English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  PRECIZARE

PRECIZARE


CHIŞINĂU — 7 aprilie 2017 În legătură cu informaţiile apărute în presă despre iniţiativa legislativă cu privire la modul de folosire a forţei de către Armata Naţionale, Ministerul Apărării face următoarele precizări:

Proiectul Legii privind regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de Armata Naţională şi de forţele militare străine pe teritoriul Republicii Moldova, elaborat de Ministerul Apărării şi votat în primă lectură joi, 6 aprilie anul curent, de Parlamentul Republici Moldova, legiferează modul de folosire a forţei de către Armata Naţională în cazurile strict prevăzute de legislaţia în vigoare.

Până în prezent, regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare, precum şi condiţiile şi limitele aplicării acestora nu au fost expres prevăzute în actele legislative publice, ci doar în actele departamentale, acest domeniu nefiind unul transparent pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova.

Este de remarcat că proiectul legislativ nu stabileşte alte cazuri de folosire a forţei de către Armata Naţională decât cele prevăzute de art. 32-33 al Legii cu privire la apărarea naţională, nr. 345 din 25.07.2003, potrivit cărora misiunea principală a Armatei Naţionale constă în asigurarea apărării naţionale prin prevenirea, contracararea şi anihilarea ameninţărilor şi agresiunilor cu caracter militar îndreptate împotriva ţării.

Totodată, în cadrul definitivării proiectului de lege nominalizat pentru lectura a doua, vor fi examinate şi luate în consideraţie amendamentele enunţate în cadrul şedinţei Parlamentului din 6 aprilie curent, precum şi propunerile şi amendamentele deputaţilor.

* * *

Уточнение

КИШИНЕВ — 7 апреля 2017 В связи с появившейся в прессе информацией о законодательной инициативе о приминении силы Национальной Армией, Министерство Обороны поясняет:

В четверг, 6 апреля в первом чтении Парламентом Республики Молдова был рассмотрен законопроект о режиме вооружения и обычных боеприпасов, специальных средств и военных устройств, имеющихся на вооружении Национальной Армии, а также иностранных вооруженных сил, законно находящихся на территории Республики Молдова, разработанный Министерством Обороны. Целью данного проекта является законодальное закрепление правил применения силы Национальной Армией в строго предусмотренных законом случаях.

До настоящего момента, режим вооружения и обычных боеприпасов, специальных средств и военных устройств, имеющихся на вооружении Национальной Армии, равно как и их использование, не были предусмотрены публичными нормативными актами, а только департаментальными документами, что делало эту область недоступной для всех граждан Республики Молдова.

Однако, данный законопроект не устанавливает дополнительных случаев использования силы Национальной Армией, кроме тех что предусмотрены ст.32-33 закона о Национальной Обороне № 345 от 25.07.2003, согласно которым главной задачей Национальной Армии является обеспечение национальной обороны путем предупреждения, пресечения и ликвидации угроз и агрессий военного характера, направленных против страны.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению, в итоговый текст документа будут внесены соответствующие уточнения, озвученнные на заседании Парламента от 6 апреля текущего года.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Rețele de socializare