English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Newsroom  News  Decretul Preşedintelui Republicii Moldova

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova


privind distincţiile Armatei Naţionale

__________________________________________________________________

În temeiul art. 6 alin. (5) şi (6) din Legea cu privire la simbolurile publice,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Art. 1. — Se instituie următoarele distincţii ale Armatei Naţionale:

a) Crucea „Pentru Merit” a Armatei Naţionale clasa I, clasa II şi clasa III;

b) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III;

c) Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme” a Armatei Naţionale.

Art. 2. — Se aprobă:

a) Regulamentul cu privire la distincţiile Armatei Naţionale;

b) Statutul Crucii „Pentru Merit” a Armatei Naţionale clasa I, clasa II şi clasa III;

c) Statutul Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III;

d) Statutul Medaliei „Consolidarea Frăţiei de Arme” a Armatei Naţionale.

Art.3. — Documentele prevăzute la articolul 2 sînt părţi componente
ale prezentului decret.

Art. 4. — Ministerul Apărării va întreprinde măsurile necesare pentru:

a) aplicarea prevederilor prezentului decret;

b) aducerea a actelor sale normative în concordanţă cu prevederile prezentului decret;

c) modificarea legislaţiei în vigoare în sensul stabilirii răspunderii pentru comiterea faptelor ilicite faţă de distincţiile Armatei Naţionale.

d) asigurarea necesarului de distincţii, brevete, barete de substituire şi de casete aferente distincţiilor, în limita mijloacelor financiare alocate în acest scop.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

NICOLAE TIMOFTI

Chişinău, 21 august 2012.

Nr. 244-VII.

Distincţiile Armatei Naţionale


© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: cancelariama@army.gov.md

General Staff

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Social Media