English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Newsroom  News  Mesaj cu prilejul Zilei Armatei Naţionale

Mesaj cu prilejul Zilei Armatei Naţionale


Domnilor Ofiţeri, Subofiţeri, Soldaţi

şi Angajaţi Civili ai Armatei Naţionale,

Ziua Armatei Naţionale îmi oferă prilejul de a Vă adresa sincere şi cordiale felicitări. Dumneavoastră v-aţi făcut din slujirea ţării un crez al vieţii, îndeplinindu-vă cu dăruire şi devotament datoria.

Creată la cîteva zile de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Armata Naţională a fost și continuă să fie unul dintre pilonii statalităţii noastre, o instituţie foarte importantă în ansamblul instituţiilor care asigură securitatea naţională. Ea este şi va fi întotdeauna sprijinul de nădejde al poporului nostru.

În calitatea mea de Comandant Suprem al Forţelor Armate, apreciez înalt nivelul Dumneavoastră de pregătire, de cunoaştere şi folosire eficientă a armamentului şi tehnicii din dotare. In actualul context internaţional, participarea militarilor moldoveni în operaţiunea post-conflict de restabilire a Irakului şi la operaţiunile de menţinere a păcii sub egida ONU şi OSCE reprezintă principalul argument ca ţara noastră este apreciată de organismele internaţionale. Îmi exprim convingerea că, prin profesionalismul, inteligenţa, flexibilitatea şi capacitatea de adaptare de care daţi dovadă, veţi reuşi să Vă ridicaţi, şi in viitor, la nivelul aşteptărilor noastre și al partenerilor noștri de peste hotare.

Astăzi, privind cu respect în trecut, să aducem un sincer omagiu tuturor eroilor cunoscuţi si necunoscuţi ai neamului nostru, care prin faptele lor de vitejie v-au dat Dumneavoastră, ofiţerilor şi soldaţilor de astăzi ai Armatei Naţionale, exemple demne de urmat.

La ceas aniversar, Vă urez, Dragi Militari şi Angajaţi Civili ai Armatei Naţionale, multă sănătate, prosperare şi succes în îndeplinirea nobilei misiuni ce v-a fost încredinţată de popor, spre binele şi prosperarea Republicii Moldova.

Aceleaşi felicitări şi urări de bine le adresez veteranilor Armatei Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere care au luptat pentru împlinirea visului nostru de libertate şi independenţă.

Cu deosebită consideraţie, 

Nicolae TIMOFTI,

Comandant Suprem al Forţelor Armate

Chişinău, 3 septembrie 2012.


© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: cancelariama@army.gov.md

General Staff

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Social Media