în această privinţă, precum şi prevederile documentelor de politici (SSN, SMN).

 • Care este produsul ASA?

   Răspuns:

  Plan de dezvoltare a forţelor armate pe termen lung (Long-Term Development Plan),

  Cartea Albă (White Book), etc.

  De asemenea, pe parcursul procesului ASA sînt revizuite (sau elaborate) documente strategice cum ar fi: Concepţia Securităţii Naţionale , Strategia Securităţii Naţionale, Strategia Militară Naţională, Evaluarea Riscurilor şi Ameninţărilor (National Threat Assessment).

   

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare