English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Resources  Career  Training

Training

 • Studii în instituţiile de învăţămînt militar din România, cu înmatriculare în anul 2016

  Ministerul Apărării Naţionale al României oferă Armatei Naţionale 5 locuri la studii în instituţiile de învăţămînt militar din România, cu înmatriculare în anul 2016, după cum urmează:

  — studii universitare de licenţă în domeniul „Ingineria autovehiculelor”, specialitatea „Blindate, automobile şi tractoare”, organizat la Academia Tehnică Militară, în perioada 2016-2020 — 1 loc; condiții de participare

  — studii universitare de licenţă în domeniul „Ştiinţă militară, informaţii şi ordine publică”, organizate la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, în perioada 2016-2019 — 3 locuri (cîte un loc pentru specializările „Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană”; „Management în aviaţie”; „Managementul traficului aerian”); condiții de participare

  — studii liceale în cadrul Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, în perioada 2016-2020 — 1 loc.condiții de participare

  Transmiterea dosarelor candidaţilor până la data de 28.04.2016 pentru studiile liceale şi 17.06.2016 pentru studiile universitare de licenţă.

  Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi,
  tel.: +373 22 252210, +373 22 252173, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.


   Studii de licenţă:

  „La 24 iunie curent, s-a finalizat etapa de informare şi înscriere la studii în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” şi Academia Tehnică Militară din România, cu 10 candidaţi înregistraţi.

  Astfel, la 15 şi 24 iunie 2016, a avut loc întrevederea candidaţilor cu reprezentanţii Direcţiei management resurse umane şi Ataşatul Militar al României în Republica Moldova, colonelul Dumitru NEACŞU, succedată de testarea preliminară privind nivelul de cunoaştere a limbii române, pregătirea fizică şi evaluarea psihologică.

  În urma susţinerii probelor de examinare, s-au determinat 4 candidaţi potenţiali pentru înmatriculare în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov, România, după cum urmează:

  — GRIŢCO Vitalie, pentru specializarea „Managementul în aviaţie/Piloţi”;

  — LUPU Pavel, pentru specializarea „Managementul în aviaţie/Piloţi” ;

  — TATAR Daniel, pentru specializarea „Managementul traficului aerian”;

  — VOZIAN Mihai, pentru specializarea „Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană”.

  Pentru înmatriculare în Academia Tehnică Militară, Bucureşti, România a fost determinat 1 candidat, după cum urmează:

  — BABII Octavian, pentru specializarea „Blindate, automobile şi tractoare”.

  Următoarea etapă a concursului va fi organizată şi desfăşurată de către partea română în cadrul instituţiilor de învăţămînt militar menţionate, în perioada 18-23.07.2015.

  „În urma probelor eliminatorii desfăşurate în cadrul instituţiilor de învăţămînt din România, a susţinut examenele de admitere şi a fost declarat ‚ADMIS’, candidatul după cum urmează:

  — GRIŢCO Vitalie Vitalie, la specialitatea ‚Management în Aviaţie/Piloţi’ — Academia Forţelor Aeriene din Braşov, România.”

  Responsabil de informaţie şi persoana de contact este N.Gadîrca, tel.: +373 22 252173, e-mail: natalia.gadirca@army.md, dmru@army.md


  Studii liceale:

  „Pentru urmarea studiilor la Colegiul Naţional Militar ‚Ştefan cel Mare’ din Câmpulung Moldovenesc, România, au depus dosare 15 candidaţi, după cum urmează:

  — BOTNARI Dionis;

  — BOTNARI Roman;

  — CEBAN Daniel;

  — CEBANU Delia;

  — COJOCARU Artemie;

  — IACHIM Cristian;

  — MURZANOVSCHI Valeriu;

  — NEPOLIUC Vlad;

  — OSIPOV Vladislav;

  — PRISĂCARU Ion;

  — RUDNIC Alexei;

  — SLEPOI Nichita;

  — TEAŞCO Arcadie;

  — TEAŞCO Artur;

  — VACARI Vadim.

  În urma susţinerii probei naţionale eliminatorii (nivelul de cunoaştere a limbii române, pregătire fizică, evaluare psihologică) s-au determinat potenţialii candidaţi pentru înmatriculare în instituţia de învăţămînt respectivă în număr de 7 persoane, după cum urmează:

  — BOTNARI Dionis;

  — CEBAN Daniel;

  — CEBANU Delia;

  — COJOCARU Artemie;

  — NEPOLIUC Vlad;

  — OSIPOV Vladislav;

  — SLEPOI Nichita.

  În urma susţinerii examenelor de admitere, toţi candidaţii înaintaţi au fost declaraţi ‚RESPINS’ din considerente de nereuşită.”

  Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi, tel.: +373 22 252210, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.

 • Învăţămînt militar din Republica Elenă în anul 2016

  Ministerului Apărării al Republicii Moldova sunt oferite de către Ministerul Apărării al Republicii Elene 2 locuri la studii universitare de licenţă în cadrul Academiei Militare a Forţelor Terestre, anul de înmatriculare 2016. Durata studiilor în cadrul instituţiei menţionate este de 5 ani, primul an studenţii Republicii Moldova studiază limba greacă prin intermediul limbii engleze (cunoaşterea limbii engleze la nivelul B obligatoriu). Candidatul trebuie să aibă vîrsta cuprinsă între 17 şi 24 ani, pînă la 31 decembrie 2016, să nu aibă antecedente penale, să nu fie înregistrat în lista persoanelor interzise în Grecia şi Uniunea Europeană, să aibă efectuate toate vaccinele necesare şi nu trebuie să fie purtător al unei boli contagioase.

  1. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere pentru cele 2 locuri repartizate la Academia Militară a Forţelor Terestre din Grecia, se face pe baza dosarului de candidat, ce va conţine următoarele documente:

  — Copia legalizată a certificatului de naştere şi a traducerii acesteia în limba engleză;

  — Copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi a traducerii acesteia în limba engleză,

  — Copia paşaportului (biometric);

  — Certificatul medical privind starea de sănătate;

  — Cazierul juridic eliberat cu cel mult o lună înainte de data înscrierii;

  — Rezultatele la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate;

  — Scrisoare de intenţie a candidatului în limbă engleză în care să justifice alegerea sa pentru a studia în Academia Militară Elenă şi de a deveni militar/ofiţer.

  La prezentarea în instituţia de învăţământ, candidaţii vor avea asupra lor paşaportul, 3 fotografii color ¾, trusă de scris.

  Transmiterea dosarelor candidaţilor în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” prin intermediul centrelor militare teritoriale până la data de 04.07.2016.

  Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi, tel.: +373 22 252210, +373 22 252173 e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.


  Conform datei limită de depunere a dosarelor, şi-au înaintat candidaturile pentru participare la concursul de admitere 3 candidaţi:

  — DELIGHIOZ Sava Valeriu;

  — ARIC Ion Alexandru;

  — TUTUNARU Constantin Ghenadie.

  În baza baremelor stabilite la testările efectuate în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate (nivelul de cunoaştere a limbii engleze, pregătire fizică, evaluare psihologică), au fost selectaţi candidaţii finali cu cele mai înalte rezultate, după cum urmează:

  — DELIGHIOZ Sava Valeriu;

  — ARIC Ion Alexandru.”

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: cancelariama@army.gov.md

General Staff

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Social Media