English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Marele Stat Major  Structuri  Secţia juridică

Secţia juridică

Misiunea


 
Secţia juridică a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale are misiunea de a asigura legalitatea actului de comandă a şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şi respectarea uniformă a aplicării legislaţiei.
 
Telefon de contact : 022 25 20 94; 

 

Organizarea activităţii Secţiei juridice


 
Secţia juridică participă la elaborarea proiectelor de legi, precum şi a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, deciziilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova, altor acte normative, elaborate de subdiviziunile Armatei Naţionale. Secţia efectuează expertiza juridică a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărîrilor, dispoziţiilor şi altor acte normative ale şefului Marelui Stat Major, elaborînd individual sau în comun cu alte subdiviziuni structurale propuneri de modificare sau abrogare a acestora. Totodată, Secţia elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei cu prezentarea ulterioară spre examinare conducerii Armatei Naţionale. O altă responsabilitate a Secţiei juridice este să reprezinte interesele Marelui Stat Major şi a unităţilor militare, în raporturile acestora cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, inclusiv reprezentarea în justiţie, în limita competenţelor stabilite. implementează normele dreptului internaţional umanitar în documentele de comandă, directivă şi de dispoziţie, la nivelul Marelui Stat Major. De asemenea, Secţia juridică organizează şi coordonează lucrul privind studierea normelor şi dispoziţiilor dreptului conflictelor armate în organele de conducere militară şi unităţile militare ale Armatei Naţionale.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Marele Stat Major

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Rețele de socializare