English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Decisional Transparency  Endorsed Decisions

Endorsed Decisions

Endorsed Decisions

 • Ministerul Apărării al Republicii Moldova a transmis Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” (ÎSAIM) pentru comercializare trei complexe de rachete antiaeriene S-125M1,fără muniţie.

  Acestea, fiind produse în anul 1974, au un grad de uzură de 100%, sunt nefuncţionale şi generează doar cheltuieli în plus pentru mentenanţă.

  Decizia de a transmite complexele de rachete de tip S125M1, fără muniţie pentru a fi vândute, a fost făcută în baza Hotărârii de Parlament nr.458-XX din 30.06. 2001 şi a controlului de legalitate efectuat de Procuratura Generală, care a constatat că procedura este efectuată în conformitate cu toate cerinţele legale.

  În acest context, respectând legislaţia în vigoare şi publicând anunţul în Monitorul Oficial, ÎSAIM a procedat, în data de 16-02-2016, la organizarea unei licitaţii cu strigare în urma căreia a fost identificat un potenţial cumpărător. Pentru finalizarea procedurilor de licitaţie, Comisia interdepartamentala asupra exporturilor, reexporturilor, importului şi tranzitului de mărfuri strategice prezidata de Ministerul Economiei urmează să acorde avizul pentru comercializare. Suma obţinută în urma vânzării complexelor de rachete de tip S125M1 fără muniţie, va fi utilizată pentru consolidarea capacităţilor de apărare, una dintre priorităţile actuale ale Armatei Naţionale.

 • Tabelul proiectelor de decizii consultate și decizii adoptate

  Proiecte de decizii consultate

  Decizii adoptate

  2012

  Proiectul de lege privind instituirea medaliei „Crucea comemorativă a conflictului armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova din 1991-1992”.

  Legea nr.2 din 15.01.2012 privind instituirea medaliei „Crucea comemorativă Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341967

  2014

  Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, etc.)

  Legea nr.93 din 29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353614

  2015

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Guvernului” (prevede modificări la „Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.941 din 17 august 2006 și la Hotărîrea Guvernului nr.561 din 2 august 2012 „Cu privire la asigurarea cu echipament a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace”)

  Hotărîrea Guvernului nr.871 din 21.12.2015 Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Guvernului.

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362483

  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a învăţămîntului în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” și a modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.317 din 27 martie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Apărării”.

  Hotărîrea Guvernului nr.835 din 02.12.2015 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362161

  Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la prelungirea detașării candidatului Armatei Naționale la Misiunea Uniunii Europene de consiliere militară în Republica Centrafricană.

  Hotărîrea Guvernului nr.266 din 18.05.2015privind detaşarea candidatului Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de consiliere militară în Republica Centrafricană

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358633

  2016

  Proiectul Decretului Președintelui „Privind instituirea Medaliei ‚Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale’”

  Decretul Președintelui nr.2263-VII din 08.08.2016 „Privind instituirea Medaliei ‚Aniversarea a XXV-a a Armatei Naționale’”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366261

  Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova”

  Hotărârea Guvernului nr.1215 din 07.11.2016 „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367520

  Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (amendamente la Legea nr. 1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi, respectiv, Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor)

  Hotărârea Guvernului nr.1270 din 23.11.2016 „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367723

  2017

  Proiectul hotărârii de Guvern „Privind instituirea Crucii comemorative ‚Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl’ şi alocarea mijloacelor financiare pentru confecţionarea acesteia”

  Hotărârea Guvernului nr.80 din 16.02.2017 „Privind instituirea Crucii comemorative ‚Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl’ şi alocarea mijloacelor financiare pentru confecţionarea acesteia”

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369078

  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (amendamente la Legea nr. 1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi, respectiv, Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor)

  Legea nr. 148 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

  http://lex.justice.md/md/372265/

  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova

  Legea nr. 114 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1123/1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova

  https://lex.justice.md/md/371959/

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: cancelariama@army.gov.md

General Staff

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Social Media