English
 Romana
Ministerul Apararii
Home  Resources  Public Procurement  Procurement Announcements
Contact UsLegislationInstitutionsState EnterprisesUseful informationPrevention of corruptionPublic ProcurementCareerTeste de verificareUseful links

Procurement Announcements



 • Reparaţia capitală - amenajarea camerelor frigorifice în Brigada 1 şi Brigada 3 infanterie motorizată (în repetare). Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor. Licitaţie publică Nr. 16/03642

  Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

  Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/03642

  Autoritatea contractantă

  DEPARTAMENTUL DOTĂRI AL MINISTERULUI APĂRĂRII

  Adresa

  mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

  Telefon/fax

  022 25 24 91 25 24 81

  Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

  TURANIN MIHAIL

  Obiectul achiziţiei

  Reparaţia capitală — amenajarea camerelor frigorifice în Brigada 1 şi Brigada 3 infanterie motorizată (în repetare).

  Cod CPV

  45315100-9

  Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

  Pe adreas electronică mihail.turanin@army.md

  Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

  mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

  Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

  De stat

  Rechizitele contului de garantare a ofertei:

  Cont de decontare

  codIBAN

  Banca

  Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat

  Cont trezorerial

  codIBAN

  Rechizitele contului de garantare a contractului:

  Cont de decontare

  codIBAN

  Banca

  Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat

  Cont trezorerial

  codIBAN

  Termenul de depunere a ofertelor

  Data va fi stabilită de către Agenţia achiziţii publice în Buletinul achiziţiilor publice

  Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

  Data va fi stabilită de către Agenţia achiziţii publice în Buletinul achiziţiilor publice

  Documentaţia de atribuire:

  1. FDA (Fişa de Date a Achiziţiei).

© 2011 Ministry of Defense.
All rights reserved.

Resources

Ministry of Defense

e-mail: cancelariama@army.gov.md

General Staff

e-mail: cancelariama@army.gov.md

Social Media