English
 Romana
Ministerul Apararii
Acasă  Transparența Decizională  Anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei

Anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei şi proiectele de decizii şi materialele aferente acestora

 • Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”

  Anunț: Ministerul Apărării, începând cu data de 28 noiembrie 2017, inițiază procesul de avizare a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”.

  Prezentul proiect de hotărâre de Guvern a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 5 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, în scopul implementării acțiunilor planificate în Planul „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Dispoziția Guvernului nr. 52-d din 19 aprilie 2016, precum și întru executarea Deciziei nr. 2 din 16 mai 2017 a Consiliului național pentru problemele participanților la conflictele armate.

  Opiniile, recomandările și sugestiile referitor la proiectul respectiv, pot fi expediate până la data de 11 decembrie 2017, pe suport de hârtie și în format electronic în adresa persoanei de contact: Alexandru DRĂGULEAN, Direcția politici de dezvoltare a resurselor umane și învățământ militar, Ministerul Apărării, telefon: 0-22-25-23-55, e-mail: alexandru.dragulean@army.md.

  Notă informativă
  Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război”
 • proiectul ordinului comun al Ministerului Educației și Ministerului apărării cu privire la desfăşurarea studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” la specialităţi duble

  Notă informativă
  Proiectul ORDINULUI Cu privire la desfăşurarea studiilor superioare de licenţă (ciclul I) în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” la specialităţi duble
 • Ministerul Apărării inițiază procedura de avizare a proiectului HG cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat, modificarea destinaţiei acestora şi completarea Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012

  Notă informativă
  Proiectul HG cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat, modificarea destinaţiei acestora şi completarea Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012
 • Ministerul Apărării inițiază procedura de avizare a proiectului Strategiei Naționale de Apărare

  Notă informativă
  STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE
  Anunț: Având în vedere schimbările mediului de securitate internaţional şi regional, Republica Moldova a iniţiat la începutul anului 2015, cu suportul partenerilor externi , un proces complex de reformare a sectorului de securitate şi apărare. O condiţie primordială a acestui proces este proiectarea cadrului strategic de planificare a apărării, prin elaborarea unui set de documente strategice, interdependente şi subordonate între ele, după cum urmează: Strategia securităţii naţionale (SSN), Strategia naţională de apărare (SNA) şi Strategia militară (SM).

   

© 2011 Ministerul Apărării.
Toate drepturile rezervate.

Infocentru

Ministerul Apărării

Marele Stat Major

Rețele de socializare