English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Decisional Transparency  Announcements about the Decision-Making Startup

Announcements about the Decision-Making Startup

Announcements about the Decision-Making Startup

 • Anunțul referitor la inițierea elaborării Proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.975/2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile”

  Anunț: Ministerul Apărării, începând cu data de 06 septembrie 2023, inițiază procesul de elaborare a Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.975/2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile”.

  Scopul principal al proiectului constă în abrogarea Hotărârii Guvernului nr.975/2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

  Proiectul de hotărâre va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

 • Anunțul referitor la inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în speță – Legea 1244/2002 cu privire la rezerva Forțelor Armate, Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei și Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor).

  Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

  Anunț: Ministerul Apărării, începând cu data de 20 iulie 2023, inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în speță — Legea 1244/2002 cu privire la rezerva Forțelor Armate, Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei și Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor).

  Scopul principal al proiectului de lege constă în perfecționarea reglementărilor cu privire la termenele de aflare a rezerviștilor în gradele militare și dreptul de acordare a acestora, protecţie socială a militarilor prin contract, asigurarea egalității de gen, majorarea nivelului de atractivitate al serviciului militar, asigurarea condiţiilor necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerea şi menţinerea în serviciul militar a resurselor umane profesioniste, consolidarea potenţialului şi sporirea profesionalismului militarilor, acțiuni orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Proiectul de lege va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate până la data de 02 august 2023, pe suport de hârtie sau format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru ROMAN, Direcția politici resurse umane a Ministerului Apărării, telefon: 0-22-25-23-22, e-mail: [email protected].

 • Anunțul referitor la inițierea elaborării Proiectului hotărârii de Guvern Cu privire la aprobarea Mecanismului de recuperare la bugetul de stat a cheltuielilor de studii/instruiri suportate de entitățile publice din domeniul milităriei, securității, ordinii publice și administrației penitenciare

  Anunț: În scopul punerii în aplicare a Legii nr. 365/2022 pentru modificarea unor acte normative, Ministerul Apărării, începând cu data de 12 iulie 2023, inițiază procesul de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Mecanismului de recuperare la bugetul de stat a cheltuielilor de studii/instruiri suportate de entitățile publice din domeniul milităriei, securității, ordinii publice și administrației penitenciare”.

   

  Proiectul HG

   

 • Inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la înființarea în satul Palanca, raionul Ștefan Vodă, a operei comemorative de război în memoria grănicerului Iacomi Gheorghe

  Inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la înființarea în satul Palanca, raionul Ștefan Vodă, a operei comemorative de război în memoria grănicerului Iacomi Gheorghe

   

  Cerere, NOTĂ INFORMATIVĂ, Proiectul HG

   

 • Inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la strămutarea operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți în al Doilea Război Mondial, din satul Crihana Veche, raionul Cahul

  Inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la strămutarea operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți în al Doilea Război Mondial, din satul Crihana Veche, raionul Cahul

   

  Cerere, NOTĂ INFORMATIVĂ, Proiectul HG

   

 • Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului

  Proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului.

  Anunț: Ministerul Apărării, începând cu data de 15 mai 2023, inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului.

  Scopul principal al proiectului de lege constă în modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului pentru identificarea unor porțiuni de teren disponibile în vederea dezvoltării și modernizării infrastructurii militare a Armatei Naționale.

  Proiectul de lege va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

   

 • DECRET privind aprobarea uniformei militare, regulilor de purtare a acesteia și însemnele militarilor Ministerului Apărării

  Anunț:

  Inițierea consultărilor publice asupra Proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova cu privire la uniforma militară, regulile de purtare a acesteia și însemnele militarilor Ministerului Apărării

   

  Proiectul decretului
  Proiectul HG
  NOTĂ INFORMATIVĂ

   

 • Anunțul referitor la inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în speță - Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei și Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor).

  Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

  Anunț: Ministerul Apărării, începând cu data de 03 aprilie 2023, inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în speță — Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei și Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor).

  Scopul principal al proiectului de lege constă în perfecționarea reglementărilor cu privire la protecţie socială a militarilor prin contract, asigurarea egalității de gen, majorarea nivelului de atractivitate al serviciului militar, asigurarea condiţiilor necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerea şi menţinerea în serviciul militar a resurselor umane profesioniste, consolidarea potenţialului şi sporirea profesionalismului militarilor, acțiuni orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Proiectul de lege va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate până la data de 14 aprilie 2023, pe suport de hârtie sau format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru ROMAN, Direcția politici resurse umane a Ministerului Apărării, telefon: 0-22-25-23-22, e-mail: [email protected].

 • Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinirea serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2006 privind punerea în aplicare a Legii Nr. 365/2022 pentru modificarea unor acte normative.

  Anunț: Ministerul Apărării, începând cu data de 17 martie 2023, inițiază procesul de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinirea serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2006 privind punerea în aplicare a Legii Nr. 365/2022 pentru modificarea unor acte normative.

  Scopul principal al proiectului hotărârii de Guvern constă în aducere în concordanță a Regulamentului cu privire la modul de îndeplinirea serviciului militar în Forţele Armate cu Legea Nr. 365/2022 pentru modificarea unor acte normative prin care a fost modificată Legea 162/2005 cu privire la statutul militarilor.

  Proiectul hotărârii de Guvern va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 27 martie 2023, pe suport de hîrtie sau format electronic în adresa persoanei de contact: Sorin BABĂRĂ, Direcția politici resurse umane a Ministerului Apărării, telefon: 0-22-25-24-53, e-mail: [email protected].

 • Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu raţie alimentară a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace

  Anunț:

  Ministerul Apărării, începând cu data de 16 februarie 2023, inițiază procesul de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu raţie alimentară a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace.

   

  Proiectul HG

   

 • Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.78/1994 Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi sistemului penitenciar și Hotărârii Guvernului nr.941/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate

  Anunț:

  Ministerul Apărării, începând cu data de 17 februarie 2023, inițiază procesul de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.78/1994 Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie​ şi sistemului penitenciar​ și Hotărârii Guvernului nr.941/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.

   

  Proiectul HG

   

 • Anunțul referitor la inițierea elaborării Proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.587/2003

  Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 587/2003

  Anunț: Ministerul Apărării, începând cu data de 18 august 2022, inițiază procesul de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 587/2003.

  Scopul principal al proiectului hotărârii de Guvern constă în aplicarea corectă şi uniformă a prevederilor constituţionale cu referire la Apărarea Patriei, care este un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetăţean, concretizarea modului de încorporare în serviciul militar în termen şi a absolvenţilor colegiilor şi centrelor de excelenţă.

  Respectiv, prin proiectul în cauză se propune ca elevii colegiilor şi centrelor de excelenţă să fie excluși de la instruire la catedrele militare.

  Actualmente, majoritatea elevilor colegiilor şi centrelor de excelenţă sunt admişi la audierea cursului de instruire iniţială la catedrele militare şi sunt exceptaţi de la îndeplinirea serviciului militar în termen, deoarece după audierea cursului aceştia au statut de rezervist.

  Proiectul hotărârii de Guvern va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 25 august 2022, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru ROMAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon:
  0-22-25-23-22, e-mail: [email protected].

 • Anunțul referitor la inițierea elaborării Proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 575/1992 cu privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilități

  Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 575/1992 cu privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilități

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 21 iulie 2022, inițiază procesul de elaborare a proiectului de hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 575/1992 cu privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilități

  Scopul principal al proiectului hotărîrii de Guvern constă în perfecționarea reglementărilor cu privire la protecţia socială tuturor colaboratorilor de subdiviziunilor de risc deosebit.

  Respectiv, prin proiectul în cauză, se propune, ca beneficiari de înlesniri şi compensaţii să fie specificați colaboratori subdiviziunilor de risc deosebit, fără concretizarea careva restricții referitor la starea sănătății.

  Proiectul hotărârii de Guvern va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 27 iulie 2022, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRAGOMIR, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon:
  0-22-25-22-23, e-mail: [email protected].

 • Proiectul de dispoziție a Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru analiza situaţiei în domeniul asigurării cu spațiu locativ a veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republici Moldova.

  Proiectul de dispoziție a Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru analiza situaţiei în domeniul asigurării cu spațiu locativ a veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republici Moldova.

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 14 februarie 2022, inițiază procesul de elaborare a proiectului de dispoziție al Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru analiza situaţiei în domeniul asigurării cu spațiu locativ a veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republici Moldova.

  Scopul principal al proiectului constă în efectuarea analizei situaţiei în domeniul asigurării cu spaţiu locativ a veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din executarea deciziei ședinței de lucru a membrilor Guvernului din 7 februarie 2022, prin care Ministerul Apărării, în comun cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și alte autorități interesate, va întreprinde acțiunile necesare în vederea urgentării elaborării și prezentării spre coordonare Cancelariei de Stat a proiectului de dispoziție a Prim-ministrului privind instituirea grupului de lucru interministerial privind elaborarea proiectului Programului de asigurare cu locuințe a veteranilor, militarilor și a altor colaboratori din structurile de forță.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează crearea unui grup de lucru care ar veni cu propunerea privind elaborarea unui proiect de Program privind asigurare cu locuințe a veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republici Moldova.

  Beneficiarii proiectului sunt veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republici Moldova.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt crearea premiselor privind asigurarea cu spaţiu locativ a veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 17 februarie 2022, în adresa domnului Alexandru ROMAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: [email protected], la numărul de telefon 0-22-252-322 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Nota-informativă la proiect
  Proiectul dispoziției Guvernului
 • Proiectul dispoziției Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru analiza situaţiei în domeniul asigurării cu spațiu locativ a militarilor, a colaboratorilor din cadrul sistemului național de apărare, organelor securității statului, organelor de ocrotire a normelor de drept și administrației penitenciare.

  Proiectul de dispoziție a Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru analiza situaţiei în domeniul asigurării cu spațiu locativ a militarilor, a colaboratorilor din cadrul sistemului național de apărare, organelor securității statului, organelor de ocrotire a normelor de drept și administrației penitenciare.

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 14 februarie 2022, inițiază procesul de elaborare a proiectului de dispoziție al Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru analiza situaţiei în domeniul asigurării cu spațiu locativ a militarilor, a colaboratorilor din cadrul sistemului național de apărare, organelor securității statului, organelor de ocrotire a normelor de drept și administrației penitenciare.

  Scopul principal al proiectului constă în efectuarea analizei situaţiei în domeniul asigurării cu spaţiu locativ a militarilor și a colaboratorilor din cadrul sistemului național de apărare, organelor securității statului, organelor de ocrotire a normelor de drept și administrației penitenciare.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului derivă din executarea deciziei ședinței de lucru a membrilor Guvernului din 7 februarie 2022, prin care Ministerul Apărării, în comun cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și alte autorități interesate, va întreprinde acțiunile necesare în vederea urgentării elaborării și prezentării spre coordonare Cancelariei de Stat a proiectului de dispoziție a Prim-ministrului privind instituirea grupului de lucru interministerial privind elaborarea proiectului Programului de asigurare cu locuințe a veteranilor, militarilor și a altor colaboratori din structurile de forță.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează crearea unui grup de lucru care ar veni cu propunerea privind elaborarea unui proiect de Program privind asigurare cu locuințe a militarilor și a altor colaboratori din structurile de forță.

  Beneficiarii proiectului sunt militarii și alți colaboratori din structurile de forță.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt crearea premiselor privind asigurarea cu spaţiu locativ a militarilor și a colaboratorilor din cadrul sistemului național de apărare, organelor securității statului, organelor de ocrotire a normelor de drept și administrației penitenciare.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 17 februarie 2022, în adresa domnului Alexandru ROMAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: [email protected], la numărul de telefon 0-22-25-23-22 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.
  Nota-informativă la proiect
  Proiectul dispoziției Guvernului
 • Programului național de acțiuni consacrate Anului Recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova

  HOTĂRÂRE

  Despre aprobarea Programului național de acțiuni consacrate Anului Recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova

  În temeiul art. II al Hotărârii Parlamentului nr.246/2021 „Cu privire la declararea anului 2022 — Anul Recunoștinței față de veteranii de război participanți la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova”

  HG
 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice şi a condiţiilor necesare pentru participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban

  ANUNŢ

  privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie

  Ministerul Apărării anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice şi a condiţiilor necesare pentru participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban.

  Scopul proiectului constă în asigurarea executării Hotărârii Parlamentului nr.184 din 18 noiembrie 2021 cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL).

  În acest sens, se propune ca Guvernul să întreprindă toate acţiunile organizatorice şi să asigure condiţiile necesare pentru participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul UNIFIL în conformitate cu prevederile articolelor 8-9 și 13-23 din Legea nr.219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale. În mare parte acestea se vor referi la condițiile transferului de autoritate asupra contingentului Armatei Naționale în misiune; prevederi ce țin de respectarea normelor dreptului conflictelor armate; instruirea și echiparea, selectarea și evidența militarilor participanți în misiune; garanții și compensații; finanțarea și aspectele logistice ale participării contingentului Armatei Naționale în misiune; gestionarea resurselor financiare pentru rambursarea cheltuielilor de personal și transport.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie menționat pot fi expediate în adresa Ministerului Apărării până pe data de 10 decembrie 2021.

  Persoana de contact Vitalie COJOCARI, tel.: 022 25-23-86; email: [email protected] și [email protected].

 • Proiectul hotărârii Guvernului privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1303/2000 cu privire la reorganizarea Centrului de Cercetări Ştiinţifice al Ministerului Apărării în Întreprinderea de stat „Centrul de Cercetări Ştiinţifice „TRILOG””

  NOTĂ INFORMATIVĂ și HG
 • Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului hotărârii Parlamentului cu privire la participarea contingentului Ministerului Apărării în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL)

  ANUNŢ

  privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie

  Inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului hotărârii Parlamentului cu privire la participarea contingentului Ministerului Apărării în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL).

  Anunț: Ministerul Apărării, începând cu data de 02 august 2021, inițiază procesul de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului hotărârii Parlamentului cu privire la participarea contingentului Ministerului Apărării în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL).

  Prevederile de bază ale proiectului vizează participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL), în componența forțelor militare italiene în UNIFIL, pînă la adoptarea deciziei de retragere a participării contingentului Armatei Naționale la această operație internațională.

  Contingentul Armatei Naționale va fi constituit dintr-un pluton din 20 de militari, destinat pentru protecția forței (misiuni de securitate şi pază a obiectivelor militare şi de patrulare) în zona de responsabilitate. Acesta va fi dotat cu armament, muniţie, echipament individual şi special necesare pentru îndeplinirea misiunii.

  Totodată, proiectul prevede condițiile transferului de autoritate asupra contingentului Armatei Naționale în misiune cu respectarea normelor dreptului conflictelor armate; instruirea, selectarea și evidența militarilor implicați în misiune; garanții și compensații; finanțarea și aspectele logistice ale participării contingentului Armatei Naționale în misiune.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt:

  — populația locală a Republicii Libaneze prin menținerea unui mediu pașnic și sigur;

  — militarii Armatei Naționale prin obținerea experienței în participarea la operații internaționale de menținere a păcii;

  — Armata Națională prin dezvoltarea capabilităţilor necesare în vederea creşterii nivelului de participare efectivă a Republicii Moldova în misiuni şi operaţii internaţionale.

  Rezultatele scontate:

  — 20 militari participă în UNIFIL începând cu august 2022, pînă la adoptarea deciziei de retragere;

  — motivarea efectivului de soldați și sergenți de a se încadra în serviciu militar prin contract în Armata Națională;

  — Armata Națională va beneficia în continuare de asistență externă în domeniul dezvoltării capabilităților de menținere a păcii.

  Recomandările părților interesate pe marginea proiectului înaintat pot fi expediate până la data de 16 august 2021, în adresa dnei, Liliana Nadulișneac, Marele Stat Major al Armatei Naționale, inclusiv la adresele electronice: [email protected] și [email protected], la numărul de telefon +373 22 25-20-96 sau pe adresa şoseaua Hînceşti, 84, MD-2021, mun. Chişinău.

  NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Parlamentului cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL)
  Proiect HP cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL)
  Proiect HG privind aprobarea proiectului hotărîrii Parlamentului cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL)
 • Inițierea elaborării proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea activităților aeronautice de mentenanță, exploatarea pieselor, dispozitivelor și infrastructurii aeronautice în Armata Națională”

  Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Apărării.

  Persoană responsabilă: Andrei CORCIMIT

  Tel.022 25-21-53; e-mail: [email protected]

  Termen de prezentare a propunerilor — 25 iunie 2021

   

  Regulamentul
  NOTĂ INFORMATIVĂ

   

 • Inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-sanitare publice „Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării”

  Ministerul Apărării anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-sanitare publice „Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării”.

  Scopul proiectului menționat constă în implementarea reformei administraţiei publice și revizuirea sistemului administrativ al Ministerului Apărării.

  Instituția medico-sanitară publică „Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării” se propune a fi instituită în subordinea Ministerului Apărării cu statut de instituţie medico-sanitară publică.

  În acest sens se propune eficientizarea activităţii Instituției medico-sanitare publice „Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării”, prin optimizarea şi reorganizarea subdiviziunilor, optimizarea numărului de personal, reglementarea funcţiilor de bază, misiunea, atribuţiile şi drepturile acesteia, stabilindu-i expres competenţele necesare exercitării funcţiilor organizatorice privind desfăşurarea activităţii curativ-diagnostice spitalicești şi profilactice din cadrul Ministerului Apărării.

  Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Apărării.

  Persoană responsabilă: Aurel Fondos, secretar de stat.

  Tel.022 25-22-55; e-mail: [email protected]

  Termen de prezentare a propunerilor — 22 ianuarie 2021
  Analiza Impactului de Reglementare
  NOTĂ INFORMATIVĂ, HG, Regulamentul
 • Inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-sanitare publice „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării”

  Ministerul Apărării anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-sanitare publice „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării”.

  Scopul proiectului menționat constă în implementarea reformei administraţiei publice și revizuirea sistemului administrativ al Ministerului Apărării.

  Instituția medico-sanitară publică „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării” se propune a fi instituită în subordinea Ministerului Apărării cu statut de instituţie medico-sanitară publică.

  În acest sens se propune crearea unui cadru comprehensiv, ce va reglementa într-o formulă nouă organizarea şi funcționarea Instituției medico-sanitare publice „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării”, accesibil şi eficient, contribuind la realizarea conformă a misiunii şi sarcinilor cu care este investită.

  Prin urmare, proiectul își propune să reglementeze funcțiile de bază, misiunea, atribuțiile și drepturile ale Instituției medico-sanitare publice „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării”, stabilindu-i expres competențele necesare exercitării funcțiilor organizatorice privind desfășurarea activității curativ-profilactice și de expertiză medico-militară din cadrul Ministerului Apărării.

  Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Apărării.

  Persoană responsabilă: Aurel Fondos, secretar de stat,

  Tel.022 25-22-55; e-mail: [email protected]

  Termen de prezentare a propunerilor — 22 ianuarie 2021

  Analiza Impactului de Reglementare
  NOTĂ INFORMATIVĂ, HG, Regulamentul
 • Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 27 iulie 2020, inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în speță — Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993, Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 1477/2002 cu privire la răspunderea materială a militarilor, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare şi Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative).

  Elaborarea proiectului a fost inițiată în vederea realizării acțiunii 11.6.1 de la Obiectivul 11.6 („Îmbunătăţirea cadrului legal privind protecţia socială a militarilor, a colaboratorilor organelor securităţii statului şi familiilor acestora, a veteranilor Forţelor Armate şi a participanţilor la conflictele militare”) din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 636/2019, avînd ca scop principal perfecționarea reglementărilor cu privire la protecţie socială a militarilor prin contract, majorarea nivelului de atractivitate a serviciului militar, asigurarea condiţiilor necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerea şi menţinerea în serviciul militar a resurselor umane profesioniste, consolidarea potenţialului şi sporirea profesionalismului militarilor, precum și consolidarea/dezvoltarea sistemului de management al funcției militare, toate aceste acțiuni fiind orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Proiectul de lege va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 14 august 2020, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 27 iulie 2020, inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în speță — Legea securităţii statului nr. 618/1995 și Legea nr. 619/1995 privind organele securităţii statului).

  Elaborarea proiectului a fost inițiată în vederea realizării acțiunii 11.4.1 de la Obiectivul 11.4 („Reevaluarea competenţelor organelor securităţii statului prin definirea clară a atribuţiilor, evitarea dublărilor de competenţe şi creşterea abilităţilor de anticipare a riscurilor de securitate”) din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 636/2019, avînd ca scop principal consolidarea sistemului organelor securității statului, prin asigurarea cadrului legal necesar pentru fortificarea capacităților de management al securității naționale (inclusiv securității militare), precum și sporirea nivelului capabilităților de avertizare timpurie și anticipare a riscurilor la securitatea militară a statului.

  Proiectul de lege va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 14 august 2020, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul ordinului Ministrului apărării „Privind modul de calculare pentru corpul de ofiţeri a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialităţile lor militare”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începând cu data de 10 iulie 2020, iniţiază procesul de elaborare a proiectului ordinului Ministrului apărării „Privind modul de calculare pentru corpul de ofiţeri a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialităţile lor militare”

  Elaborarea proiectului a fost iniţiată în baza Planului de activitate al Direcţia politici de dezvoltare a resurselor umane şi învăţămînt militar, în scopul perfecţionării procesului de activitate a Comisiei de calculare pentru corpul de ofiţeri a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialităţile lor militare, precum şi în vederea asigurării realizării drepturilor militarilor prin contract.

  Proiectul ordinului Ministrului apărării „Privind modul de calculare pentru corpul de ofiţeri a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialităţile lor militare” va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparenţa Decizională”, rubrica „Anunţurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum şi pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”).

  Opiniile, recomandările şi sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 24 iulie 2020, pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa persoanelor de contact: Vitalie Butnaru, Direcţia politici de dezvoltare a resurselor umane şi învăţămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-21-66, e-mail: [email protected].

 • Proiectul hotărîrii de Guvern "Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Știință și Memorie Militară"

  În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), art. 4 lit. c) din Legea nr. 345/2003 cu privire la apărarea națională (Monitorul Oficial, 2003, nr. 200-203), Legea nr. 161/2017 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război (Monitorul Oficial, 2017, nr. 335-339, art.576), pct.57 din Strategia națională de apărare, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 134/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, art.441), Guvernul

  HOTĂRĂȘTE:

  1. Se creează Agenția pentru Știință și Memorie Militară, autoritate administrativă subordonată Ministerului Apărării, prin reorganizarea prin fuziune (contopire) a Instituţiei publice „Centrul de Cultură și Istorie Militară” şi a Centrului de Cercetări Strategice de Apărare și Securitate din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

  2. Agenția pentru Știință și Memorie Militară este succesor de drepturi și obligații al Instituției Publice „Centrul de Cultură și Istorie Militară” și al Centrului de Cercetări Strategice de Apărare și Securitate din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

  3. Se aprobă:

  1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Știință și Memorie Militară, conform anexei nr.1;

  2) Structura Agenției pentru Știință și Memorie Militară, conform anexei nr.2;

  3) Organigrama Agenției pentru Știință și Memorie Militară, conform anexei nr. 3.

  4. Se stabilește efectivul-limită al Agenției pentru Știință și Memorie Militară în număr de 87 de unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației.

  5. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea Instituţiei publice „Centrul de Cultură și Istorie Militară” şi a Centrului de Cercetări Strategice de Apărare și Securitate din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” se va efectua în conformitate cu prevederile normative în domeniul muncii.

  6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Apărării.

  7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

  Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Știință și Memorie Militară
  Analiza

   

 • Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 5 iunie 2020, iniţiază procesul de elaborare a hotărîrii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006.

  Elaborarea proiectului a fost iniţiată în temeiul art. III alin. (2) lit. b) al Legii nr. 49/2020 pentru modificarea unor acte normative, în scopul aducerii actelor normative ale Guvernului în concordanţă cu ultimele amendamente operate la Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor.

  Proiectul hotărîrii de Guvern va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparenţa Decizională”, rubrica „Anunţurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum şi pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunţarea acestuia în cadrul şedinţei secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 15 iunie 2020, pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcţia politici de dezvoltare a resurselor umane şi învăţămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 5 iunie 2020, iniţiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (în speţă — Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993, Legea securităţii statului nr. 618/1995, Legea nr. 619/1995 privind organele securităţii statului, Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 1477/2002 cu privire la răspunderea materială a militarilor, Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare și Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative).

  Elaborarea proiectului a fost iniţiată în scopul îmbunătăţirii nivelului de protecţie socială a militarilor prin contract, majorării nivelului de atractivitate a serviciului militar, asigurării condiţiilor materiale necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerii şi menţinerii în serviciul militar a resurselor umane profesioniste, consolidării potenţialului şi sporirii profesionalismului militarilor prin recompensarea adecvată a performanţelor profesionale individuale şi colective, precum şi în vederea motivării/stimulării efectivului în raport cu volumul responsabilităţilor conferite prin lege, aceste măsuri fiind orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Proiectul de lege va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparenţa Decizională”, rubrica „Anunţurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum şi pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunţarea acestuia în cadrul şedinţei secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 15 iunie 2020, pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcţia politici de dezvoltare a resurselor umane şi învăţămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative

  Anunț: Ministerul Apărării, inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (îmbunătățirea pachetului social a militarilor prin contract).

  Elaborarea proiectului a fost inițiată în scopul îmbunătăţirii nivelului de protecţie socială a militarilor prin contract, ridicării nivelului de atractivitate a serviciului militar, atragerii şi menţinerii în serviciul militar a resurselor umane profesioniste.

  Lipsa spațiului locativ este o problemă stringentă pentru militarii prin contract ai Armatei Naționale, în special pentru că aceștia sunt supuși mai multor restricții și interdicții în comparație cu funcționarii publici cu statut general, iar politica de salarizare a sectorului public, inclusiv cea a Ministerului Apărării, nu oferă posibilităţi militarilor prin contract de a aplica la diverse proiecte ipotecare imobiliare, tocmai din considerentul că retribuirea financiară este una infimă, care creează impedimente la solicitarea creditelor bancare. Suplimentar, menționăm că, unica sursă de venit a militarilor prin contract este salariul, care nu acoperă întotdeauna pe deplin cheltuielile minime de subzistență.

  Astfel, lipsa de spațiu locativ constituie unul din motivele de bază pentru care militarii prin contract se eliberează din serviciu, respectiv aceasta creează un flux de cadre militare, diminuîndu-se totodată și nivelul de atractivitate a profesiei de militar în rîndul populaţiei, ceea ce poate avea consecințe nefaste pentru capacitatea de apărare a țării.

  Promovarea proiectului de lege respectiv va permite acordarea dreptului la privatizarea locuințelor de serviciu militarilor prin contract care au dreptul la pensie pentru vechime în serviciu.

  Proiectul de lege va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 10 martie 2020, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanelor de contact: Veaceslav RĂCILĂ, Direcția juridică, Marele Stat Major al Armatei Naționale, telefon: 0-22-25-23-86, e-mail: [email protected].

 • Proiectul de lege privind instituirea Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial”

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 18 februarie 2020, inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege privind instituirea Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial”.

  Elaborarea proiectului de lege a fost inițiată în temeiul Hotărîrii Guvernului
  nr. 61/2020 cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei.

  Proiectul de lege va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 21 februarie 2020, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 10 februarie 2020, inițiază procesul de elaborare a proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război.

  Elaborarea proiectului a fost inițiată în baza deciziilor adoptate în cadrul ședinței Consiliului național pentru problemele veteranilor de război din 24 ianuarie 2020, în scopul perfecționării procesului de activitate a Comisiei interdepartamentală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației de veteran de război și a comisiilor interne ale autorităților publice de resort, create în acest sens, precum și vederea asigurării realizării drepturilor veteranilor de război.

  Proiectul hotărîrii de Guvern va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 21 februarie 2020, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanelor de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected] și Alexandru DRAGOMIR, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-22-23, e-mail: [email protected].

 • Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare și Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 8 octombrie 2019, inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (în speță — Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare și Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar).

  Elaborarea proiectului a fost inițiată în scopul dezvoltării profesionale a efectivului de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri și creării unei platforme de interoperabilitate a categoriilor respective de cadre militare ale Armatei Naţionale cu efectivul similar al armatelor statelor-membre ale Parteneriatului pentru Pace.

  Proiectul hotărîrii de Guvern va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali de stat.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 18 octombrie 2019, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected]
 • Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 16 august 2019, inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (în speță — Legea securităţii statului nr. 618/1995, Legea nr. 619/1995 privind organele securităţii statului, Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor, Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare și Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative).

  Elaborarea proiectului a fost inițiată în scopul îmbunătăţirii nivelului de protecţie socială a militarilor prin contract, majorării nivelului de atractivitate a serviciului militar, asigurării condiţiilor materiale necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerii şi menţinerii în serviciul militar a resurselor umane profesioniste, consolidării potenţialului şi sporirii profesionalismului militarilor prin recompensarea adecvată a performanţelor profesionale individuale şi colective, precum şi în vederea motivării/stimulării efectivului în raport cu volumul responsabilităţilor conferite prin lege, aceste măsuri fiind orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Proiectul hotărîrii de Guvern va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali de stat.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 30 august 2019, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul de decret al Președintelui Republicii Moldova privind modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 4 iulie 2019, inițiază procesul de elaborare a proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova.

  Proiectul decretului Președintelui Republicii Moldova a fost elaborat în temeiul prevederilor art. II alin. (2) al Legii nr. 114/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123/1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova și art. V alin. (1) al Legii nr. 232/2018 pentru modificarea unor acte legislative, în scopul ajustării cadrului normativ conex în corespundere cu ultimele modificări operate în legislația națională.

  Proiectul decretului Președintelui Republicii Moldova poate fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare – Proiecte – Ministere – Ministerul Apărării”).

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 10 iulie 2019, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon de contact: 022-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 18 iunie 2019, inițiază procesul de elaborare a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

  Proiectul hotărîrii de Guvern a fost elaborat în temeiul prevederilor art. IX alin. (4) al Legii nr. 184/2018 pentru modificarea unor acte legislative, art. V alin. (4) lit. b) al Legii nr. 232/2018 pentru modificarea unor acte legislative și art. 30 alin. (3) lit. b) al Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în scopul ajustării cadrului normativ subsecvent (HG nr. 587/2003, HG nr. 897/2003, HG nr. 864/2005, HG nr. 650/2006, HG nr. 941/2006, HG nr. 1042/2007, HG nr. 387/2010 și HG nr. 980/2010) în corespundere cu ultimele modificări operate în legislația națională.

  Proiectul hotărîrii de Guvern va putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare – Proiecte – Ministere – Ministerul Apărării”), după anunțarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor generali de stat.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 28 iunie 2019, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la legitimațiile veteranilor serviciului militar

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 20 februarie 2019, inițiază procesul de avizare a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la legitimațiile veteranilor serviciului militar.

  Proiectul hotărîrii de Guvern a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 5 și art. 10 ale Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, în scopul asigurării protecţiei sociale şi de drept a veteranilor serviciului militar.

  Proiectul hotărîrii de Guvern poate fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”).

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 5 martie 2019, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 15 februarie 2019, inițiază procesul de avizare a proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003.

  Proiectul hotărîrii de Guvern a fost elaborat în temeiul prevederilor art. II alin. (2) al Legii nr. 198/2018 pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, în scopul aducerii actelor normative ale Guvernului în concordanță cu prevederile legii menționate supra.

  Proiectul hotărîrii de Guvern poate fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”).

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 25 februarie 2019, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu raţie alimentară a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 1 februarie 2019, inițiază procesul de avizare a proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor de asigurare cu raţie alimentară a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace.

  Proiectul hotărîrii de Guvern a fost elaborat în scopul îmbunătăţirii nivelului de protecţie socială a militarilor prin contract, majorării nivelului de atractivitate a serviciului militar, asigurării condiţiilor materiale necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerii şi menţinerii în serviciul militar a resurselor umane profesioniste, aceste măsuri fiind orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Proiectul hotărîrii de Guvern poate fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau rubrica „Modul de participare”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”).

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 15 februarie 2019, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului „Privind înființarea în orașul Cimișlia a operei comemorative de război în memoria ostașilor care au luptat pentru neam și țară”

  Anunț: Ministerul Apărării anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind înființarea în orașul Cimișlia a operei comemorative de război în memoria ostașilor care au luptat pentru neam și țară”.

  Scopul proiectului menționat constă în asigurarea cadrului legal pentru înființarea în orașul Cimișlia a operei comemorative de război în memoria ostașilor care au luptat pentru neam și țară.

  Opera comemorativă de război dedicată ostașilor care au luptat pentru neam și țară va fi amplasată în centrul orașului Cimișlia, pe aceeași axă compozițională cu „Monumentul la mormântul comun al 701 ostași și în memoria consătenilor căzuți în război (1941 — 1945)” dedicat ostașilor care au căzut pe teritoriul raionului Cimișlia în cel de-al II Război Mondial.

  Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Apărării, Direcția management instituțional.

  Persoană responsabilă: Bzovîi Vasile, șef Direcție,

  Tel.022 25-22-66; e-mail: [email protected]

  Termen de prezentare a propunerilor — 12 ianuarie 2019

 • Proiectul de decret al Președintelui Republicii Moldova privind conferirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 3 ianuarie 2019, inițiază procesul de avizare a proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind conferirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”.

  Proiectul de decret a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 29 alin. trei din Legea nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova și Legii nr. 289 din 29 noiembrie 2018 privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)”.

  Proiectul de decret poate fi vizualizat pe pagina web oficială a Ministerului Apărării (https://www.army.md), la compartimentul „Transparența Decizională”, rubrica „Anunțurile privind organizarea consultării publice” sau „Anunțurile privind inițierea elaborării deciziei”, precum și pe platforma guvernamentală https://particip.gov.md (în directoriul „Modulul de participare — Proiecte — Ministere — Ministerul Apărării”).

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 10 ianuarie 2019, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

   

  Proiectul Decretului
  Notă informativă
 • Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 5 decembrie 2018, inițiază procesul de avizare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în speță — Legea securităţii statului nr. 618/1995, Legea nr. 619/1995 privind organele securităţii statului, Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor şi Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare).

  Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul îmbunătăţirii nivelului de protecţie socială a militarilor prin contract, majorării nivelului de atractivitate a serviciului militar, asigurării condiţiilor materiale necesare pentru exercitarea eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerii şi menţinerii în serviciul militar a resurselor umane profesioniste, consolidării potenţialului şi sporirii profesionalismului militarilor prin recompensarea adecvată a performanţelor profesionale individuale şi colective, precum şi în vederea motivării/stimulării efectivului în raport cu volumul responsabilităţilor conferite prin lege, aceste măsuri fiind orientate spre impulsionarea procesului de profesionalizare a Forţelor Armate.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 21 decembrie 2018, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

   

  Proiectul legii
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
  Notă informativă
 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-sanitară publică „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării”

  Ministerul Apărării anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-sanitară publică „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării”.

  Scopul proiectului menționat constă în implementarea reformei administraţiei publice și revizuirea sistemului administrativ al Ministerului Apărării.

  Instituția medico-sanitară publică „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării” se propune a fi instituită în subordinea Ministerului Apărării cu statut de instituţie medico-sanitară publică.

  În acest sens se propune crearea unui cadru comprehensiv, ce va reglementa într-o formulă nouă organizarea şi funcționarea Instituției medico-sanitare publice „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării”, accesibil şi eficient, contribuind la realizarea conformă a misiunii şi sarcinilor cu care este investită.

  Prin urmare, proiectul își propune să reglementeze funcțiile de bază, misiunea, atribuțiile și drepturile ale Instituției medico-sanitare publice „Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării”, stabilindu-i expres competențele necesare exercitării funcțiilor organizatorice privind desfășurarea activității curativ-profilactice și de expertiză medico-militară din cadrul Ministerului Apărării.

  Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Apărării, Direcția transformare.

  Persoană responsabilă: Aurel Fondos, șef Direcție,

  Tel.022 25-22-55; e-mail: [email protected]

  Termen de prezentare a propunerilor — 23 npoembrie 2018
 • Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-sanitară publică „Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării”

  Ministerul Apărării anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-sanitară publică „Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării”.

  Scopul proiectului menționat constă în implementarea reformei administraţiei publice și revizuirea sistemului administrativ al Ministerului Apărării.

  Instituția medico-sanitară publică „Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării” se propune a fi instituită în subordinea Ministerului Apărării cu statut de instituţie medico-sanitară publică.

  În acest sens se propune eficientizarea activităţii Instituția medico-sanitară publică „Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării”, prin optimizarea şi reorganizarea subdiviziunilor, optimizarea numărului de personal, reglementarea funcţiilor de bază, misiunea, atribuţiile şi drepturile acesteia, stabilindu-i expres competenţele necesare exercitării funcţiilor organizatorice privind desfăşurarea activităţii curativ-diagnostice şi profilactice din cadrul Ministerului Apărării.

  Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Apărării, Direcția transformare.

  Persoană responsabilă: Aurel Fondos, șef Direcție,

  Tel.022 25-22-55; e-mail: [email protected]

  Termen de prezentare a propunerilor — 23 npoembrie 2018

   

 • Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 7 noiembrie 2018, inițiază procesul de avizare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea excluderii inechităților între beneficiarii de alocații de stat pentru merite deosebite față de stat — deținători ai distincților de stat „Ordinul Republicii” sau ordinul „Ştefan cel Mare” și, respectiv, cei decorați sau care dețin (soţia/soţul, cetăţeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu) distincţia de stat a fostei U.R.S.S., și anume — ordinul „Steaua Roșie” echivalată cu distincţiile de stat ale Republicii Moldova menționate supra, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Parlamentului nr. 533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 20 noiembrie 2018, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru ROMAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-22, e-mail: [email protected].

   

  Proiectul legii
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
  Notă informativă
  Anunț

   

 • Proiectul de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 30 octombrie 2018, inițiază procesul de avizare a proiectului de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”.

  Prezentul proiect de lege a fost elaborat în temeiul Dispoziției Guvernului nr. 126-d din 24 octombrie 2018, în contextul organizării manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie) și în legătură cu împlinirea a 30 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor militare sovietice din Afganistan, precum și în scopul stimulării veteranilor de război — participanți la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989).

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 9 noiembrie 2018, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected]

   

  Proiectul legii
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”
  Notă informativă
  Calculul cheltuielilor estimative
 • Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.161/2017 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război

  Ministerul Apărării anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire lacu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.161/2017 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război.

  Scopul proiectului menționat constă în implementarea reformei administraţiei publice și revizuirea structurii instituțiilor din subordinea Ministerului Apărării. În prezent, în mare parte, atribuțiile Oficiului național pentru memorie militară, prevăzute la art.7 din Legea nr.161/2017 privind regimul mormintele și operele comemorative de război, sunt exercitate de către Instituția publică „Centrul de Cultură și Istorie Militară”.

  Urmare a necesității raționalizării sistemului administrativ al Ministerului Apărării, s-a determinat opțiunea de a nu institui Oficiul național pentru memorie militară, în calitate de autoritate administrativă separată, în subordinea Ministerului Apărării (art.5 din Legea nr.161/2017). Însă sarcinile și atribuțiile acestuia urmând a fi exercitate de către autoritatea competentă pentru asigurarea regimului mormintelor și operelor comemorative de război, care urmează a fi desemnată de către Guvern.

  Persoană responsabilă: Vasile BZOVÎI,

  Tel.022 25-22-66; e-mail: [email protected]

  Termen de prezentare a propunerilor — 16.10.2018

  Notă informativă
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
 • Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Instituţia publică „Centrul mass-media militară”

  Ministerul Apărării anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la Instituţia publică „Centrul mass-media militară”.

  Proiectul a fost elaborat în contextul implementării Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.911/2016) şi a Planului de acţiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea acestei Strategii (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1351/2016).

  Luând în considerare necesitatea reglementării activităţii Centrului mass-media militară şi reieşind din volumul şi complexitatea funcţiilor şi atribuţiilor exercitate pentru administrarea eficientă a presei militare se propune transformarea Centrului mass-media militară în Instituţia Publică „Centrul mass-media militară”.

  Scopul prezentului proiect constă în crearea unui cadru comprehensiv ce va reglementa organizarea şi funcţionarea Centrului. Aprobarea Statutului, structurii şi organigramei Centrului va contribui la realizarea conformă a misiunii şi sarcinilor cu care este investit.

  Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Apărării, Centrul mass-media militară.

  Persoană responsabilă: Sergiu Leca, șef Centru,

  Tel.022 25-22-52; e-mail: [email protected]

  Termen de prezentare a propunerilor — 15 septembrie 2018

 • Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război

  Ministerul Apărării anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război.

  Scopul proiectului menționat constă în implementarea reformei administraţiei publice și revizuirea sistemului administrativ al Ministerului Apărării.

  În prezent, în mare parte, atribuțiile Oficiului național pentru memorie militară, prevăzute la art.7 din Legea nr.161/2017, sunt exercitate de către Instituția publică „Centrul de Cultură și Istorie Militară”.

  Urmare a necesității raționalizării sistemului administrativ al Ministerului Apărării, s-a determinat opțiunea de a nu institui Oficiul național pentru memorie militară, în calitate de autoritate administrativă separată, în subordinea Ministerului Apărării (art.5 din Legea nr.161/2017). Însă sarcinile și atribuțiile acestuia urmând a fi exercitate de către Oficiul pentru memorie militară, care, urmare a reorganizării Instituției publice „Centrul de Cultură și Istorie Militară”, va fi inclus în structura organizațională acesteia.

  Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Apărării, Direcția management instituțional.

  Persoană responsabilă: Bzovîi Vasile, șef Direcție,

  Tel.022 25-22-66; e-mail: [email protected]

  Termen de prezentare a propunerilor — 15 septembrie 2018

 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 31 mai 2018, inițiază procesul de avizare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în speță – Legea nr. 1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor și Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative).

  Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul executării acțiunilor incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016 (cap. II „Politica Externă, Securitatea şi Apărarea”, secț. B „Securitate şi apărare”, acț. 6 „Creşterea procentului de militari profesionişti, încadraţi în bază de contract, în rîndurile Forţelor Armate”) și în Planul individual de acţiuni al parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 13 septembrie 2017 (cap. II „Reforma sectorului de securitate şi apărare”, Ob. 2.2. „Dezvoltarea capabilităţilor Forţelor Armate pentru îndeplinirea misiunilor constituţionale”, acț. 6 „Perfecţionarea/dezvoltarea sistemelor de management al resurselor umane şi de învăţămînt în domeniul milităriei, precum şi ştiinţei militare, inclusiv prin intermediul Programului NATO de consolidare a instruirii militare (DEEP)” și acţ. 13 „Sporirea nivelului de interoperabilitate cu aliaţii şi partenerii NATO”).

  Totodată, acest proiect de lege constituie un element al primei etape în cadrul procesului de profesionalizare a Forțelor Armate.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 20 iunie 2018, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

  Notă informativă
  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
 • Programul „Armata Profesională 2018-2021”

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 17 aprilie 2018, inițiază procesul de avizare a Programului „Armata Profesională 2018-2021”

  Persoana de contact /responsabil de informaţie: Gheorghe OARZĂ, Direcţia politică de apărare şi planificare a apărării, tel.25-23-54, e-mail: [email protected].

  Notă informativă
  Programul „Armata Profesională 2018-2021”

   

 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 10 aprilie 2018, inițiază procesul de avizare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Prezentul proiect de lege a fost elaborat în temeiul prevederilor art. II alin. (3) lit. a) al Legii nr. 114 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în scopul completării lit. a) și c) ale alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani prin includerea în categoriile de beneficiari de alocaţie nominală pentru merite deosebite faţă de stat a persoanelor decorate cu cruci — distincții de stat.

  Totodată, prin acest proiect de lege se urmărește asigurarea unor măsuri suplimentare de protecție socială pentru cetățenii Republicii Moldova care au participat la misiuni și operații internaționale.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 30 aprilie 2018, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

  Notă informativă
  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
 • Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 13 martie 2018, inițiază procesul de avizare a proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”.

  Prezentul proiect de hotărîre de Guvern a fost elaborat în temeiul prevederilor art. IV alin. (4) lit. b) al Legii nr. 148 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în scopul aducerii în concordanță a actelor normative ale Guvernului (în speță — HG nr. 78 din 21 februarie 1994, HG nr. 77 din 31 ianuarie 2001, HG nr. 587 din 20 mai 2003, HG nr. 631 din 23 mai 2003, HG nr. 751 din 24 iunie 2003, HG nr. 897 din 23 iunie 2003 HG nr. 864 din 17 august 2005, HG nr. 650 din 12 iunie 2006, HG nr. 941 din 17 august 2006, HG nr. 362 din 3 aprilie 2007, HG nr. 1042 din 19 septembrie 2007, HG nr. 387 din 17 mai 2010, HG nr. 980 din 19 octombrie 2010 și HG nr. 874 din 22 decembrie 2015) cu legea respectivă.

  Totodată, prin acest proiect de hotărîre de Guvern se urmărește asigurarea unui management eficient al cadrelor militare (de la recrutare pînă la eliberarea din serviciul militar) prin instituirea unor mecanisme administrative viabile de gestionare a resurselor umane, precum și asigurarea desfășurării calitative a procesului de instruire în cadrul instituțiilor de învățămînt în domeniul milităriei, ceea ce se încadrează perfect în ansamblul de măsuri pentru realizarea acțiunilor incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016 (compartimentul B. Securitate şi apărare, acțiunea 6 „Creşterea procentului de militari profesionişti, încadraţi în bază de contract, în rîndurile Forţelor Armate”) și în Planul individual de acţiuni al parteneriatului Republica Moldova — NATO pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 13 septembrie 2017 (Obiectivul 2.2, acțiunea 6 „Perfecţionarea/dezvoltarea sistemelor de management al resurselor umane şi de învăţămînt în domeniul milităriei, precum şi ştiinţei militare, inclusiv prin intermediul Programului NATO de consolidare a instruirii militare (DEEP)”).

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 30 martie 2018, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected] .

  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”

  Anunț: Ministerul Apărării, începând cu data de 28 noiembrie 2017, inițiază procesul de avizare a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”.

  Prezentul proiect de hotărâre de Guvern a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 5 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, în scopul implementării acțiunilor planificate în Planul „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Dispoziția Guvernului nr. 52-d din 19 aprilie 2016, precum și întru executarea Deciziei nr. 2 din 16 mai 2017 a Consiliului național pentru problemele participanților la conflictele armate.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate până la data de 11 decembrie 2017, pe suport de hârtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățământ militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: [email protected].

  Notă informativă
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”
 • proiectul ordinului comun al Ministerului Educației și Ministerului apărării cu privire la desfăşurarea studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” la specialităţi duble

  Notă informativă
  Proiectul ORDINULUI Cu privire la desfăşurarea studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” la specialităţi duble
 • Ministerul Apărării inițiază procedura de avizare a proiectului HG cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat, modificarea destinaţiei acestora şi completarea Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012

  Notă informativă
  Proiectul HG cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat, modificarea destinaţiei acestora şi completarea Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: [email protected]

General Staff

e-mail: [email protected]

Social Media