Ministerul Apararii
 
Acasă  Infocentru  Informație utilă  Învățămînt militar

Învățămînt militar

Învăţămîntul militar în Armata Naţională se organizează şi se realizează în conformitate cu prevederile învăţămîntului naţional, actele normative ale Ministerului Apărării şi practica internaţională în domeniul învăţămîntului militar.

Învăţămîntul militar, asigură:

a) formarea, specializarea şi perfecţionarea profesională a ofiţerilor şi a sergenţilor (subofiţerilor);

b) specializarea şi perfecţionarea profesională a personalului militar şi civil care activează în domeniul apărării;

c) organizarea şi desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile de apărare;

e) pregătirea ofiţerilor şi sergenţilor (subofiţerilor) în rezervă.

Accesul în cariera militară se realizează pe două căi complementare:

1) calea directă — provin cadrele militare pregătite diferenţiat pe specialităţi militare în Academia Militară a Forţelor Armate, şi pentru specialităţile deficitare în instituţiile de învăţămînt militar de peste hotare în baza acordurilor de colaborare cu partenerii Ministerului Apărării;

2) calea indirectă — provin cadrele militare din rîndul absolvenţilor instituţiilor civile de învăţămînt, şi este realizată în funcţie de politicile şi cerinţele de personal ale Armatei Naţionale.

Modul de selectare şi condiţiile de admitere a candidaţilor pentru instituţiile de învăţămînt militar se stabilesc de către Ministerul Apărării, în funcţie de specificul serviciului şi învăţămîntului domeniului respectiv, în corelare cu cadrul general de organizare a admiterii în învăţămîntul naţional.

Perfecţionarea (instruirea) ofiţerilor şi sergenţilor (subofiţerilor) se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului carierii militare, prin participarea la:

1) cursuri de carieră

2) cursuri de specializare

3) alte forme de instruire profesională.

Instruirea rezerviştilor şi recruţilor se realizează prin intermediul catedrelor militare ale instituţiilor de învăţămînt superior publice şi al centrelor de instruire militară, cu aprobarea Ministerului Apărării.

"Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii în Academia Forţelor Aeriene şi Academia Militară "West Point"din SUA cu înmatriculare în anul 2017.

Informaţia necesară pentru înregistrare va fi remisă la adresele roman.natrasevschi@army.md sau dmru@army.md, pînă pe data de 04.11.2016, în următoarea componenţă:

— Numele, prenumele, patronimicul candidatului;

— Data, luna, anul naşterii;

— Viza de reşedinţă;

— Date de contact, (numărul de telefon domiciliu/mobil);

— Numele, prenumele, patronimicul părinţilor;

— Adresa electronică (e-mail);

— Instituţia în care studiază, (clasa).

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea în academiile respective, sunt următoarele:

1) să fie cetăţean al Republicii Moldova şi să nu deţină cetăţenia altui stat;

2) să aibă vîrsta cuprinsă între 17 şi 23 de ani neîmpliniţi la data de 1 iulie 2017;

3) să fie un bun cunoscător al limbii engleze contemporane (scriere, citire, vorbire).

4) să fie apt, din punct de vedere medical, pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt militar (aptitudinea candidatului este determinată de comisiile medico-militare abilitate, în corespundere cu cerinţele în vigoare);

5) nu are antecedente penale sau nu se află în urmărire penală;

6) să nu fie căsătorit sau să aibă vreo obligaţie faţă de întreţinerea unuia sau mai multor copii;

7) să fie bine pregătit fizic şi în domeniul academic, cu recomandarea pozitivă de către conducătorul ultimei instituţii în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea;

8) să aibă calităţi de lider cu o conduită morală şi civică corectă în societate;

9) să nu facă parte din partide, organizaţii şi formaţiuni politice (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);

10) să nu facă parte din organizaţii non-politice interzise prin lege (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);

11) să nu aparţină unor culte sau secte religioase a căror credinţe sunt în contradicţie cu reglementările specifice îndeplinirii serviciului militar (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere);

12) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că după admiterea în instituţia de învăţămînt militar va renunţa la această calitate (va declara pe propria răspundere în cererea de înscriere).

În cadrul concursului, candidaţii vor susţine Testul de cunoaştere a limbii engleze (ALCPT, TOEFL) şi Testul de Aptitudini Şcolare/de Colegiu (SAT/ACT). Totodată, aceştia vor susţine probe la pregătirea fizică conform standardelor americane.

Durata studiilor la instituţiile militare de învăţămînt superior din SUA este de patru ani, iar cheltuielile de şcolarizare sunt acoperite integral de guvernul american.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învăţămînt militar din SUA pot fi obţinute contactînd reprezentantul Direcţiei management resurse umane a Ministerului Apărării, maior Roman Natraşevschi, la numerele de telefon: +373 22 252210 sau e-mail: roman.natrasevschi@army.md.

Linkuri utile: http://www.usafa.af.mil; http://www.westpoint.edu."

Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi,
tel.: +373 22 252210, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.

„La data de 8 şi 11 noiembrie 2016, a avut loc testarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze, conform standardului ALCPT, succedată de intervievarea candidaţilor de către reprezentanţii Ambasadei SUA în RM.

Din 32 candidaţi înregistraţi, au fost selectaţi 8 candidaţi pentru continuarea concursului de admitere la studii în instituţiile respective, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru admitere la concurs şi au obţinut punctajul maxim la test, după cum urmează:

— ŞMÎGALIOVA Anastasia — 110 puncte (TOEFL);

— HANGANU Mihai — 93 puncte (ALCPT);

— CROITORU Alexei — 93 puncte (ALCPT);

— CUPCIC Igor — 92 puncte (ALCPT);

— TOMA Vlad — 91 puncte (ALCPT);

— APOSTOL Cătălin — 87 puncte (ALCPT);

— GORCEAC Tudor — 86 puncte (ALCPT);

— COCIORVA Roman — 85 puncte (ALCPT).

Următoarea etapă a concursului constă în susţinerea testelor SAT, TOEFL şi pregătirea fizică.”

Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi,
tel.: +373 22 252210, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.


Cetăţenii Republicii Moldova, care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii în domeniul Ingineriei şi Sistemelor de Apărare în cadrul Universităţii Helmut Schmidt din Germania, în anul 2017.

Programul respectiv include studii de licenţă cu durata de 2 ani 3 luni (7 semestre), cu posibilitatea de a participa ulterior la un program de master, cu durata de 1 an 9 luni (5 semestre), iar cheltuielile legate de instruire sunt acoperite integral de către Ministerul Apărării a Republicii Federale Germania, precum şi cel al Republicii Moldova.

Informaţia necesară pentru înregistrare va fi remisă pînă la data de 23.02.2017 pe adresele roman.natrasevschi@army.md sau dmru@army.md în următoarea componenţă:

— NPP al candidatului;

— Data, luna, anul naşterii;

— Viza de reşedinţă (domiciliu);

— Date de contact (nr. de telefon domiciliu/mobil);

— Adresa electronică (e-mail);

— Instituţia în care studiază sau a studiat (profilul).

Condiţiile generale, pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea la studiile respective, sunt următoarele:

1) să fie cetăţean al Republicii Moldova şi să nu deţină cetăţenia altui stat;

2) vorbire fluentă a limbii engleze conform standardului STANAG 6001 nivel 3332;

3) absolvent al unei instituţii de învăţămînt liceal/colegiu (cu posedarea diplomei de bacalaureat);

4) vîrsta cuprinsă între 18 — 23 ani inclusiv;

5) să fie apt, din punct de vedere medical (de către Comisia medico-militară), pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt militar;

6) nu are antecedente penale sau nu se află în urmărire penală;

7) să fie necăsătorit, fără obligaţii de întreţinere a unuia sau mai multor copii;

8) să fie bine pregătit fizic, cu recomandarea pozitivă de către conducătorul instituţiei de învăţămînt în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea;

9) să nu facă parte din organizaţii politice, org. non-politice interzise prin lege.

Informaţii suplimentare cu privire la admiterea în instituţiile de învăţămînt militar din Germania pot fi obţinute contactînd reprezentantul Direcţiei management resurse umane a Ministerului Apărării, maior Roman Natraşevschi, la numerele de telefon: +373 22 252210 sau e-mail: roman.natrasevschi@army.md.

Responsabil de informaţie şi persoana de contact este R. Natraşevschi,
tel.: +373 22 252210, e-mail: roman.natrasevschi@army.md, dmru@army.md.

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare