English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Membrii CUC condamnă ilegalităţile Tiraspolului

Membrii CUC condamnă ilegalităţile Tiraspolului


CHIŞINĂU, Mai 6, 2011 — Incidentul din 20 aprilie din nou a fost subiectul principal în agenda şedinţei Comisiei Unificate de Control (CUC) din 5 mai. Amintim că, în tentativa de a reţine o patrulă a miliţiei transnistrene înarmată ilegal, a fost traumatizat grav comendantul militar al oraşului Bender.

Acţiunile militarului rus, aflat în exerciţiul funcţiunii au fost apreciate de experţi ca legale şi în strictă conformitate cu obligaţiunile sale funcţionale. Totuşi, reprezentanţii delegaţiei transnistrene au încercat să demonstreze nevinovăţia reprezentanţilor organelor de drept transnistrene. Ulterior, reprezentanţii organelor constituţionale ale Republicii Moldova au fost învinuiţi că nu le-ar fi eliberat permis de portarmă, ceea ce, în opinia membrilor delegaţiei noastre nu serveşte drept motiv pentru a răni un militar al forţelor de pacificare care participă la reglementarea conflictului în raioanele de est ale Republicii Moldova. Membrii delegaţiei noastre consideră că incidentul este o confirmare evidentă a încălcării de către structurile de forţă subordonate Tiraspolului a hotărîrilor CUC şi acordurilor din 1992 şi 1998 în Zona de Securitate. La rîndul său, reprezentantul misiunii OSCE a accentuat că, astfel de incidente determină organismele internaţionale să creadă că în Zona de Securitate situaţia nu e controlată de nimeni, fapt ce necesită măsuri suplimentare pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor. Totodată, s-a cerut ca, în Zona de Securitate, colaboratorii organelor de drept să fie înarmaţi doar cu pistoale şi nicidecum cu automate.

Alte subiecte sensibile discutate în cadrul şedinţei fără a ajunge la un compromis au fost instalarea în mod unilateral şi fără acordul CUC a posturilor de aşa-numiţi grăniceri transnistreni, cît şi întăririi infrastructurii acestora, apariţia în jurul municipiului Bender, în special în jurul localităţilor controlate de autorităţile legale ale Republicii Moldova, a unor posturi de aşa-numiţi grăniceri transnistreni, care stopează mijloacele de transport şi cetăţenii, îi supun unor verificări şi constrîngeri, motivînd că aceştia au încălcat un presupus „hotar”. Participanţii la discuţii s-au arătat îngrijoraţi de activitatea ilegală şi nestingherită în sectorul de responsabilitate a forţelor comune de pacificare a unor reprezentanţi ai organelor de forţă transnistrene. În acest sens, delegaţia Republicii Moldova în CUC a decis să oblige partea transnistreană să nu introducă în Zona de Securitate neautorizat sau fără înştiinţarea CUC a posturilor mobile formate din reprezentanţii organelor de forţă, în special a aşa-numiţilor grăniceri.

Nesoluţionat a rămas şi incidentul înregistrat la 2 martie 2011 în localitatea Corjova, r-nul Dubăsari, soldat cu reţinerea ilegală a primarului s. Corjova şi a consilierului local. În pofida intervenţiei prompte a autorităţilor legale ale Republicii Moldova şi a participanţilor la formatul politic de negocieri „5+2”, Tiraspolul deocamdată refuză să restituie Drapelul Republicii Moldova, ştampila primăriei s. Corjova şi alte obiecte confiscate.

La finele şedinţei, delegaţia R. Moldova a făcut publică o cerere cu privire la reglementarea numărului militarilor pacificatori şi armelor în Zona de Securitate. Textul integral îl inserăm mai jos.

ОБРАЩЕНИЕ

Делегации РМ в ОКК

„О необходимости упорядочения контроля за боевым и численным составом Совместных Миротворческих Сил”

Молдавская Делегация в ОКК на протяжении ряда лет, в целях повышения уровня транспарентности Зоны Безопасности и мер доверия, настаивает на упорядочении контроля за боевым и численным составом Совместных Миротворческих Сил. Данный вопрос был включён в повестку заседаний ОКК, но до сих пор не имеет своего логического разрешения. В этой связи, мы предлагаем периодический контроль силами ОВК, Объединенного Штаба и групп военных наблюдателей, данных ежемесячно представляемых Старшими воинскими начальниками в ведомостях БЧС, имея на то обоснованные причины, некоторые из которых изложены далее по тексту.

Один из последних фактов, укрепивших сомнения молдавской стороны имел место в ходе проводившейся комплексной проверки готовности сил и средств подразделений Совместных Миротворческих Сил в период с 30-31 марта 2011 г., на Южном Участке Зоны Безопасности. 30 марта с.г., во время проверки совместной комиссией укомплектованной офицерами Объединенного Штаба СМС, действий Групп Оперативного Реагирования из состава 3 мотострелкового батальона ВК МС ПР и Отдельной пехотной роты ВК МС РМ, офицером штаба ВК МС РМ (майором Чеботарь К.) в комнате для хранения оружия, находящейся в здании где расположены канцелярия Командира батальона и комната Дежурного по батальону, были обнаружены три миномета на колесной базе и опорные плиты к ним. К сожалению, данный факт был доложен Старшему Военному Начальнику Воинского Контингента Миротворческих Сил Республики Молдова только по прибытию в Объединенный Штаб. Полковник А.Фондос представил обращение к членам ОВК за № 108 от 31 марта 2011 г., но Объединенным Военным Командованием, по настоянию старшего воинского начальника МС от ПР полковника Бугаева В.А., было принято решение о проверке той же оружейной комнаты теми же офицерами. Принятое решение было половинчатым исходя из того факта, что любое оружие можно было переместить из одного помещения в любое другое, которые офицеры штаба не могли проверить исходя из неконструктивной позиции СВН ВК МС ПР, который был категорически против выезда военных наблюдателей в данную часть и проверки всех комнат для хранения оружия и склада Ракетно-Артиллерийского Вооружения данной части ВК МС ПР. Как следствие указанной позиции СВН ВК МС ПР, естественно, в той комнате для хранения оружия были обнаружены только 3 единицы СПГ-9 на самодельной колесной базе, ранее занесенные в „Сводную Ведомость наличия личного состава, техники и вооружения СМС в ПР РМ”.

Следующий факт — наличие в организационно-штатной структуре второго 2-го МСБ Приднестровского Региона инженерно-саперного подразделения (группы разминирования), не предусмотренного структурой СМС. В частности, в докладе ОВК об обстановке в Зоне Безопасности за период от 17 марта по 23 марта 2010г., указано, что 21 марта 2010 года военные наблюдатели по прибытию на улицу Цветочная 13, г. Дубоссары по факту обнаружения взрывоопасного предмета, установили, что обезвреживание проводила группа разминирования от второго МСБ под руководством полковника Жмура В.А. Это. же саперное подразделение фигурирует и в докладах ОВК за периоды: с 23 по 29 марта 2011 года, с 13 по 19 апреля 2011 года, с 20 по 26 апреля 2011 года.

Необходимо отметить, что и в более ранние периоды, в результате визитов офицеров штаба ВК МС Республики Молдова обнаруживались признаки несоответствия подразделений данного батальона, которые выражались в наличии разведывательных и минометных подразделений в его организационно-штатной структуре.

Исходя из выше перечисленного, у делегации Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии вызывает большое сомнение реальность представляемой в сводную ведомость информации об организационно-штатной структуре, количестве личного состава и вооружения батальонов МС ПР, тем более, что и по численности и по подчиненности первого МСБ МС ПР ранее так же возникали проблемы. Напомним, что из уведомления в адресе ОВК (исх. N 253 от 17.05.2007) поступившего от Старшего воинского начальника МС Приднестровского Региона полковника В. Изотова следует что, данный батальон выведен из состава МС в связи с сокращением миротворческого контингента. При этом, не имеется никакого решения ОКК по данному вопросу. Первый мсб МС Приднестровского Региона по прежнему остаётся в подчинении Старшего воинского начальника МС Приднестровского Региона и фигурирует в сводной ведомости БЧС СМС, тем самым реально нарушая допустимый численный баланс Миротворческих Сил.

В целях устранения возникших сомнений, а также укрепления мер доверия между структурами, ответственными за поддержание мира на берегах Днестра делегация Республики Молдова предлагает:

1. Ежемесячно проводить Военными наблюдателями инспектирование воинских частей СМС, на основании планов разрабатываемых Объединенным штабом.

2. Один раз в квартал проводить выездные заседания ОВК на территории одной из частей СМС.


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare