English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Decisional Transparency  Endorsed Decisions

Endorsed Decisions

Endorsed Decisions

 • Tabelul proiectelor de decizii consultate și decizii adoptate

  Proiecte de decizii consultate

  Decizii adoptate

  2012

  Proiectul de lege privind instituirea medaliei „Crucea comemorativă a conflictului armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova din 1991-1992”.

  Legea nr.2 din 15.01.2012 privind instituirea medaliei „Crucea comemorativă Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341967

  2014

  Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, etc.)

  Legea nr.93 din 29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353614

  2015

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Guvernului” (prevede modificări la „Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.941 din 17 august 2006 și la Hotărîrea Guvernului nr.561 din 2 august 2012 „Cu privire la asigurarea cu echipament a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace”)

  Hotărîrea Guvernului nr.871 din 21.12.2015 Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Guvernului.

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362483

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a învăţămîntului în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” și a modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.317 din 27 martie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Apărării”.

  Hotărîrea Guvernului nr.835 din 02.12.2015 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362161

  Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la prelungirea detașării candidatului Armatei Naționale la Misiunea Uniunii Europene de consiliere militară în Republica Centrafricană.

  Hotărîrea Guvernului nr.266 din 18.05.2015privind detaşarea candidatului Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de consiliere militară în Republica Centrafricană

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358633

  2016

  Proiectul Decretului Președintelui „Privind instituirea Medaliei ‚Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale’”

  Decretul Președintelui nr.2263-VII din 08.08.2016 „Privind instituirea Medaliei ‚Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale’”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366261

  Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova”

  Hotărârea Guvernului nr.1215 din 07.11.2016 „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367520

  Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (amendamente la Legea nr. 1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi, respectiv, Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor)

  Hotărârea Guvernului nr.1270 din 23.11.2016 „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367723

  2017

  Proiectul hotărârii de Guvern „Privind instituirea Crucii comemorative ‚Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl’ şi alocarea mijloacelor financiare pentru confecţionarea acesteia”

  Hotărârea Guvernului nr.80 din 16.02.2017 „Privind instituirea Crucii comemorative ‚Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl’ şi alocarea mijloacelor financiare pentru confecţionarea acesteia”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369078

  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (amendamente la Legea nr. 1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi, respectiv, Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor)

  Legea nr. 148 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

  http://lex.justice.md/md/372265/

  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova

  Legea nr. 114 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123/1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova

  https://lex.justice.md/md/371959/

  2018

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”

  Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 28 februarie 2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război

  http://lex.justice.md/md/374528/

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani”

  Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani

  http://lex.justice.md/md/376399/

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (amendamente la HG nr. 78/1994, HG nr. 77/2001, HG nr. 587/2003, HG nr. 631/2003, HG nr. 751/2003, HG nr. 897/2003, HG nr. 864/2005, HG nr. 650/2006, HG nr. 941/2006, HG nr. 362/2007, HG nr. 1042/2007, HG nr. 387/2010, HG nr. 980/2010 și HG nr. 874/2015)

  Hotărîrea Guvernului nr. 783 din 1 august 2018 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

  http://lex.justice.md/md/376969/

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative” (amendamente la Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor și Legea nr. 147/2017 privind regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de Armata Naţională şi de forţele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova)

  Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 12 septembrie 2018 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

  http://lex.justice.md/md/377161/

  Proiectul de lege „Pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani”

  Legea nr. 198 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani

  http://lex.justice.md/md/377599/

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)””

  Hotărîrea Guvernului nr. 1116 din 14 noiembrie 2018 pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  http://lex.justice.md/md/378008/

  Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (amendamente la Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor și Legea nr. 147/2017 privind regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de Armata Naţională şi de forţele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova)

  Legea nr. 232 din 8 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative

  http://lex.justice.md/md/378273/

  Proiectul de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  Legea nr. 289 din 29 noiembrie 2018 privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  http://lex.justice.md/md/378428/

  2019

  Proiectul de decret al Președintelui Republicii Moldova privind conferirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  Decretul Președintelui Republicii Moldova
  nr. 1080-VIII din 22 ianuarie 2019 privind conferirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”

  http://lex.justice.md/md/379042/

  Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003

  Hotărîrea Guvernului nr. 221 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003

  http://lex.justice.md/md/380186/

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor serviciului militar”

  Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 21 august 2019 cu privire la legitimațiile veteranilor serviciului militar

  http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=116718&lang=ro

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative”

  Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 27 decembrie 2019 pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative

  http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119716&lang=ro

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

  Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 27 decembrie 2019 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

  http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119717&lang=ro

  2020

  Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirea protecției sociale și de drept a veteranilor de război pentru perioada 2020-2023

  Dispoziţia Guvernului nr.204/2020 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război pentru perioada 2020-2023

  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124951&lang=ro

  Proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006

  Hotărîrea Guvernului nr.608/2020 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2006

  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122695&lang=ro

  Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război

  Hotărîrea Guvernului nr.286/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război

  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121451&lang=ro

  Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial”

  Hotărîrea Guvernului nr.183/2020 pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial”

  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121018&lang=ro

  2021

  Proiectul de ordin al Ministrului apărării „Privind modul de calculare pentru corpul de ofiţeri a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialităţile lor militare”

  Ordinul Ministrului Apărării nr.96 din 09 martie 2021 „Privind aprobarea listei specialităţilor militare înrudite ca profil cu cele civile şi modul de calculare a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialităţile lor militare”

 • Ministerul Apărării al Republicii Moldova a transmis Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” (ÎSAIM) pentru comercializare trei complexe de rachete antiaeriene S-125M1,fără muniţie.

  Acestea, fiind produse în anul 1974, au un grad de uzură de 100%, sunt nefuncţionale şi generează doar cheltuieli în plus pentru mentenanţă.

  Decizia de a transmite complexele de rachete de tip S125M1, fără muniţie pentru a fi vândute, a fost făcută în baza Hotărârii de Parlament nr.458-XX din 30.06. 2001 şi a controlului de legalitate efectuat de Procuratura Generală, care a constatat că procedura este efectuată în conformitate cu toate cerinţele legale.

  În acest context, respectând legislaţia în vigoare şi publicând anunţul în Monitorul Oficial, ÎSAIM a procedat, în data de 16-02-2016, la organizarea unei licitaţii cu strigare în urma căreia a fost identificat un potenţial cumpărător. Pentru finalizarea procedurilor de licitaţie, Comisia interdepartamentala asupra exporturilor, reexporturilor, importului şi tranzitului de mărfuri strategice prezidata de Ministerul Economiei urmează să acorde avizul pentru comercializare. Suma obţinută în urma vânzării complexelor de rachete de tip S125M1 fără muniţie, va fi utilizată pentru consolidarea capacităţilor de apărare, una dintre priorităţile actuale ale Armatei Naţionale.

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: [email protected]

General Staff

e-mail: [email protected]

Social Media