English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Transparența Decizională  Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice

Anunţurile privind organizarea consultării publice

 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începând cu data de 12.06.2018, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate până la 29.06.2018, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Vadim Cemîrtan, Comandamentul Forţe Aeriene, e-mail: vadim.cemirtan@army.md, tel.: 022 25-20-16 / 022 25-21-53.

  Notă informativă
  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 31 mai 2018, inițiază consultarea publică a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în speță — Legea nr. 1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate, Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor și Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative).

  Scopul principal al proiectului constă în facilitarea procesului de profesionalizare a Forțelor Armate ale Republicii Moldova.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este argumentată derivă din obiectivele incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016 (cap. II „Politica Externă, Securitatea şi Apărarea”, secț. B „Securitate şi apărare”, acț. 6 „Creşterea procentului de militari profesionişti, încadraţi în bază de contract, în rîndurile Forţelor Armate”) și în Planul individual de acţiuni al parteneriatului Republica Moldova — NATO pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 13 septembrie 2017 (cap. II „Reforma sectorului de securitate şi apărare”, Ob. 2.2. „Dezvoltarea capabilităţilor Forţelor Armate pentru îndeplinirea misiunilor constituţionale”, acț. 6 „Perfecţionarea/dezvoltarea sistemelor de management al resurselor umane şi de învăţămînt în domeniul milităriei, precum şi ştiinţei militare, inclusiv prin intermediul Programului NATO de consolidare a instruirii militare (DEEP)” și acţ. 13 „Sporirea nivelului de interoperabilitate cu aliaţii şi partenerii NATO”).

  Prevederile de bază ale proiectului vizează:

  — instituirea unui nou sistem al gradelor militare pentru efectivul de soldați și sergenți;

  — reglementarea anumitor competențe ale comandanților (șefilor) vizavi de aplicarea procedurilor de personal în privința efectivului de soldați și sergenți;

  — stabilirea unor condiții speciale privind modul de elaborare, aprobare, monitorizare a implementării şi de evaluare a documentelor de politici în domeniul securității și apărării naționale;

  — amendamente în vederea aducerii în concordanță a legislației în vigoare cu Legea nr. 147 din 14 iulie 2017 privind regimul armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de Armata Naţională şi de forţele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova care fac parte din următoarele categorii: militarii în activitate și rezerviștii Forțelor Armate.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt asigurarea interoperabilității dintre efectivul de militari din categoria soldaţi şi sergenţi cu efectivul similar de militari ai altor state, în special pentru misiuni/operaţii comune (multinaționale) de menţinere a păcii.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 20 iunie 2018, în adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Notă informativă
  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 10 aprilie 2018, inițiază consultarea publică a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Scopul proiectului constă în asigurarea unor măsuri suplimentare de protecție socială pentru cetățenii Republicii Moldova care au participat la misiuni și operații internaționale.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este argumentată prin prisma prevederilor art. II alin. (3) lit. a) al Legii nr. 114 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

  Prevederile de bază ale proiectului vizează completarea lit. a) și c) ale alin. (1) al art. 22 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani prin includerea în categoriile de beneficiari de alocaţie nominală pentru merite deosebite faţă de stat a persoanelor decorate cu cruci — distincții de stat.

  De asemenea, prin prezentul proiect se propune expunerea în redacție nouă a art. 21 alin. (2) din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, și anume excluderea actelor legislative abrogate și menționarea celor nou-aprobate (republicate).

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova, decorați cu distincții de stat de tip „cruce”, cărora le-a fost stabilită pensia în conformitate cu Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992, Legea nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994, Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998, Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, Legea nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000, Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 și Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 sau sunt beneficiari de alocaţii sociale de stat, stabilite conform Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt asigurarea unor măsuri suplimentare de protecție socială pentru cetățenii Republicii Moldova care au participat la misiuni și operații internaționale.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă pe data de 30 aprilie 2018, pe adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Notă informativă
  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
  Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
 • Proiectul hotărîrii de Guvern „cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2017-ianuarie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2018”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 26.03.2018, iniţiază consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2017-ianuarie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2018”, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 08.04.2018, pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Minodora GALAȘAN, Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului Armatei Naţionale, e-mail: minodora.clima@army.md, tel.: 022252323.

  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
 • Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

  Anunț: Ministerul Apărării, începînd cu data de 13 martie 2018, inițiază procesul de avizare a proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”.

  Prezentul proiect de hotărîre de Guvern a fost elaborat în temeiul prevederilor art. IV alin. (4) lit. b) al Legii nr. 148 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în scopul aducerii în concordanță a actelor normative ale Guvernului (în speță — HG nr. 78 din 21 februarie 1994, HG nr. 77 din 31 ianuarie 2001, HG nr. 587 din 20 mai 2003, HG nr. 631 din 23 mai 2003, HG nr. 751 din 24 iunie 2003, HG nr. 897 din 23 iunie 2003 HG nr. 864 din 17 august 2005, HG nr. 650 din 12 iunie 2006, HG nr. 941 din 17 august 2006, HG nr. 362 din 3 aprilie 2007, HG nr. 1042 din 19 septembrie 2007, HG nr. 387 din 17 mai 2010, HG nr. 980 din 19 octombrie 2010 și HG nr. 874 din 22 decembrie 2015) cu legea respectivă.

  Totodată, prin acest proiect de hotărîre de Guvern se urmărește asigurarea unui management eficient al cadrelor militare (de la recrutare pînă la eliberarea din serviciul militar) prin instituirea unor mecanisme administrative viabile de gestionare a resurselor umane, precum și asigurarea desfășurării calitative a procesului de instruire în cadrul instituțiilor de învățămînt în domeniul milităriei, ceea ce se încadrează perfect în ansamblul de măsuri pentru realizarea acțiunilor incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016 (compartimentul B. Securitate şi apărare, acțiunea 6 „Creşterea procentului de militari profesionişti, încadraţi în bază de contract, în rîndurile Forţelor Armate”) și în Planul individual de acţiuni al parteneriatului Republica Moldova — NATO pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 13 septembrie 2017 (Obiectivul 2.2, acțiunea 6 „Perfecţionarea/dezvoltarea sistemelor de management al resurselor umane şi de învăţămînt în domeniul milităriei, precum şi ştiinţei militare, inclusiv prin intermediul Programului NATO de consolidare a instruirii militare (DEEP)”).

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate pînă la data de 30 martie 2018, pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățămînt militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: alexandru.dragulean@army.md .

  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012”.

  Anunţ: Ministerul Apărării iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012”.

  Avizele, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii de Guvernul pot fi expediate în adresa Departamentului dotări, dlui Ion MARJINEAN, pe suport de hârtie şi în format electronic pe e-mail: ion.marjinean@army.md, tel. 022-25-21-25, până la data de 14.03.2018.

  Proiectul şi nota informativă se anexează.

  Notă informativă
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012”
 • Proiectui HG „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizaţiei unice de asigurare militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară”

  Anunţ: Ministerul Apărării, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizaţiei unice de asigurare militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară”.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 19.01.2018, pe suport de hârtie şi/sau în format electronic în adresa persoanei de contact: Gleb Coca, Ministerul Apărării, e-mail: gleb.coca@army.md, tel.: 022 252145.

  Notă informativă
  Proiectul de hotărîre de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizaţiei unice de asigurare militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară”
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război” (versiunea actualizată)

  Anunț: Ministerul Apărării iniţiază, începând cu data de 28 noiembrie 2017, consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”.

  Scopul proiectului este reevaluarea numărului de cetățeni ai Republicii Moldova — participanți la diferite războaie și conflicte armate, atribuirea/reconfirmarea statutului de veteran de război, precum şi sporirea gradului de protecție și siguranță a actului ce confirmă calitatea de veteran de război, în virtutea realizării şi asigurării aplicabilităţii egale a drepturilor şi garanţiilor reflectate în legislaţia naţională asupra grupului de persoane, care întrunesc exigențele ce confirmă statutul de veteran.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului este argumentată prin prisma prevederilor art. 5 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum și de necesitatea implementării acțiunilor planificate în Planul „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Dispoziția Guvernului nr. 52-d din 19 aprilie 2016.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt reglementarea principiilor generale cu privire la tipul și modelul legitimației de veteran de război, categoriile de persoane cărora le poate fi atribuit statutul de veteran de război, activitatea Comisiei interdepartamentale responsabilă de asigurarea schimbării și a modului de atribuire a legitimației de veteran de război, modul de perfectare, eliberare, înmânare, retragere, evidență și păstrare a legitimației de veteran de război, obligațiile titularului legitimației de veteran de război.

  Beneficiarii proiectului sunt cetățenii Republicii Moldova care fac parte din categoria participanţilor la război și persoanelor asimilate participanţilor la război, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului sunt evaluarea numărului real de veterani de război, excluderea cazurilor de atribuire a statutului de veteran de război persoanelor care nu dispun de acest drept, majorarea esențială a nivelului de protecție și siguranță a legitimației de veteran de război, asigurarea unui cadru normativ adecvat, care va reglementa modul de atribuire/reconfirmare a statutului de veteran de război, procedura de eliberare a legitimațiilor de veteran de război, ceea ce va garanta respectarea prevederilor Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate până pe data de 11 decembrie 2017, pe adresa domnului Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățământ militar, Ministerul Apărării, pe e-mail: alexandru.dragulean@army.md, la numărul de telefon 0-22-25-23-55 sau pe adresa: MD-2021, mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84.

  Notă informativă (versiunea actualizată)
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război” (versiunea actualizată)
  Notă informativă
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei Militare şi Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2018-2022”

  Anunţ: Ministerul Apărării al Republicii Moldova iniţiază, începând cu data de 07 decembrie 2017, consultarea publică a proiectului Strategiei Militare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Militare pentru anii 2018-2022.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 05.01.2018, pe adresa dl. Anatolie ZAVTUR (anatolie.zavtur@army.md; nr. de telefon: 022 25 20 05) şi/sau a dl. Gheorghe BOBEICA (gheorghe.bobeica@army.md; nr. de telefon: 022 25 23 19) sau pe adresa: Ministerul apărării, str. şos. Hînceşti 84, Marele Stat Major al AN.

  Anunțul
  Notă informativă și anexele
  Proiectul de hotărîre de Guvern „cu privire la aprobarea Strategiei Militare şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2018-2022
  Strategia Militară
  Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022
 • Proiectul de hotărîre de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei, militarilor prin contract ai Armatei Naţionale”

  Anunţ: Ministerul Apărării, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei, militarilor prin contract ai Armatei Naţionale”.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 20.11.2017, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Gleb Coca, Ministerul Apărării, e-mail: gleb.coca@army.md, tel.: 022 252145.

  Notă informativă
  Proiectul de hotărîre de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei pentru închirierea (subînchirierea) locuinţei, militarilor prin contract ai Armatei Naţionale”
 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală”

  Anunţ: Ministerul Apărării inițiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală”.

  Avizele, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărârii Guvernului pot fi expediate până pe data de 18 decembrie 2017, în adresa Departamentului dotări, dlui Roman CUȚÎI, pe suport de hârtie și în format electronic pe e-mail: stela.alexandrov@army.md, tel.022-25-22-02.

  Proiectul și nota informativă se anexează.

  1) Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală”.

  2) Nota-informativă la proiectul hotărârii de Guvern

  Notă informativă
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului  public-privat  pentru  construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală”
 • Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 692 din 30 august 2017”

  Anunţ: Ministerul Apărării, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 692 din 30 august 2017”.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 19.11.2017, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Gleb Coca, Ministerul Apărării, e-mail: gleb.coca@army.md, tel.: 022 252145.

  Notă informativă
  Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 692 din 30 august 2017”
 • Proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare, precum şi a regulilor de aplicare a acestora

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 22.11.2017, iniţiază consultarea publică a:

  — Proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare, precum şi a regulilor de aplicare a acestora. Nota informativă la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare, precum şi a regulilor de aplicare a acestora se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului de lege, pot fi expediate pînă la 15.12.2017, pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Serghei CIUB, Secţie juridică a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, tel.0-22-25-20-94, e-mail: serghei.ciub@army.md.

  Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului
  Proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare, precum şi a regulilor de aplicare a acestora.
 • Proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la completarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului 1000 din 28 august 2006

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 11.10.2017, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la completarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului 1000 din 28 august 2006”.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 30.10.2017, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Gleb Coca, Minsiterul Apărării, e-mail: gleb.coca@army.md, tel.: 022 252145.

  Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului
  proiectul Hotărîrii Guvernului Cu privire la completarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului 1000 din 28 august 2006”
 • Proiect HG cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.387 din 17 mai 2010

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 09.10.2017, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.387 din 17 mai 2010, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 25.10.2017, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Minodora GALAȘAN, Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului Armatei Naţionale, e-mail: minodora.clima@army.md, tel.: 022 252323.

  Proiect HG cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.387 din 17 mai 2010
 • Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.77 din 31 ianuarie 2001 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi a efectivului-limită al organelor administrativ militare”

  Anunţ: Ministerul Apărării, începînd cu data de 17.10.2016, a iniţiat consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.77 din 31 ianuarie 2001 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi a efectivului-limită al organelor administrativ militare”, se anexează.

  Opiniile, recomandările şi sugestiile pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la 29.09.2017, pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa persoanei de contact: Svetlana Harjevschi, Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului Armatei Naţionale, e-mail: minodora.clima@army.md, tel.: 022 252135.

  Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului
  proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.77 din 31 ianuarie 2001 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi a efectivului-limită al organelor administrativ militare”

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare