English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Newsroom  Noutăți  Tiraspolul transformă CUC în tribună politică

Tiraspolul transformă CUC în tribună politică


Membrii Comisiei Unificate de Control (CUC) în cadrul şedinţei din 19 mai au purtat discuţii aprinse pe marginea subiectului legat de deschiderea unei secţii de votare în satul Corjova, raionul Dubăsari.

 

Delegaţia transnistreană în tendinţa de a-şi motiva viitoarele acţiuni a transformat şedinţa CUC, în opinia membrilor delegaţiei organelor constituţionale ale Republicii Moldova, în tribună politică. Ei au încercat să demonstreze că deschiderea secţiei de votare este o tentativă de tensionare a situaţiei în Zona de Securitate şi nu respectarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova de a-şi exprima dreptul la vot. Reieşind din faptul că aşa-numitele organizaţii non-guvernamentale, pretinsele comitete căzăceşti ar putea organiza manifestări menite să destabilizeze situaţia  în ziua de 5 iunie, membrii delegaţiei noastre au cerut prezenţa comendantului şi observatorilor militari şi monitorizarea evenimentului. Aceasta va permite să avem o imagine reală a situaţiei şi să se depisteze provocatorii, fapt ce nu convine delegaţiei transnistrene.

 

O altă întrebare importantă abordată în cadrul şedinţei a fost instalarea unui post de pacificare la hidrocentrala de la Dubăsari. Membrii CUC din partea organelor constituţionale ale Republicii Moldova au ţinut să atenţioneze că situaţia e sub control şi nu există necesitatea instalării unui post suplimentar. Fiecare post instalat în plus, în opinia delegaţiei noastre în CUC, este un impediment în calea liberei circulaţii a cetăţenilor.

 

Delegaţia noastră a ţinut să menţioneze aportul pe care îl aduc cetăţenii simpli în depistarea obiectelor explozive în Zona de Securitate. În raportul Comandamentului Militar Unificat din săptămîna care a precedat şedinţa au fost menţionate cîteva cazuri de depistare a obiectelor explozive în timpul lucrărilor de primăvară.

 

Totodată, membrii CUC l-au aprobat în calitate de expert CUC din partea regiunii transnistrene pe Anatolii Najimov, iar pe locotenent-colonel Nicolai Manişin în calitate de comendant al oraşului Bender. Fostul comendant locotent-colonel S. Şcherin (care a fost traumat de către miliţia transnistreană) a fost eliberat din funcţia deţinută, exprimîndu-i-se mulţumire pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiunilor de serviciu.  

 

La finele şedinţei, membrii CUC din partea organelor constituţionale ale Republicii Moldova au înmînat celorlalţi membri o adresare în care îşi exprimă îngrijorarea vizavi de faptul că structurile de forţă transnistrene întreprind măsuri cu caracter operativ şi de urmărire fără a coordona acţiunile lor cu CUC, Comandamentul Militar Unificat, comendantul militar. În aşa fel aceştia tensionează situaţia în Zona de Securitate, încălcînd prevederile acordului din 1992. Textul integral al acestei adresări îl  inserăm mai jos.

 

 

 

Обращение Делегации Республики Молдова в ОКК по факту нарушения

 

правоохранительными структурами Приднестровского региона РМ 

 

ранее достигнутых договоренностей

 

Делегация Республики Молдова обращает внимание Объединенной Контрольной Комиссии на ситуацию, связанную с участившимся случаями, когда силовые структуры приднестровского региона, не входящие в состав ООСГ, беспрепятственно въезжают в РПРБ, г. Бендеры. Не информируя и не координируя свои действия с ОКК, ОВК,  либо с военным комендантом, проводят мероприятия оперативного и следственного характера, тем самым нагнетая обстановку в Зоне Безопасности и нарушая «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» от 21 июля 1992 г. и Временное положение об основных принципах деятельности правоохранительных органов в зонах с повышенным режимом безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (Приложение № 2 к Протоколу ОКК № 15 от 14.08.1992 г.).

Примером может послужить случай имевший место 11 мая 2011 г., когда в полицию обратилась гражданка Республики Молдова, Мержеевская Вера Николаевна, которая сообщила, что утром того же дня, несколько сотрудников милиции забрали из дома ее родного брата, Мержеевского Сергея Николаевича 02.05.1986 г.р. (также являющийся гражданином Р. Молдова) за то, что он якобы ранее судим и подозревается в незаконном обороте наркотических веществ.

В результате проверки данного заявления было установлено, что Мержеевский С.Н. был задержан сотрудниками милиции УВД г. Тирасполь. В тот же день указанные милиционеры провели ряд обысков в микрорайоне «Северный» г. Бендеры, а именно в доме №3«А» кв.16, где проживает Мержеевский С.Н. со своей супругой и ребенком, а также в доме № 21 кв. 40, по месту жительства родителей, и на дачном участке, расположенном за СШ № 17 м-на «Северный». 

            Обыски, задержание гр-на Мержеевского С.Н. и другие мероприятия проводились под руководством некоего сотрудника милиции, Каска Виталий Юрьевич. Все сотрудники милиции были вооружены пистолетами. По имеющейся информации, сотрудники милиции вывезли гр-на Мержеевского С.Н. в направление г. Тирасполь на автомобиле марки «Фольксваген Пассат» р/н Т 844 СК светло-синего цвета. Этот автомобиль беспрепятственно проехал в направление г. Бендеры и обратно в г. Тирасполь через односторонний миротворческий пост № 10.  В настоящее время гр-н Мержеевский С.Н. содержится в ИВС УВД г. Тирасполь.

Данные события указывают на игнорирование действующих соглашений в РПРБ силовыми структурами приднестровского региона, а также на факт беспрепятственного проникновения незаконных силовых структур в РПРБ, г. Бендеры.

Следует отметить, что составная часть от полиции в ООСГ всегда высказывало свою решительную позицию в отношении проведении согласованных и совместных действий в РПРБ с сотрудниками милиции по борьбе с преступностью, согласно ранее принятым и действующим соглашениям в рамках ОКК. К сожалению, попытки и намерения молдавской стороны по созданию нормальных условий работы ООСГПМ в РПРБ, г. Бендеры, не находят поддержки со стороны представителей приднестровского региона РМ в ОКК.

Более того, вызывает крайнюю озабоченность агрессивная позиция руководителя ООСГ от приднестровского региона РМ, Петрика О.А., которую он официально изложил в своём  письменном ответе за № 6/1881 от 16.05.2011 руководителю ООСГ от РМ на предложение о проведении совместных (в сотрудничестве полиции и милиции) оперативно–розыскных и следственных действий в РПРБ, г. Бендеры, с целью обнаружения и задержания разыскиваемого преступника. Из текста этого документа мы делаем вывод, что руководитель ООСГ от приднестровского региона РМ полностью игнорирует ранее принятые Положения и Решения в рамках ОКК и не намерен их выполнять.  вете за № 6акой критики и позиция руководителя ООСГ от приднестровского ркгиона РМ отношении проведении согла  

Исходя из вышеизложенного, делегация Республики Молдова в ОКК выражает свою глубокую озабоченность тем, что правоохранительные структуры приднестровского региона РМ в своей деятельности игнорируют принятые решения ОКК, а односторонние действия со стороны милиции способствуют обострению обстановки в РПРБ, г. Бендеры.

Делегация Республики Молдова в ОКК обращается к Сопредседателям ОКК, представителям Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК принять соответствующие меры по недопущению в дальнейшем таких неправомерных действий и призывает стороны строго соблюдать требования ранее принятых соглашений в рамках ОКК и ОВК.

 


© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelaria.msm@army.md

Rețele de socializare